Szkolenie: Kogo nie można zwolnić - pracownicy szczególnie chronieni w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Katowice

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kogo-nie-mozna-zwolnic---pracownicy-szczegolnie-chronieni-w-swietle-najnowszego-orzecznictwa-sadow---katowice-44879-id552

Informacje o szkoleniu

Polexpert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pracodawcy popełniają wiele błędów zwłaszcza przy rozstawaniu z "nietykalnymi" pracownikami, którzy korzystają ze wzmożonych gwarancji zatrudnienia. Szkolenie ma im pomóc w uniknięciu takich pomyłek, a więc też w minimalizacji niepotrzebnych sporów przed wymiarem sprawiedliwości i dodatkowych kosztów. Analizując świeży i aktualny dorobek orzeczniczy sądownictwa tych kwestiach, wykładowca rozjaśni trudne przepisy o szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy. Bardziej skomplikowane zagadnienia zilustruje przykładami.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1) Ochrona przedemerytalna

Czy przysługuje przed wcześniejszą emeryturą oraz emeryturą w szczególnych warunkach?
Jak wygląda w przypadku umów o pracę na czas określony?
Do kiedy można wręczyć wypowiedzenie?
Czy korzysta z niej członek zarządu spółki handlowej?
Kiedy szefowi wolno dać wypowiedzenie zmieniające?
2) Ochrona chorego pracownika

Pobieranie świadczeń chorobowych krócej niż 182 dni i trwająca niezdolność do pracy
Co zrobić, gdy pracownik spóźnił się z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne?
Ponowne zatrudnienie zwolnionego z powodu długiej choroby
Rozwiązanie stosunku pracy podczas "lewego" zwolnienia lekarskiego
Nauczyciel na urlopie zdrowotnym
3) Ochrona działaczy związkowych

Należy się związkowcowi umocowanemu do reprezentowania związku tylko w sprawach socjalnych?
Od kiedy trwa ochrona związkowa?
Czy sąd może przywrócić do pracy zwolnionego związkowca zatrudnionego na czas określony?
Czy działacz nadużywający swej pozycji korzysta z ochrony?
Pozycja związkowca po transferze zakładu
4) Ochrona podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za czas przywrócenia do pracy?
Odrzucenie oferty pogorszenia warunków płacy i późniejsze zajście w ciążę
Złożenie propozycji rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem przez pracownicę, która dopiero potem zaszła w ciążę
Dyscyplinarka dla ciężarnej w firmie, w której nie ma związków
Kiedy można zwolnić przy likwidacji firmy?
5) Ochrona podczas urlopu wychowawczego

Ochrona w razie przejścia zakładu na nowego pracodawcę
Zgoda szefa na rozpoczęcie urlopu wychowawczego
Czy zatrudnionemu w mniejszym wymiarze podczas ewentualnego urlopu wychowawczego wolno obniżyć
wynagrodzenie?
6) Ochrona podczas pełnienia ważnych funkcji

Kadencja społecznego inspektora pracy w razie transferu zakładu
Ochrona społecznego inspektora pracy wybranego do pełnienia funkcji z uchybieniami
Czy naganne zachowanie członka rady pracowników niweczy jego ochronę przed zwolnieniem z pracy?
Czy milczenie rady gminy oznacza zgodę na zwolnienie radnego?
Zwolnienie radnego za wypowiedzi w charakterze funkcjonariusza publicznego
7) Ochrona w trakcie redukcji grupowych (art. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych)

Wypowiedzenie zmieniające dla chronionego związkowca
Osoba objęta gwarancjami zatrudnienia na podstawie porozumienia zbiorowego
Ochrona podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Urlop wychowawczy nie zapewnia żadnej osłony
8) Ochrona przed redukcjami z przyczyn niedotyczących pracowników w trybie indywidualnym (art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych)

Zwolniony z powodu długiej choroby bez odprawy ekonomicznej
Czy jest dopuszczalne rozstanie na podstawowym i dodatkowym urlopie macierzyńskim?
Rozwiązanie stosunku pracy podczas urlopu wychowawczego
Wyłączność przyczyny zwolnienia przy wypowiedzeniu zmieniającym

Informacje o prelegentach:

Renata Majewska – właścicielka firmy „Biuro Kadr i Płac”. Prawnik, doświadczony wykładowca w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletnia redaktorka w dziale prawnym „Rzeczpospolitej”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 - + 23% Vat

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wydarzenie: Kogo nie można zwolnić - pracownicy szczególnie chronieni w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Katowice