Szkolenie: KODEKS WYBORCZY A STAŁY REJESTR WYBORCÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-wyborczy-a-staly-rejestr-wyborcow-29887-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Od 1 sierpnia 2011r. będzie obowiązywać ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ). W akcie tym zebrano przepisy regulujące procedury wyborcze w Polsce. Kodeks zawiera przepisy regulujące zasady prowadzenia w gminie stałego rejestru wyborców, a w szczególności jego aktualizacja, udostępnianie do wglądu oraz tryb powiadamiania o wpisaniu lub wykreśleniu z rejestru wyborców. Zakres gromadzonych danych w rejestrze - w części A i części B. Rozdział 7 Kodeksu określa procedury związane z głosowaniem za pośrednictwem pełnomocnika. Ponadto w akcie tym uregulowano prawa wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników prowadzących w urzędzie:
• stały rejestr wyborców,
• sprawy związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania,
• przekazywaniem informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym,
• przyjmowaniem od osób niepełnosprawnych zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego.

Program szkolenia:

1. Sposób prowadzenia rejestru wyborców,
2. Zakres gromadzonych danych w rejestrze wyborców w stosunku do danych zgromadzonych
w ewidencji ludności,
3. Wpisywanie do rejestru wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania, nigdzie nie zamieszkałego przebywającego stale na obszarze gminy, stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały,
4. Sposób wpisywania do rejestru wyborców w części B,
5. Aktualizacja rejestru wyborców,
6. Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w rejestrze,
7. Udostępnianie danych z rejestru,
8. Okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem przekazywane Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
9. Skreślanie z rejestru wyborców,
10. Funkcja pełnomocnika a stały rejestr wyborców,
11. Głosowanie korespondencyjne przez wyborcę niepełnosprawnego a funkcja pełnomocnika.

Informacje o prelegentach:

Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich, były wieloletni pracownik nadzorujący wykonywanie przez organ gminy zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w województwie opolskim. Od maja 1987 r. wykładowca oraz organizator szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego, wieloletni wykładowca FRDL w Opolu, Katowicach, Wrocławiu i Kielcach o tematyce: ewidencja ludności i dowody osobiste, postępowania administracyjne z zakresu obowiązku meldunkowego oraz rejestr wyborców.

Wydarzenia towarzyszące:

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 cena brutto

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 2 września 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Płatność po szkoleniu.

Wydarzenie: KODEKS WYBORCZY A STAŁY REJESTR WYBORCÓW