Szkolenie

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

O szkoleniu

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółki oraz relacje gospodarcze.

Znajomość przepisów regulujących pracę organów spółki, ich wzajemnych relacji, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej oraz udziałowców / akcjonariuszy, a także zasad prowadzenia dokumentacji ustrojowej i rejestrowej stanowi kluczową wiedzę, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki.
Kto powinien wziąć udział?
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników Biura Zarządu
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
Osoby wspierające prawne działania organów spółek
Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC

Program szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Działalność spółek kapitałowych według reguł prawnych

zasady funkcjonowania spółek w Kodeksie Spółek Handlowych
analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym
nowelizacje KSH – 2019 i 2020 r.
Praktyka dokumentacyjna w spółkach kapitałowych dyktowana regułami KSH

dokumenty ustrojowe i organizacyjne
treść Aktu Założycielskiego – wprowadzanie zmian
umowa, statut spółki – wprowadzeni zmian
regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną
dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej
regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
regulamin Rady Nadzorczej w praktyce
Struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej

organy „właścicielskie” i „menedżerskie”
zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki
relacje Zarząd – Rada Nadzorcza oraz Zarząd – Zgromadzenie Wspólników/WZA?
zależności pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
czym jest nadzór indywidualny?
relacje pomiędzy organami spółki a pracownikami wg. KSH
Na czym polegają dobre praktyki zarządu?

organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
decyzje Zarządu
zatrudnianie i wynagradzanie członków Zarządu
odpowiedzialność członków Zarządu
W jaki sposób organizowania jest reprezentacja spółki?

zasady reprezentacji
kto może reprezentować spółkę
skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania
Pełnomocnictwa i prokura

formy udzielania pełnomocnictwa i prokury
ważność jest pełnomocnictwa i prokury
praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa
Jakie są dobre praktyki w działaniu Rady Nadzorczej?

miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH
skład Rady Nadzorczej
zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej
posiedzenia Rady Nadzorczej
Narzędzia nadzoru i kontroli Rady Nadzorczej na pracami Zarządu

nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
kompetencje szczególne organu nadzoru
odpowiedzialność członków organu nadzoru
Obowiązek oceny sprawozdań finansowych

Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu
Analiza sprawozdań finansowych
Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań
Spółka a Krajowy Rejestr Sądowy

od 1. marca 2020 – system teleinformatyczny do prowadzenia Rejestru
zasady składnia wniosków do KRS
zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
Kapitał zakładowy spółek

źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki
stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału
odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego. Na czym polega dokapitalizowanie spółki?
wkład niepieniężny wniesiony do spółki
16.30 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 18 CZERWCA 2020

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Obowiązek informacyjny spółki – prawne regulacje

prawo do informacji w spółce akcyjnej
prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych
zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek i sankcje w przypadku uchybień
Akcjonariusze i akcje spółki – regulacje KSH

kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?
rejestrze akcjonariuszy
rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
jawność rejestru
świadectwo rejestrowe
Funkcjonowanie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy

zasady zwoływania zgromadzeń; na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?
ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne
przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA
regulamin walnego zgromadzenia
zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał
Spółka komandytowa i spółka zo.o. komandytowa

kiedy warto założyć spółkę komandytową?
umowa spółki komandytowej
wkłady, suma komandytowa
odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza
reprezentacja spółki komandytowej
stosunki wewnętrzne spółki sp. z o.o. sp.k w praktyce
Dokonywanie czynności prawnych oraz ich forma w praktyce spółek

dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
skutki niedochowania formy
Zawieranie kontraktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)
prawidłowa komparycja umowy
wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
Zabezpieczanie umów

sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
gwarancja i rękojmia w umowach handlowych
15.30 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

10-16

Prelegenci

Cytat
mec. Romana Pietruk
Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, nieruchomości, umów najmu, posiada bardzo bogatą praktykę̨ w zakresie tworzenia i negocjacji umów najmu.

Ekspert prawa, postępowania administracyjnego, prawa nieruchomości umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

Trener z zakresu m.in. Systemu NKW. Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych m.in. sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków oraz pracowników Ośrodków Migracyjnych.

Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji.

Wspólnik kancelarii prawnej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 czerwca 2020
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 - 20 marca 2020
-

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 czerwca 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 czerwca 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 marca 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Sopot 16 - 17 maja 2018
Hotel Haffner

Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 lutego 2018
Conference Center at The Tides

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 września 2017
--

Warszawa

--

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Sopot 7 lipca 2017
Hotel Haffner****

Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 listopada 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 3 - 4 października 2016
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 marca 2016
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****

Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 lutego 2016
Hotel Holiday Inn Kraków

Kraków

Wielopole 4

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 lutego 2016
Hotel Holiday Inn Kraków

Kraków

Wielopole 4

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 lutego 2016
Hotel Kossak

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 9 stycznia 2015
Kraków

Kraków

informacje wkrótce

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
+VAT
1670 PLN
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!