Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kluczowe-umiejetnosci-wspolczesnej-asystentki-sekretarki-69387-id7

Informacje o szkoleniu

 • Kluczowe umiejętności współczesnej asystentki - sekretarki


  ID szkolenia: 69387
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum szkoleniowe
  sala szkoleniowa
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy sekretariatu.
Odpowiemy m.in. na pytania:
* na czym polega efektywne zarządzanie czasem pracy sekretariatu?
* jak poradzić sobie z dokumentacją biurową?
* jakie są zasady skutecznej komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej?
* techniki dobrego porozumiewania się z uwzględnieniem postawy asertywnej
* jak umiejętnie radzić sobie w „trudnych sytuacjach"?
* czym jest etykieta w sekretariacie i jak ją wykorzystywać w pracy zawodowej?

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty adresujemy do:
* asystentek i sekretarek, które dążą do poprawy efektywności swojej codziennej pracy z przełożonym, działem, klientem zewnętrznym i wewnętrznym w firmie.
Szkolenie zwrócone jest również w kierunku osób, które planują dopiero rozpocząć pracę na stanowisku asystentki, które chciałyby poznać zasady funkcjonowania zorganizowanego i profesjonalnego sekretariatu oraz przećwiczyć podstawowe techniki sprzyjające dobrej organizacji i komunikacji w firmie.

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

SEKRETARIAT "WIZYTÓWKĄ ORAZ SERCEM" FIRMY
* miejsce sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy
* rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
* zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających sekretariatem-biurem
* wpływ na wizerunek firmy

UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ
* obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
* sekretariat jako „centrum informacyjne" firmy
* źródła pozyskiwania informacji
* zasady udzielania informacji
* zarządzanie dokumentacją firmową

UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
* różnice między przekazywaniem informacji, a interpretacją informacji (nadawanie „na tych samych falach")
* sposoby zachęcania innych do kontaktu
* dopasowanie kanału komunikacyjnego do rozmówcy
* metody skutecznego informowania czyli słuchanie lub słyszenie
* komunikacja niewerbalna o warsztat
* komunikacja asertywna o trening asertywności

BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM
* kim jest Klient? (Klient wewnętrzny, zewnętrzny, inny?)
* typy osobowości Klientów
* dlaczego warto budować relacje z Klientami?

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH
* zasady obowiązujące w rozmowie telefonicznej
* znaczenie przygotowania
* najczęstsze błędy

ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ PRZYCHODZĄCĄ
* prezentacja istniejących systemów organizacji korespondencji przychodzącej
* instrukcja kancelaryjna o jaki stworzyć jednolity system zarządzania dokumentacją przychodzącą w firmie
* metody ewidencjonowania, znakowania i dekretacji korespondencji

UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ
* podział tworzonych pism ze względu na ich zawartość i charakter
* graficzne zasady tworzenia dokumentów firmowych
* merytoryczne zasady tworzenia dokumentów z uwzględnieniem specyfiki firmy, treści i przeznaczenia dokumentu
* zasady ewidencjonowania korespondencji wychodzącej
* opracowywanie raportów ze spotkań i służbowych notatek

ETYKIETA W SEKRETARIACIE (Biznesowy Savoir-Vivre)
* budowanie pozytywnego wizerunku własnego oraz firmy
* rola pierwszego wrażenia
* sztuka przyjmowania gości ćwiczenie stół
* wizyta u Klienta, towarzyszenie szefowi, auto
* organizacja spotkań i imprez firmowych

UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH
* czym jest „trudna sytuacja"
* stres o próba definicji
* zarządzanie własnymi emocjami, ćwiczenia relaksacyjne
* gaszenie silnych, negatywnych emocji innych ludzi (Klientów, współpracowników, szefa)
* umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych
* omówienie przykładowych trudnych sytuacji, w których znaleźli się Uczestnicy szkolenia, próba znalezienia rozwiązań

UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA PRACY
* zarządzanie czasem pracy w sekretariacie
* organizacja czasu pracy
* sporządzanie ramowego planu dnia pracy swojego oraz przełożonych
* ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
* rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy" czasu

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzi trener i konsultant z zakresu tematyki z wieloletni m doświadczeniem zawodowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 700 zł netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym
 • 790 zł netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy o rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy o rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy o 6 osoba gratis!


Wydarzenie: Kluczowe umiejętności współczesnej asystentki - sekretarki