Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) w praktyce

O szkoleniu

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, na którym ekspert omówi aktualne przepisy po zmianach w prawie.

Na szkoleniu zyskasz m.in wiedzę na temat:

 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji.
 • Nowe zasady przedłużania terminu załatwienia spraw, przywracania terminów – nowe obowiązki organów w czasie pandemii oraz e-doręczeń w postępowaniu administracyjnym
 • Wszczęcie postępowania (z urzędu, na wniosek, odmowa wszczęcia, uzupełnianie braków formalnych; stan prawny sprzed i po nowelizacji 5.10.2021r.)
 • Wezwania (cel, treść, adresaci, forma i tryb) - stan prawny przed i po nowelizacji 5.11.2021.
Kto powinien wziąć udział?

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych
 • osoby, które dokonują zamówień publicznych
 • wszystkich zainteresowanych tematem.

Program szkolenia

1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.

2. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji.

 • pojęcie organu administracji publicznej, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania - pełnomocnictwo administracyjne
 • przesłanki i tryb wyłączenia organu i wyłączenia pracownika organu administracji publicznej 

3. Pojęcie strony postępowania administracyjnego, uczestnicy na prawach stron (organizacje społeczne, Prokurator RPO, RPD).

4. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji. Skuteczność pełnomocnictwa, obowiązywanie, wygaszanie, odwołanie, przedstawiciel   w postępowaniu administracyjnym. Orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowisko doktryny.

5. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.

6. Wpływ epidemii na bieg terminów. Kiedy termin został przerwany, a kiedy się nie rozpoczął. Nowe zasady przedłużania terminu załatwienia spraw, przywracania terminów – nowe obowiązki organów w czasie pandemii oraz e-doręczeń w postępowaniu administracyjnym

7. Doręczenia (w ujęciu regulacji sprzed i po nowelizacji 5.10.2021r.).

 • doręczenia tradycyjne
 • doręczenia elektroniczne – sposoby wysyłki elektronicznej, przedmiot i podmiot doręczeń elektronicznych, dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia, zasady sporządzania skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału, sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej, 
 • odmowa przyjęcia korespondencji - skutki prawne
 • domniemania i fikcje prawne w przedmiocie doręczeń w postępowaniu administracyjnym,
 • różne inne formy doręczenia w postepowaniu administracyjnym,
 • skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji.
 • ustawa o doręczeniach elektronicznych i zmiany wynikające z wejścia w życie jej regulacji,
 • procedura przekazywania akt drogą elektroniczną do sądów administracyjnych po złożeniu skargi.

8. Wezwania (cel, treść, adresaci, forma i tryb) - stan prawny przed i po nowelizacji 5.11.2021.

9. Wszczęcie postępowania (z urzędu, na wniosek, odmowa wszczęcia, uzupełnianie braków formalnych; stan prawny sprzed i po nowelizacji 5.10.2021r.).

10. Postępowanie dowodowe (katalog środków dowodowych i jego charakter, przesłanki, forma i tryb przeprowadzania poszczególnych dowodów, reguły dowodzenia, zasada swobodnej oceny dowodów, rola organu administracji publicznej w postępowaniu dowodowym).

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie.

12. Zawieszenie postępowania (z urzędu i na wniosek).

13. Wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści, błędy praktyczne w konstruowaniu decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej, środki zaskarżenia).

14. Postanowienia, zażalenie (forma, elementy składowe i tryb wydawania).

15. Umorzenie postępowania administracyjnego.

16. Udostępnianie akt.    

17. Mediacja w postępowaniu administracyjnym, pozycja organu jako strony mediacji (charakter sprawy pozwalający na przeprowadzenie mediacji, dobrowolność mediacji, ugoda, poufność przebiegu mediacji, czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia, koszty mediacji).

18. Postępowanie odwoławcze.

 • forma, termin i tryb wniesienia odwołania,
 • postępowanie w trybie autokontroli organu I instancji,
 • dopuszczalność odwołania, postępowanie odwoławcze merytoryczne, rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym,    
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania,
 • forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.).

19. Tryby nadzwyczajne:

 • wznowienie postępowania (przesłanki, właściwość organu, przedmiot postępowania, rodzaje rozstrzygnięć),
 • uchylenie decyzji (przesłanki, właściwość organu, forma i tryb),
 • stwierdzenie nieważności decyzji (przesłanki, właściwość organu, forma i tryb),
 • wygaśnięcie decyzji (przesłanki, właściwość organu, forma i tryb),
 • tryby nadzwyczajne a postanowienia.

20. Wydawanie zaświadczeń (definicja zaświadczenia, treść, forma i tryb).

21. Zagadnienia  z zakresu postępowań skargowych (tryb, terminy, odwołania)

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

EKSPERT APEXNET

Prawnik, wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie  administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!