Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-68006-id802

Informacje o szkoleniu

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.


  ID szkolenia: 68006
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Księgowość, rachunkowość, podatki Kadry, Human Resources Prawo Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej.
Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Korzyści dla użytkowników:
Zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
Analiza zagadnienia doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Praktyczne nauczenie uczestników, w jaki sposób sporządzić decyzję administracyjną z uwzględnieniem specyfiki decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

1.Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania Kpa.
Pojęcie sprawy administracyjnej.
Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
Ogólne zasady postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
Pojęcie „interesu” w Kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić na różnych etapach postępowania i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.

2. Zagadnienia ogólne postępowania.
Strona postępowania administracyjnego.
Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach.
Konsekwencje braku lub utraty przymiotu strony. Linia orzecznictwa.
Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu po nowelizacji.
Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń.
Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
Konsekwencje nowelizacji i elektronizacja postępowania.
Liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
Błędy i sposoby ich naprawienia.

3. Postępowanie przed organem I instancji.
Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem ostatnich zmian – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.
Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
Braki istotne i nieistotne pism.
Dowody i dokumentowanie czynności.
Postanowienia.
Inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa administracyjna jest wyjaśniona?
Zawieszenie i umorzenie postępowania po zmianach. Problemy praktyczne.
Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje.
Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne.
Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.

4.Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.
Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
Podpis i parafka w aktach sprawy.
Uprawnienia strony i organu.
Wgląd w akta sprawy po nowelizacji.
Czynności organu.
Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów.
Uprawnienia stron i innych podmiotów.
Opłaty za sporządzanie odpisów.

5.Metryka sprawy:
- regulacje prawne dotyczące metryki;
- stopień szczegółowości treści prowadzonej metryki sprawy:
a) metryka w poszczególnych postępowaniach,
b) osoba prowadząca metrykę,
c) obowiązek bieżącej aktualizacji metryki,
d) treść metryki;
- forma zakładania i prowadzenia metryki sprawy:
a) sposoby prowadzenia metryki w wersji papierowej,
b) sposoby prowadzenia metryki w wersji elektronicznej;
- rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony;
- praktyczne aspekty prowadzenia metryki.

6.Postępowanie odwoławcze z uwzględnieniem ostatnich zmian. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
Decyzje formalne i merytoryczne.
Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

7.Postępowania nadzwyczajne w Kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.
Zmiany uregulowań po nowelizacji.
Uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów.
Właściwość organów i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne. Sposoby unikania uchybień.
Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.

8.Postępowania odrębne uregulowane w Kpa.
Charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne.
Zaświadczenia oraz skargi i wnioski po nowelizacji.

9.Planowane zmiany prawa dotyczące procedury administracyjnej.


Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.
-szkolenie trwa 2 dni (16h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
-w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Opcjonalnie:
Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61) 8 102 194, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: info@szkolenia-semper.pl

Inwestycja:
1250 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1520 zł netto (+23% Vat)
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)
Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1520 zł netto (+23% Vat)
Wrocław: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1520 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf Pobierz formularz w formacie .pdf lub word Pobierz formularz w formacie .doc a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny. Zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną urzędów organów rządowej administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji. Był odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych na szczeblu organu pierwszej i drugiej instancji (postępowania odwoławcze, nadzwyczajne, nadzór) oraz reprezentację organu w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej samorządowej i rządowej w zakresie postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i instrukcji kancelaryjnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 zł netto

Cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1520 zł netto (+23% Vat)
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)
Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1520 zł netto (+23% Vat)
Wrocław: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1520 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf Pobierz formularz w formacie .pdf lub word Pobierz formularz w formacie .doc a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

Wydarzenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.