Szkolenie

KODEKS WYBORCZY A STAŁY REJESTR WYBORCÓW

O szkoleniu

Od 1 sierpnia 2011r. będzie obowiązywać ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ). W akcie tym zebrano przepisy regulujące procedury wyborcze w Polsce. Kodeks zawiera przepisy regulujące zasady prowadzenia w gminie stałego rejestru wyborców, a w szczególności jego aktualizacja, udostępnianie do wglądu oraz tryb powiadamiania o wpisaniu lub wykreśleniu z rejestru wyborców. Zakres gromadzonych danych w rejestrze - w części A i części B. Rozdział 7 Kodeksu określa procedury związane z głosowaniem za pośrednictwem pełnomocnika. Ponadto w akcie tym uregulowano prawa wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników prowadzących w urzędzie:
• stały rejestr wyborców,
• sprawy związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania,
• przekazywaniem informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym,
• przyjmowaniem od osób niepełnosprawnych zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego.

Program szkolenia

1. Sposób prowadzenia rejestru wyborców,
2. Zakres gromadzonych danych w rejestrze wyborców w stosunku do danych zgromadzonych
w ewidencji ludności,
3. Wpisywanie do rejestru wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania, nigdzie nie zamieszkałego przebywającego stale na obszarze gminy, stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały,
4. Sposób wpisywania do rejestru wyborców w części B,
5. Aktualizacja rejestru wyborców,
6. Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w rejestrze,
7. Udostępnianie danych z rejestru,
8. Okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem przekazywane Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
9. Skreślanie z rejestru wyborców,
10. Funkcja pełnomocnika a stały rejestr wyborców,
11. Głosowanie korespondencyjne przez wyborcę niepełnosprawnego a funkcja pełnomocnika.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Cytat
Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich, były wieloletni pracownik nadzorujący wykonywanie przez organ gminy zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w województwie opolskim. Od maja 1987 r. wykładowca oraz organizator szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego, wieloletni wykładowca FRDL w Opolu, Katowicach, Wrocławiu i Kielcach o tematyce: ewidencja ludności i dowody osobiste, postępowania administracyjne z zakresu obowiązku meldunkowego oraz rejestr wyborców.

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 września 2011
FRDL

01-552 Warszawa

Plac Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
cena brutto
350 PLN
Cena zawiera:
  • W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.
Weź udział

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 2 września 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Płatność po szkoleniu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!