Szkolenie

Kluczowe dylematy podmiotów powiązanych. Analiza cen transferowych. Identyfikacja transakcji kontrolowanej

O szkoleniu

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ryzyka podatkowe wynikające z obowiązku raportowania transakcji grupowych w przypadku zmiany otoczenia ekonomicznego (wpływ pandemii na wskaźniki rentowności). Ponadto zostanie omówiona matryca transakcji kontrolowanych „jednego rodzaju” wraz ze wskazaniem sposobów identyfikacji w kontekście informacji o cenach transferowych TPR. Z uwagi na wprowadzenie od 1.1.2021 r nowych regulacji do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmujących obowiązki raportowania transakcji z kontrahentami (powiązanymi i niepowiązanymi), gdy rzeczywistym właścicielem jest podmiot z tzw. raju podatkowego przedstawione zostaną wybrane sposoby wypełnienia procedury należytej staranności dla transakcji „jednego rodzaju” – łącznie przekraczających 500 000 zł. Jednym z elementów programu będzie również omówienie nowego TPR, obowiązującego za 2020 r.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się rozliczaniem transakcji z podmiotami powiązanymi, do działu księgowości, kontrolingu oraz do doradców podatkowych.

Program szkolenia

I. Kluczowe dylematy podmiotów powiązanych

1. Czy umowy i faktury zaliczkowe powinny stanowić podstawę identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego?

2. Czy jest możliwość dowolnego wyboru metody weryfikacji ceny transferowej?

3. Dlaczego metoda koszt plus nie może być sosowana zamiennie z metodą marży transakcyjnej netto?

4. Czy można sporządzić analizę cen transferowych po zakończeniu roku podatkowego?

5. Co oznacza i jakie są skutki błędnego wyboru strony testowanej?

6. Co oznacza klauzula rynkowości cen? Dlaczego zasada arm’s length principle nie zabezpiecza podatnika przed kontrolą podatkową?

7. Dlaczego korekta cen transferowych wiąże się z ryzykiem podatkowym?

8. Co oznacza aktualizacja analizy porównawczej? Czy każdy podmiot powiązany powinien sporządzić nową analizę porównawczą po wprowadzeniu stanu epidemii?

II. Identyfikacja transakcji kontrolowanej

1. Definicja transakcji kontrolowanej

2. Podstawowe ustalenia limitu transakcji kontrolowanej

3. Pozostałe transakcje. Katalog czynności uznawanych za zdarzenia podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu

4. Matryca transakcji kontrolowanych

III. Raportowanie transakcji za 2020 i 2021 r. Kluczowe ryzyka.

1. Kalendarz raportowania dla podmiotów powiązanych w 2021 r.

2. Planowane zmiany w TP w 2021 r. – pakiet uproszczeń

3. Weryfikacja rozliczeń grupowych w 2019 r. Na co zwrócić uwagę przed ewentualną korektą TPR za 2019 r.?

4. Klauzula rynkowości cen

5. Nowe obowiązki 5.1. Raje podatkowe – rozszerzenie katalogu transakcji 5.2. Limit 500 000 PLN – sposób ustalenia obowiązku 5.3. Strategia podatkowa

IV. Informacja TPR

1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Kluczowe zmiany w TPR za 2020 r. a) ograniczenie możliwości wyboru innej metody do metod skatalogowanych w rozporządzeniu b) rozszerzenie możliwości stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej c) wprowadzenie obowiązku informowania o kompensacie d) wprowadzenie obowiązku ujawniania zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną e) wprowadzenie obowiązku informowania o rodzaju analizy cen transferowych

2. Informacje TPR-C. Jak uniknąć/ zminimalizować ryzyka podatkowe?

V. Analiza cen transferowych

1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej

2. Rola analizy porównawczej

3. Elementy analizy porównawczej

4. Metodologia sporządzenia analizy porównawczej 4.1. Wybór okresu badawczego 4.2. Wybór strony badanej 4.3. Wybór metody badawczej 4.4. Kryteria zawężające 4.5. Wybór wskaźnika rentowności 4.6. Algorytm ceny. Baza kosztowa 4.7. Przedziały rynkowe. Rodzaje.

5. Analiza porównawcza w wybranych orzeczeniach sadów administracyjnych.

Czas trwania

9:00-12:30

Prelegenci

Cytat

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Gdzie i kiedy

Online 15 listopad 2021

Gdzie i kiedy

Online 23 lipiec 2021

Zapisz się

350 zł netto
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
Dostępne zniżki:
  • 17.14% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
aleje jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.

Platforma - Live webinar

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa aleje jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!