Szkolenie: Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-spolek-handlowych-i-kodeks-cywilny-w-praktyce-spolek-kapitalowych-70916

Informacje o szkoleniu

 • Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych


  ID szkolenia: 70916
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 12.06.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółek oraz wzajemne relacje gospodarcze. Znajomość przepisów odnoszących się do: funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, dokumentacji korporacyjnej, akcjonariuszy, kapitału zakładowego, dokumentacji ustrojowej i rejestrowej, czynności prawnych, zawierania kontraktów, stanowi kluczowe obszary wiedzy, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki i przyspieszyć procesy w funkcjonowaniu spółki. Zapraszamy na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy zawartej w KSH i KC, z uwzględnieniem nowelizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników Biura Zarządu
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
Osoby wspierające prawne działania organów spółek
Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC

Program szkolenia:

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?

Organy ”właścicielskie” i „menedżerskie”
Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
Jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
Jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
Czym jest nadzór indywidualny?
Jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?
NA CZYM POLEGAJĄ DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU?

Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWANIA JEST REPREZENTACJA SPÓŁKI?

Jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
Kto może reprezentować spółkę?
Skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
Zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania
SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Obowiązek ujawniania danych w KRS
Zasady składania dokumentów do sądu
Rodzaje i skutki wpisów
Zasady rządzące rejestrem
Uzyskiwanie danych z KRS
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ ICH FORMA W PRAKTYCE SPÓŁEK

Dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
Klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
Formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
Skutki niedochowania formy
ZAWIERANIE KONTRAKTÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWILNEGO

Oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
Prawidłowa reprezentacja stron umowy i odpowiedzialność
Prawidłowy opis umowy
Wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie
Obowiązki i uprawnienia stron, a łamanie przepisów i zawartej umowy
PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa
ZABEZPIECZANIE UMÓW

Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych
16.30 Zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 970 - 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 24.05.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 25.05.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych