Klasyfikacja taryfowa w nomenklaturze scalonej z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji wybranych towarów w 2022 roku

O szkoleniu

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska przyjęła Wspólną Taryfę Celną, którą stosuje od 1 maja 2004 r.

Unia Europejska to ścisły związek niezależnych państw, utworzony w celu zapewnienia wspólnego rynku, ze swobodnym przepływem ludzi, kapitału, towarów i usług. Swobodny przepływ towarów to między innymi unia celna. Podstawową zasadą unii celnej jest stosowanie wspólnej taryfy celnej w handlu zagranicznym oraz brak należności celnych w handlu pomiędzy krajami członkowskimi.

Obowiązująca w UE Wspólna Taryfa Celna wprowadzona została rozporządzeniem Rady (EWG) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej. Taryfa obejmuje regulacje taryfowe autonomiczne oraz wynikające z zobowiązań Unii Europejskiej wobec Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z krajami trzecimi są odpowiedzialni za dokonanie zgłoszeń INTRASTAT w przypadku handlu wewnętrznego oraz zgłoszeń celnych SAD w kontakcie z krajami trzecimi. Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe określenie kodów CN lub TARIC. Właściwy kod TARIC zwłaszcza w procedurach importowych stanowi istotny element kalkulacyjny, który ma wpływ na prawidłowe określenie należności celnych i podatkowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • uporządkują swoją wiedzę na temat systemu prawa i zasad jego wykorzystania w zakresie Wspólnej Taryfy Celnej ,
 • zapoznają się z kompendium wiedzy odnośnie stosowania w praktyce Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz polskiej wersji ISZTAR4,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami wynikającymi z opisu towaru i jego klasyfikacją,
 • zdobędą praktyczne umiejętności w podejściu do różnych nietypowych przesyłek i rodzaju ich pakowania,
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy w zakresie Wspólnej Taryfy Celnej, przepisach i ich aktualizacjach oraz ich wpływu na rozstrzygnięcia w zakresie stosowania Scalonej Nomenklatury (CN),
 • uzyskają pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszeń celnych lub INTRASTAT pod względem poprawności zastosowanej klasyfikacji taryfowej.
Kto powinien wziąć udział?

Do kogo kierujemy nasze szkolenie:

 • osoby odpowiedzialne w każdej firmie za przygotowanie zgłoszeń celnych i dokumentacji celnej lub zgłoszeń INTRASTAT,
 • agenci celni,
 • kadra kierownicza pomiotów zarządzająca obrotem towarowym, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.

Program szkolenia

I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE.

1. Wstęp: Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.

 • Zarys Unijnego kodeksu Celnego – elementy kalkulacyjne.
 • Obrót wewnętrzny - klasyfikacja i aspekt reguł pochodzenia w deklaracjach INTRASTAT.
 • Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania – wpływ klasyfikacji.
 • Preferencyjne stawki celne i warunki ich zastosowania , cła antydumpingowe.
 • Kontyngenty taryfowe.

2. Taryfa celna na 2022 rok podstawowe informacje.

 • Zarys stosowania TARIC i systemu ISZTAR4
 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej. Ich zastosowanie łącznie z przykładami odnoszącymi się do szerokiego zakresu towarowego.
 • Przykłady regulacji zawartych w uwagach do sekcji i działów Taryfy celnej mających istotne znaczenie dla określenia właściwego kodu CN.
 • Bardzo duże zmiany w Systemie Zharmonizowanym (HS-2022) przeniesione na grunt Systemu CN i TARIC – wejście w życie od 1 stycznia 2022r.
 • Stosowanie nowych kodów CN i TARIC przy klasyfikacji towarów.
 • Nowe tablice korelacyjne 2021 na 2022.
 • Używanie w praktyce przypisów i akronimów.

3. WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa).

 • Proces wydawania decyzji WIT.
 • Użycie decyzji WIT w zgłoszeniu celnym.
 • Korzystanie z bazy EBTI.
 • Kontrola użycia WIT z zastosowaniem systemów IT.

II. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE – CZEŚĆ WARSZTATOWA.

1. Ćwiczenia praktyczne z omówieniem wybranej klasyfikacji:

 • stosowanie Taryfy celnej z uwzględnieniem hierarchii i części opisowej pozycji - ćwiczenia bezpośrednio na tekście taryfy celnej wybranych elementów,
 • klasyfikacja w TARIC wybranych towarów, np. wg propozycji uczestników szkolenia,
 • szczegółowe omówienie zaproponowanych przez uczestników klasyfikacji towarów z różnych działów Taryfy celnej,
 • zasady klasyfikacji „części ogólnego użytku”,
 • wyłączenia niektórych towarów z pozycji i działów,
 • klasyfikacja towarów będących połączeniem kilku artykułów.

2. Dyskusja nt. ustalonych klasyfikacji, odpowiedzi na zadawane podsumowujące pytania.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Jacek Zdanowicz

długoletni stały współpracownik ATL z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w organach celnych (GUC a następnie Pion Celny Ministerstwa Finansów. Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczył we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.

Gdzie i kiedy

Online 27 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 25 kwiecień 2022

Rejestracja

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
740
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA: zgłaszając udział w szkoleniu prosimy uczestników o zadeklarowanie grupy towarów z jakimi Państwa firma ma do czynienia w obrocie towarowym. Informacja ta będzie istotna przy realizacji części warsztatowej szkolenia.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!