Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kierownik-kontroli-jakosci-38345-id127

Informacje o szkoleniu

 • Kierownik Kontroli Jakości


  ID szkolenia: 38345
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania:
  2 dni x 7 godzin
  TERMINY SZKOLENIA:
  21-22.08.2017
  19-20.10.2017
  30.11-01.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rola problematyki organizacji służb kontroli jakości w praktyce przemysłowej (wytwórczej). Podstawowe zadania służb kontroli jakości. Miejsce komórek kontroli jakości w schemacie organizacyjnym z uwzględnieniem centralizacji i decentralizacji. Struktura i zasady organizacji procesów kontroli jakości procesu produkcyjnego (wytwórczego). Omówienie aspektu odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych. Zadania jakości w projektowaniu, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Szkolenie skierowane jest do:

kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości, - osoby odpowiedzialne, za jakość, pełnomocnicy, inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, - osoby odpowiedzialne za proces produkcji: technolodzy, kierownicy, inżynierowie produktu, itp., - auditorzy wewnętrzni uczestniczący w auditach procesu produkcji.

Program szkolenia:

Program szczegółowy:

Rola problematyki organizacji służb kontroli jakości w praktyce przemysłowej:
o początkowe etapy kontroli jakości w przemyśle na przykładzie USA, krajów Europy Zachodniej i Polski,

o rozwój kontroli jakości, tworzenie systemów zapewnienia jakości,

o ewolucja systemów jakości na przykładzie wytycznych: MIL, NATO-AQAP, ANSI, BS, ISO 9000, QS 9000, ISO/TS 16949.

Zadania służb kontroli jakości:
o opracowywanie zasad, metod i planów kontroli jakości,

o badania właściwości techniczno-użytkowych wyrobów,

o kontrola: dostaw, produkcji, skuteczności samokontroli,

o odbiory wyrobów gotowych,

o kontrola stosowania norm, procedur, instrukcji,

o organizacja obiegu informacji nt. jakości wyrobów,

o współpraca z klientami, użytkownikami wyrobów w zakresie oceny ich jakości,

o rozpatrywanie reklamacji,

Kontrola jakości a szkolenia.
Budowanie systemów zarządzania jakością – podstawowe informacje
Jakość w projektowaniu – rozwoju wyrobu
Odpowiedzialność za wyrób
Miejsce komórek kontroli jakości w schemacie organizacyjnym
o określenie odpowiedzialności za jakość,

o centralizacja a decentralizacja funkcji kontroli jakości.

Zasady wyznaczania punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.
Zasoby niezbędne dla realizacji procesów kontroli jakości w przedsiębiorstwie
o personel (szkolenia, kwalifikacje),

o wyposażenie pomiarowe (nadzorowanie),

o dokumentacja (wymagania kontrolne i zapisy z kontroli).

Rodzaje kontroli jakości wyrobów:
o kontrola czynna a kontrola bierna,

o kontrola dostaw,

o kontrola wstępna,

o kontrola pierwszych sztuk,

o kontrola nadzorcza,

o kontrola międzyoperacyjna indywidualna i grupowa,

o kontrola ostateczna

o kontrola na stałym stanowisku roboczym,

o kontrola na zmiennym stanowisku roboczym (lotna / obchodowa),

o kontrola całkowita a kontrola statystyczna.

Postępowanie z wyrobami niezgodnymi.
o wymagania ISO 9001 w zakresie postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań,

o rodzaje braków: wewnętrzne, zewnętrzne, naprawialne, nienaprawialne,

o oznaczanie, izolacja i ewidencja braków,

o klasyfikacja i analiza braków.

Cele kontroli jakości sprzętu produkcyjnego
Jakość w firmie przyjaciel czy wróg, czyli budowanie pozytywnego nastawienia, do jakości


Ćwiczenia:

zgłaszanie reklamacji
prowadzimy szkolenie wewnętrzne
projektowanie procesów kontroli jakości,
wyznaczanie punktów kontrolnych dla procesu (preferowane: na podstawie danych dostarczonych przez Uczestnika),
analiza braków.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością .

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Kierownik Kontroli Jakości