Szkolenie

Klauzule w umowach handlowych - formułowanie, interpretacja, wykorzystanie.

O szkoleniu

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
Przedsiębiorstwa, działające zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, spotykają się obecnie z zagrożeniami, których jeszcze niedawno nie uwzględniały w swoich strategiach. Celem nie stało się już agresywne zdobywanie rynku, ale zrównoważony rozwój, zapewniający względną stabilność. Jednym z przejawów tej stabilności jest właściwe zabezpieczenie swoich interesów w umowach handlowych, z poszanowaniem interesów klienta i uwzględnieniem zmieniających się warunków, zarówno prawnych, jak i rynkowych. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmiany Prawa cywilnego, w tym nowa rękojmia od 2015 r., itp.), procedury (nowe dokumenty, sposoby i terminy płatności, zmiany w Konwencjach przewozowych, itp.), ale także zwyczaje i uzanse w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.). Naszym celem jest zapewnienie handlowcom niezbędnej, podstawowej wiedzy w tzw. „pigułce”, odnośnie formułowania i negocjowania klauzul w ważnych dla przedsiębiorstwa umowach z partnerem krajowym i zagranicznym. Działanie „rutynowe” może doprowadzić niejednokrotnie do pominięcia niezbędnych zabezpieczeń w umowach, popadnięcia w konflikt prawny i powstania niepotrzebnych kosztów. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

- przekazanie aktualnej wiedzy handlowej na temat klauzul w umowach z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
- zapoznanie z zasadami ograniczania ryzyka podczas zawierania umów handlowych,
- praktyczne wskazówki, jak negocjować klauzule umowy, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
- uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach i konsekwencjach zapisów w umowie, a także niebezpieczeństwach określonych sformułowań.
Kto powinien wziąć udział?
Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Program szkolenia

1. NIEZBĘDNE I PRZYDATNE ELEMENTY UMÓW HANDLOWYCH I ZASADY ICH FORMUŁOWANIA.

2. DANE FORMALNE UMÓW W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW.

- Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak.
- Znaczenie preambuły i pułapki w definicjach w umowie.

3. KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW.

- Określanie przedmiotu umowy (towar, usługa, ilość i jej zmiany).
- Tworzenie wzorca jakości w umowie i miejsca jego weryfikacji.
- Elementy ceny, zapewnienie jej stabilności czy możliwości renegocjacji.
- Klauzule rewizji i waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia.
- Doprecyzowywanie bazy dostawy według różnych wykładni zwyczajów (w tym Incoterms Ÿ2010).
- Nowe koncepcje klauzul warunków płatności i różnego typu zabezpieczeń finansowych.
- Wpływ zmian prawnych w ustawie o terminach zapłaty na negocjowanie klauzul płatności.
- Ustalanie terminu oraz harmonogramów dostaw.
- Ubezpieczenie według nowych warunków A, B, C (ICC 2009).

4. FORMUŁOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY.

- Klauzule zawieszające wyłączające oraz interpretujące w umowie.
- Uzgadnianie warunków kontroli i odbioru zabezpieczających interesy kupującego.
- Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego.
- Zapisy zmieniające odpowiedzialność za jakość z mocy prawa (rękojmia, CISG, inne).
- Formułowanie klauzul kar umownych, roszczeń uzupełniających, limitów odpowiedzialności.
- Używanie terminów zwłoka i opóźnienie w wykonaniu umowy krajowej i zagranicznej.
- Klauzule siły wyższej według interpretacji modelowych ICC.
- Wybór prawa właściwego zgodne z Rozporządzeniem PE i Rady 593/2008.
- Wskazanie sądu państwowego lub arbitrażowego a problem uznawalności ich wyroków.
- Włączanie do umowy prawa kraju trzeciego i ponadnarodowego (PECL, PICC).
- Formułowanie klauzul praw autorskich, poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy.
- Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej.
- Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych jedynie na stronie www.
- Zasada świadomego pomijania zapisów jako zabezpieczenie w umowie.
- Formułowanie klauzul zabezpieczających w ofercie i zamówieniu.

5. Analiza przypadków (case study): analiza zapisów umów

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat
Dlaczego warto umiejętności te zdobyć u naszego trenera:
Jesteśmy prekursorem tych szkoleń na rynku, śledząc zmiany w tym zakresie od wielu lat, realizowaliśmy ten temat w różnych grupach odbiorców (sprzedający, kupujący, duże koncerny, małe i średnie przedsiębiorstwa), a więc mamy możliwość porównania problemów. Utrzymujemy kontakty z menedżerami i handlowcami, znając doskonale ich problemy. Nasz trener ma w tym zakresie 30-letnie doświadczenie praktyczne, zdobyte też za granicą, przy negocjowaniu dużych umów. Oferujemy możliwość kontaktu z trenerem, także po szkoleniu. Najlepszą rekomendacją dla naszych szkoleń są tysiące zadowolonych klientów.

PROWADZĄCY: Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 czerwca 2016
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk

80-890 Gdańsk

Heweliusz 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 31 marca 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 marca 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 9 marca 2016
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

Dworcowa 9

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 29.02.2016
770 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
870 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 3
Mikro firma lub osoba fizyczna
490 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 770 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, konsultacje po szkoleniu przez Internet, obiad, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 870 zł. + 23% VAT.

RABATY przy zgłoszeniu: 2osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

SPECJALNA CENA 490 zł. netto: DLA MIKRO FIRM * ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH
* Mikro przedsiębiorstwo – zatrudnienie poniżej 10 osób

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!