Szkolenie: Kluczowe wskaźniki efektywności

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kluczowe-wskazniki-efektywnosci-69919

Informacje o szkoleniu

 • Kluczowe wskaźniki efektywności


  ID szkolenia: 69919
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16-17.04.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PODCZAS WARSZTATÓW DOWIESZ SIĘ:

Czy zawsze więcej znaczy więcej? – nieprawidłowości oceny opartej na wartościach bezwzględnych czyli jak udowodnić, że jedynie wskaźniki prowadzą do prawidłowych wniosków
Jak mierzyć wartość – miary MEVA i EVA?
Jak efektywnie wdrożyć system zarządzania przez cele i KPI
Jak ocenić realizację celów? koncepcja systemu raportowania
Jakie znaczenie mają wskaźniki KPI w controllingu operacyjnym?
Jak dobrać krytyczne czynniki sukcesu?
Jak zbudować model zarządzania zapasami?

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej, menedżerów, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, osób uczestniczących w procesach decyzyjnych, reprezentujących wszystkie działy podmiotów.
Szkolenie jest skierowane do osób, które szukają skutecznych metod połączenia wypracowanej strategii z działaniami operacyjnymi, których działania operacyjne oparte są na planach finansowych.

Program szkolenia:

Dzień I

9.30-10.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

WSPÓŁCZESNE MODELE I KONCEPCJA ZARZĄDZANIA

Formy prawne działalności gospodarczej
Czy forma prawna wpływa na strategię i cele zarządcze?
Piramida misji i celów - jak właściwie dobrać cele organizacji
Nadrzędne cele prowadzenie działalności czyli o co chodzi w biznesie
Cele wewnętrzne a zewnętrzne w organizacji – tożsame czy przeciwstawne?
Czy zawsze więcej znaczy więcej? – nieprawidłowości oceny opartej na wartościach bezwzględnych czyli jak udowodnić, że jedynie wskaźniki prowadzą do prawidłowych wniosków
WARTOŚĆ JAKO CEL NADRZĘDNY ORGANIZACJI

Kategoria wartości w zarządzaniu strategicznym?
Jak mierzyć wartość – miary MEVA i EVA i ich znaczenie
Jak wyznaczyć cele organizacji podporządkowane realizacji pomnażania wartości?
Korzyści z zarządzania przez cele
Kluczowe czynniki sukcesu organizacji
Połączenie miar aktywności z realizacją celów – czyli jak zmierzyć stopień realizacji celu
BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

Rodzaje celów i ich powiązanie ze strategią firmy, idea modelu zarządzania wynikami
Cele muszą być mierzalne – koncepcja SMART
Jak mierzyć efekty zarządzania – zasady budowania wskaźników
Koncepcja wskaźników efektywności jako podstawowa miara jakości działania czyli jak prawidłowo dobierać dane
Nieprawidłowości doboru danych i ich skutki
Miejsce kluczowych wskaźników efektywności w zarządzaniu celami firmy
Zasady efektywnego wdrożenia systemu zarządzania przez cele i KPI
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE Z UDZIAŁEM KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI

Funkcje systemu
Cele a mierniki
Źródła danych dla kluczowych wskaźników efektywności
Koncepcja KPI w organizacji
Zarządzania przez cele i KPI a system motywacyjny
16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Dzień II

8.30-09.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć

PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z SYSTEMEM KPI

Jak dobrać krytyczne czynniki sukcesu?
Wybór głównych aktywności do pomiaru KPI– czy wszystko da się zmierzyć?
Jak ocenić realizację celów? koncepcja systemu raportowania
Znaczenie wskaźników KPI w controllingu operacyjnym
CELE FINANSOWE ORGANIZACJI

Finansowe miary efektywności operacyjnej
Zjawisko dźwigni operacyjnej – rola kosztów w budowaniu modeli wskaźnikowych
Model następstwa szeregowego jako źródło budowania efektywnego modelu wskaźników operacyjnych
Efektywny model zarządzania kosztami operacyjnymi
Klucze podziałowe w budowie modeli kosztowych
Marża jako cel operacyjny
Model spójnego zarządzania zasobami operacyjnymi a kategoria płynności finansowej
Spójność wskaźników finansowych w modelu DuPonta
KPI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI

Model efektywnego zarządzania kapitałem pracującym,
Wskaźniki rotacji jako cel działalności operacyjnej,
Budowa modelu zarządzania zapasami,
Efektywna polityka należności.
PIENIĄDZE W FIRMIE – MODELOWANIE KPI W OBSZARZE GOTÓWKOWYM

15.30 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Informacje o prelegentach:

Aleksandra Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych.
Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1470 - 1770

Cena zawiera:

Cena zawiera : uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 01.04.2018 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 02.04.2018 - 1 770 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Kluczowe wskaźniki efektywności