Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kierownik-laboratorium-47578-id127

Informacje o szkoleniu

 • Kierownik laboratorium


  ID szkolenia: 47578
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 8 godzin

  TERMIN SZKOLENIA:
  26-27.07.2017
  18-19.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Określenie celów jakościowych. Zastosowanie podejścia procesowego PDCA. Świadomość istoty i ważności działań pracowników oraz ich wpływu na cele systemu zarządzania. Rozwój kompetencji kluczowego personelu. Ustanowienie właściwych procesów komunikacyjnych, obejmujących skuteczność systemu zarządzania. Udokumentowany proces działań zapobiegawczych. Informacje źródłowe dla działań zapobiegawczych i ich wykorzystanie. Wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania jakością i realizowanych procesach. Postępowanie w sytuacji kiedy problemy się powtarzają. Wiarygodność wyników wzorcowań jako element efektywności systemu zarządzania jakością w laboratorium. Samoocena jako środek do budowania świadomości i wzrostu motywacji personelu.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kierownictwo laboratorium
• Kierownik techniczny, Kierownik ds. jakości i ich zastępcy
• Personel którego działania wpływają na jakość (Pobieranie próbek, wykonanie pomiarów/badań/wzorcowań, akceptacja pracy niezgodnej, działania korygujące, opinie i interpretacje)
• Menedżerowie średniego szczebla

Program szkolenia:

Charakterystyka standardów jakościowych • Kluczowe zasady – Cele jakości – Satysfakcja klienta – Ciągłe doskonalenie – TQM kompleksowe zarządzanie jakością – Podejście procesowe – Praca zespołowa • Mapowanie procesów, 5S • Analiza problemu – SMART • Burza mózgów, Metoda Pareto, Diagram rybiej ości (Ishikawy), 5 pytań dlaczego • Odpowiedzialność i kompetencje kierownictwa • Organizacja, System Zarządzania • Zarządzanie dokumentacją (Polityka Jakości, Księga Jakości, Instrukcje SOP) • Przegląd zapytań klientów i zakupy • Skargi i nadzorowanie niezgodnych wyrobów • Działania korygujące i zapobiegawcze • Nadzorowanie zapisów • Feedback wewnętrzny • Przeprowadzanie auditów • Przeglądy zarządzania i doskonalenie • Utrzymanie systemu zarządzania • przykłady zastosowań:  laboratorium pomiarowe i wzorcujące  laboratorium badawcze  laboratorium będące częścią większej organizacji  lokalizacje tymczasowe / ruchome Ćwiczenia: • Ocena jakie zadania stoją przed Najwyższym Kierownictwem i jakich formalne narzędzia należy użyć aby wdrożyć system zarządzania • Zastosowanie zasad TQM w laboratorium • Przygotowanie Polityki Jakości z celem uzyskania akredytacji • Procedura organizacji auditów • Przygotowanie przeglądu zarządzania

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Pdstawowa, praktyczna znajomość normy PN ISO 17025:2005 oraz zasad funkcjonowania laboratorium w swojej organizacji.
Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Faktura po szkoleniu wysłana pocztą.

Wydarzenie: Kierownik laboratorium