Szkolenie

Kogo nie można zwolnić - pracownicy szczególnie chronieni w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Katowice

O szkoleniu

Pracodawcy popełniają wiele błędów zwłaszcza przy rozstawaniu z "nietykalnymi" pracownikami, którzy korzystają ze wzmożonych gwarancji zatrudnienia. Szkolenie ma im pomóc w uniknięciu takich pomyłek, a więc też w minimalizacji niepotrzebnych sporów przed wymiarem sprawiedliwości i dodatkowych kosztów. Analizując świeży i aktualny dorobek orzeczniczy sądownictwa tych kwestiach, wykładowca rozjaśni trudne przepisy o szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy. Bardziej skomplikowane zagadnienia zilustruje przykładami.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1) Ochrona przedemerytalna

Czy przysługuje przed wcześniejszą emeryturą oraz emeryturą w szczególnych warunkach?
Jak wygląda w przypadku umów o pracę na czas określony?
Do kiedy można wręczyć wypowiedzenie?
Czy korzysta z niej członek zarządu spółki handlowej?
Kiedy szefowi wolno dać wypowiedzenie zmieniające?
2) Ochrona chorego pracownika

Pobieranie świadczeń chorobowych krócej niż 182 dni i trwająca niezdolność do pracy
Co zrobić, gdy pracownik spóźnił się z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne?
Ponowne zatrudnienie zwolnionego z powodu długiej choroby
Rozwiązanie stosunku pracy podczas "lewego" zwolnienia lekarskiego
Nauczyciel na urlopie zdrowotnym
3) Ochrona działaczy związkowych

Należy się związkowcowi umocowanemu do reprezentowania związku tylko w sprawach socjalnych?
Od kiedy trwa ochrona związkowa?
Czy sąd może przywrócić do pracy zwolnionego związkowca zatrudnionego na czas określony?
Czy działacz nadużywający swej pozycji korzysta z ochrony?
Pozycja związkowca po transferze zakładu
4) Ochrona podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za czas przywrócenia do pracy?
Odrzucenie oferty pogorszenia warunków płacy i późniejsze zajście w ciążę
Złożenie propozycji rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem przez pracownicę, która dopiero potem zaszła w ciążę
Dyscyplinarka dla ciężarnej w firmie, w której nie ma związków
Kiedy można zwolnić przy likwidacji firmy?
5) Ochrona podczas urlopu wychowawczego

Ochrona w razie przejścia zakładu na nowego pracodawcę
Zgoda szefa na rozpoczęcie urlopu wychowawczego
Czy zatrudnionemu w mniejszym wymiarze podczas ewentualnego urlopu wychowawczego wolno obniżyć
wynagrodzenie?
6) Ochrona podczas pełnienia ważnych funkcji

Kadencja społecznego inspektora pracy w razie transferu zakładu
Ochrona społecznego inspektora pracy wybranego do pełnienia funkcji z uchybieniami
Czy naganne zachowanie członka rady pracowników niweczy jego ochronę przed zwolnieniem z pracy?
Czy milczenie rady gminy oznacza zgodę na zwolnienie radnego?
Zwolnienie radnego za wypowiedzi w charakterze funkcjonariusza publicznego
7) Ochrona w trakcie redukcji grupowych (art. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych)

Wypowiedzenie zmieniające dla chronionego związkowca
Osoba objęta gwarancjami zatrudnienia na podstawie porozumienia zbiorowego
Ochrona podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Urlop wychowawczy nie zapewnia żadnej osłony
8) Ochrona przed redukcjami z przyczyn niedotyczących pracowników w trybie indywidualnym (art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych)

Zwolniony z powodu długiej choroby bez odprawy ekonomicznej
Czy jest dopuszczalne rozstanie na podstawowym i dodatkowym urlopie macierzyńskim?
Rozwiązanie stosunku pracy podczas urlopu wychowawczego
Wyłączność przyczyny zwolnienia przy wypowiedzeniu zmieniającym

Prelegenci

Cytat
Renata Majewska – właścicielka firmy „Biuro Kadr i Płac”. Prawnik, doświadczony wykładowca w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletnia redaktorka w dziale prawnym „Rzeczpospolitej”.

Gdzie i kiedy

Katowice 23 listopada 2012
.

Katowice

.

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
+ 23% Vat
390 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja 2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert Sp. z o.o., Eurodirect Sp. z o.o. oraz BDO Sp. z o.o. Połączenie ma na celu optymalizację dział...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!