KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek kapitałowych oraz dokumentacji korporacyjnej firmy

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaznajomienie osób zajmujących kierownicze stanowiska (członków zarządów, dyrektorów…), a także osób obsługujących pracę zarządów z kluczowymi pojęciami prawa gospodarczego, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał, weksel, upadłość, układ, a także z zasadami tworzenia dokumentacji korporacyjnej firmy...
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

SPÓŁKI OSOBOWE A SPÓŁKI KAPITAŁOWE.

ZASADY I CELE ZAKŁADANIA SPÓŁEK. TWORZENIE SPÓŁEK DLA REALIZACJI OKREŚLONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: HOLDING, KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁEK.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
· Kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki.
· Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki.
· Obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna).
· Rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy).
· Pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu.
· Sposoby dokapitalizowania spółki.

ZASADY REPREZENTACJI SPÓŁEK – DZIAŁANIE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU, PROKURENTÓW, WSPÓLNIKÓW, PEŁNOMOCNIKÓW.
· O czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem).

ORGANY SPÓŁEK. CZY KAŻDA SPÓŁKA MUSI MIEĆ ORGANY.
Zarząd :
· O czym członek zarządu powinien pamiętać.
· Kiedy członek zarządu może ponosić odpowiedzialność karną i za co.
· Odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie.
· Modele zarządów.
· Zasady podejmowania uchwał.
· Regulamin zarządu, jako dokument porządkujący jego pracę. Co regulamin zarządu powinien zawierać.
· Dokumentacja korporacyjna związana z pracą zarządu.
· Obowiązki członka zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
· Co to jest absolutorium i czy zwalania ono z odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce.
Rada nadzorcza:
· O czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać.
· Modele rad nadzorczych.
· Efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą.
· Regulamin rady nadzorczej, jako dokument porządkujący jej pracę.
· Co regulamin rady nadzorczej powinien zawierać.
· Dokumentacja korporacyjna związana z pracą rady nadzorczej.
· Obowiązki rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego.
Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy – kompetencje.
· Sposoby podejmowania uchwał ( większość głosów zwykła, bezwzględna, kwalifikowana).

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPÓŁEK ZA ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA, W TYM ICH WSPÓLNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU. CZY PROKURENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PÓŁKI.

UMOWA SPÓŁKI, AKT ZAŁOŻYCIELSKI, STATUT, SHAREHOLDERS AGREMENT.

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY JAKO MIEJSCE REJESTRACJI SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO – SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DOKUMENTU ODPISU Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH A KODEKS CYWILNY.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Radca prawny, od wielu lat zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, zajmuje się także poradnictwem z zakresu prawa cywilnego dla osób prywatnych. Współpracuje z członkami komisji sejmowej do spraw „Zmiany ustawy o wykonywaniu zawodu adwokata i o zmianie niektórych innych ustaw”. W latach 2005 – 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości.
Jest autorką artykułów poświęconych zobowiązaniom wekslowy oraz postępowaniu upadłościowemu i egzekucyjnemu publikowanych w Gazecie Podatkowej. Szkoliła m.in. dla: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Microsoft Sp. z o.o. BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o. I wielu innych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PL+VAT
1 840
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!