Szkolenie: Kluczowe wskaźniki i dane finansowe Interpretacja, analiza, podejmowanie decyzji menedżerskich

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kluczowe-wskazniki-i-dane-finansoweinterpretacja-analiza-podejmowanie-decyzji-menedzerskich-68018

Informacje o szkoleniu

 • Kluczowe wskaźniki i dane finansowe Interpretacja, analiza, podejmowanie decyzji menedżerskich


  ID szkolenia: 68018
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  ADN Centrum Konf., Atrium Tower
  Al. Jana Pawła II 25,9p.
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26-27.01.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  26-27.01.2017
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia dowiesz się:

Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
Czego możemy dowiedzieć się o firmie, patrząc na dane finansowe?
Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta?
Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?
Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
Jakie są proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki?
W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?
Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę?
Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji?
Jaka jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i wynik gospodarczy?
Jak ocenić opłacalność planowanych działań inwestycyjnych?

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki. W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji. Uczestnicy proszeni są o zabranie na szkolenie kalkulatora.

Program szkolenia:

JAK ZROZUMIEĆ FIRMĘ POPRZEZ DANE W DOKUMENTACH FINANSOWYCH?

Jakie wskaźniki i dane stanowią ważną informację finansach, na podstawie których można oprzeć decyzje menedżerskie?
W jaki sposób wykorzystywać dane finansowe w bieżącym i długoterminowym zarządzaniu?
Analiza rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

PŁYNNOŚĆ I ZADŁUŻENIE - JAK OCENIĆ ZDOLNOŚĆ FIRMY DO UTRZYMANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ,
ZDOLNOŚĆ DO TERMINOWEGO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ

Model i ocena zarządzania wpływami pieniędzy, jak i wydatkami, w sposób umożliwiający spłacanie zobowiązań w terminie
Wskaźniki płynności – analiza, interpretacja, wartości przyjmowane przez banki
Dźwignia finansowa, a nadmierne zadłużanie się organizacji
Jaka jest struktura finansowania przedsiębiorstwa?
Poziom zadłużenia długo- i średnioterminowego, wypłacalność w długim okresie

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I RENTOWNOŚCI – ZDOLNOŚĆ DO GENEROWANIA ZYSKÓW
I WYKORZYSTANIA MAJĄTKU

Wskaźnik rotacji majątku, należności i zapasów
Jaka jest efektywność wykorzystania majątku firmy –
interpretacja, analiza, wykorzystanie wskaźników?
Jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków?
Wpływ branży i czasu na efektywność generowania zysków

KOSZTY W ORGANIZACJI - WPŁYW KOSZTÓW NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO

Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
Jakie koszty są najistotniejsze w procesie podejmowania decyzji?
Jakie są najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych?
Analiza i interpretacja wskaźników struktury kosztów
Jaki jest koszt kapitału obcego i własnego?
Należności i ich wpływ na wynik firmy
Jaki jest koszt należności nieściągalnych
Koszty windykacyjne
Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami

STENDING FINANSOWY FIRMY – OCENA NA PODSTAWIE RACHUNKU CASH FLOW, BILANSU, SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Analiza - struktura majątku spółki i źródła finansowania
Jak interpretować kluczowe informacje zawarte w bilansie?
Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
Przychody, koszty, a wynik finansowy organizacji
Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu rachunek zysków i strat
Analiza sprawności zarządzania
Jak ocenić działalność firmy na bazie autentycznych sprawozdań finansowych
Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe organizacji

SKĄD SIĘ BIERZE ZYSK W FIRMIE? RENTOWNOŚĆ I ZYSK

Osiąganie progu rentowności?
Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
W jaki sposób firma zarabia pieniądze?

ĆWIC Z E N I A - JAK INTERPRETOWAĆ, PODEJMOWAĆ DECYZJE NA PODSTAWIE ZBIORÓW WSKAŹNIKÓW

Informacje o prelegentach:

Aleksandra Tarasek
Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych. Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1270 - zgłoszenie do 13.01.2017

Cena zawiera:

udział w dwudniowym szkoleniu dla 1 osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego.
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas Group

Szkolenie, kurs: Kluczowe wskaźniki i dane finansowe Interpretacja, analiza, podejmowanie decyzji menedżerskich