Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kierowanie-zespolem-pracowniczym-trening-kreowania-wlasnego-autorytetu-i-zarzadzania-personelem-57254-id830

Informacje o szkoleniu

 • Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem


  ID szkolenia: 57254
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IBIS STYLES***
  Plac Konstytucji 3 Maja 3
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  24 godziny dydaktyczne - 3 dni
 • Organizator szkolenia:

  Progress Project Sp. z o.o.
  ul. Światowa 22
  02-229 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Termin szkolenia
23-25 października 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***
20-22 listopada 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
11-13 grudnia 2019r., Zakopane - Mercure Kasprowy***


Korzyści dla uczestników
Wywieranie wpływu. Sztuka perswazji. Sztuka manipulacji. Czym się różnią? Emocje i motywacja. Gdzie tkwi “klucz” do budowania długofalowych relacji z klientem? Na czym polega sztuka zjednywania sobie ludzi? W znajomości technik? W znajomości tajników ludzkiej osobowości? A może jeszcze, sposób, klucz, reguła, tkwi zupełnie gdzie indziej?


Cele szkolenia
Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, oraz Psychologii wywierania wpływu. Przedstawione zostaną techniki wykorzystywane przez osoby na co dzień zajmujące się skuteczną komunikacją z drugim człowiekiem, największych korporacji w kraju, służące uzyskiwaniu celów biznesowych. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach, bazujących na prezentowanej wiedzy.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wywieranie wpływu – modele, strategie, zastosowanie:
• komunikacja – bezpośrednie wywieranie wpływu,
• jak powstają emocje – pierwszy stopień perswazji,
• motywacja w komunikacji – perswazja, czy manipulacja,
• relacje zależne vs nie zależne – jak je wykorzystać,
• wywieranie wpływu - model Kim Barens,
• reguły Wywierania Wpływu – prof.R Chialdini,
• inteligencja Emocjonalna – czy można się jej nauczyć.
Ćwiczenie. Uczestnicy na podstawie wybranej (postaci), będą projektować narzędzia wywierania wpływu dla omówionej sytuacji.

2. Komunikacja – rodzaje, modele, komunikaty:
• komunikat Ja – komunikat Ty,
• język oceny vs Jezyk obserwacji – jak skutecznie wybrać,
• wywieranie wpływu w komunikacji – narzędzia,
• motywacja w komunikacji – mix modeli,
• komunikacja werbalna i nie werbalna – dlaczego są równie ważne.
Ćwiczenie. Obserwacja vs Ocena. Uczestnicy przećwiczą zmianę modelu komunikacji, z oceniającej na obserwującej.

3. Efektywne prezentacje - szanse, zagrożenia, interakcja:
• przygotowanie do prezentacji - najważniejsze punkty,
• mowa ciała - szanse zagrożenia,
• gesty i mimika - jak nas czyta odbiorca,
• interakcja z grupą - na co położyć nacisk,
• merytoryka prezentacji - jaki przekaz wybrać,
• semantyka - dlaczego muszę być spójny.
Ćwiczenie. Mowa ciała. Każdy z uczestników, zaprojektuje skrzynkę narzędziową która umożliwi panowanie na mową ciała.

4. Komunikacja werbalna – jak być zrozumianym:
• mówić – co to znaczy w biznesie,
• mój głos mój autorytet – jak wykorzystać głos w komunikacji (ton, modulacja, pauza),
• jakie słowa są furtką do słuchaczy,
• jakich słów i zwrotów nie używać – autodiagnoza,
• asertywność i zarządzanie konfliktem podczas prezentacji.
Ćwiczenie. Uczestnicy podczas prezentacji przedstawią tekst, zbudowany według zasad omówionych w bloku.


Dzień II i III

1. Kreacja celów:
• cele osobiste,
• cele firmowe,
• moduł poświęcony uświadomieniu sobie, jakie cele (osobiste i zawodowe) stoją przed nami w przyszłości. Uczestniczy zgodnie z zasadą, NLP, precyzują cele tak, aby na drodze własnego rozwoju osobistego kierować się do celu, a w chwilach słabości pamiętać, co jest celem nadrzędnym oraz że popełniane błędy są niejednokrotnie częścią procesu, który prowadzi do wyznaczonych celów.

2. Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania:
• narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
• komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
• umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
• bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
• jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności niezbędną skutecznemu managerowi, jest umiejętność komunikowania się z ludźmi. Model A. Machrabiana pozwoli na określenie kanałów komunikacji, którymi przekazujemy informacje. wskażemy też, jakie podstawowe błędy popełniamy w kontaktach interpersonalnych.

3. Psychologiczne aspekty w komunikacji:
• elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji,
• czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji,
• ćwiczenia praktyczne,
• jako doświadczeni managerowie wiemy, jak często uzyskiwanie przychylności innych dla realizacji naszych wizji, zamierzeń, planów lub nawet prostych poleceń nie jest umiejętnością prostą. W tym module przekażemy Państwu, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o psychologii zachowań człowieka w celu optymalnego zarządzania jego motywacją, do realizacji wspólnych celów.

4. Motywowanie pracowników:
• rodzaje motywacji,
• model Maslowa,
• model Herzberga,
• rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników,
• ćwiczenia praktyczne - rozmowa z pracownikiem,
• motywacja - czyli nic innego jak kontynuacja tematu manipulacji i oddziaływań psychologicznych. Ta część zajęć to wprowadzenie teorii motywacji oraz analiza, diagnoza i decyzja dotycząca wyboru jednej ze strategii motywacji personelu. Moduł ten będzie miał swoje podsumowanie w drugim dniu szkolenia, przy realizacji case'u.

5. Umiejętne delegowanie zadań:
• czym jest delegowanie zadań?
• jak delegować, aby wszystko było zrozumiane?
• rozmowy dyscyplinujące – plan, projektowanie, poziomy,
• feedback – jak skutecznie korygować lub wzmacniać,
• FUKO – efektywny Feed Back. Konstruktywna krytyka,
• jak krytyka jednostki działa na zespół – studium przypadku,
• delegowanie w zespole, jak korelować zadania z kompetencjami.

6. Metody budowania autorytetu:
• podstawowe czynniki budujące autorytet,
• autorytet funkcji, wiedzy i osobowości,
• co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
• wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.

7. Rola i zadania kierownika:
• diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
• podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,
• czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje? Dokonamy refleksji na ten temat, aby zrozumieć istotę kompetencji kierowniczej, która na drodze rozwoju opierać się powinna na diagnozie osobistego potencjału w kierowaniu. Wykorzystamy do tego specjalnie przygotowane testy.

8. Style zarządzania:
• test - mój styl zarządzania,
• diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
• SWOT "osobisty",
• zrealizowany test na diagnozę potencjału dostarczy nam również informacji dotyczących dominującego stylu zarządzania, jaki uprawiamy w codziennej pracy. Dokonamy analizy czy w wybranych przypadkach wskazany z testu styl ma szansę powodzenia. Zamknięciem tematu diagnozy osobistego potencjału będzie realizacja SWOT'a osobistego, który dostarczy uczestnikom wiele cennych wskazówek i obszarów do własnych przemyśleń.

9. Analiza poziomu rozwoju pracownika:
• macierz kompetencji - wytyczanie kierunków rozwoju,
• klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika,
• skuteczny dowódca to taki, który wybierając się na wojnę, zna perfekcyjnie siłę i potencjał swojego "wojska". W naszej codziennej pracy wykorzystanie narzędzia, jakim jest macierz kompetencji pozwoli na dokonanie "przeglądu wojsk" w celu wytyczenia kierunku dalszego ich rozwoju.

10. Organizacja pracy - zarządzanie sobą i pracownikami w czasie:
• perspektywa planowania - ustalenie i weryfikacja celów działania,
• metody ustalania i realizacji priorytetów,
• analiza zakresu obowiązków,
• określenie krytycznej ścieżki zakresu obowiązków (reguła PARETO),
• analiza ABC, zasada Eisenhower'a,
• ćwiczenia praktyczne,
• wciąż aktualna zasada PARETO, mówiąca że 20 % działań przynosi 80 % efektów. Motywuje to nas do ciągłego doskonalenia umiejętności wykorzystanie jednego z najcenniejszych zasobów które nam dano - mianowicie czasu. Moduł ten poświęcony będzie jednemu z bardzo istotnych obszarów zarządzania, jakim jest alokacja czasu pracowników w określone zadania. Przekażemy Państwu informację o technikach pozwalających na efektywne organizowanie i priorytetyzowanie zadań.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1810 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem