Szkolenie

Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne z analizą kluczowych kwestii problemowych.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne z analizą kluczowych kwestii problemowych. Elektronizacja zamówień publicznych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Szkolenie służy kompleksowemu przedstawieniu praktycznych problemów budzących wątpliwości członków Komisji Przetargowych. Prezentacja zagadnień wzbogacona zostanie o liczne praktyczne przykłady i rozwiązania rzeczywistych problemów. Istotnym elementem szkolenia będą ćwiczenia w postaci pytań i przykładów do poszczególnych punktów programu. Warsztatowa forma zajęć umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń, aktywny udział w dyskusjach i wypracowanie rozwiązań sytuacji problematycznych, z którymi mają do czynienia w pracy zawodowej. Elektronizacja zamówień publicznych, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.

W toku szkolenia przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.

 

Korzyści dla uczestników

 • Prawidłowość stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w praktyce.
 • Usprawnienie pracy Komisji Przetargowej.
 • Uniknięcie błędów, które mogą narażać na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o:
- członkach Komisji Przetargowych, którzy tworzą zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego, powoływany do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania
i oceny ofert:
- pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
- specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
- przedstawiciele administracji rządowej;
- wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1. Powołanie Komisji Przetargowej (odniesienie do wartości zamówień oraz trybów):
a) Skład Komisji Przetargowej. Kto nie może być członkiem Komisji Przetargowej.
b) Właściwy dobór członków Komisji Przetargowej – kluczowa decyzja.
c) Prawa i obowiązki przewodniczącego Komisji Przetargowej.
d) Prawa i obowiązki członków Komisji Przetargowej.
e) Wyłączenia ze składu.
f) Powołanie biegłych. Rola i zadania biegłego. Kto może być biegłym?
g) Tryb pracy komisji.
h) Odpowiedzialność członków Komisji Przetargowej.
2. Dokumenty normatywne – „regulamin zamówień” i „regulamin pracy Komisji Przetargowej”.
a) Zakres opracowania (regulaminów).
b) Przykładowe zapisy.
c) Wzory dokumentów (załączniki).
3. Przebieg postępowania.
a) Przygotowanie postępowania (dokumentacji).
b) Udostępnianie dokumentacji postępowania – zasada jawności oraz zasada przejrzystości.
c) Czynności w trakcie postępowania (wyjaśnienia, modyfikacje, itd…).
d) Czynność otwarcia elektronicznych ofert.
e) Czynność otwarcia „papierowych” ofert – rezygnacja z elektronicznego składania ofert.
f) Ocena i badanie ofert – praktyczne aspekty postępowania z elektroniczną ofertą.
g) Wybór oferty najkorzystniejszej.
h) Środki ochrony prawnej i czynności powtórzone Komisji przetargowej.
4. Należyte dokumentowanie czynności.
a) Dokumentacja sporządzana przez Komisję Przetargową.
b) Forma dokumentacji.
c) Sztuka pisania uzasadnień i pism.
d) Oświadczenia członków Komisji Przetargowej, forma i termin ich złożenia.
e) Zadanie „odrębne” członka Komisji Przetargowej.
5. Elektroniczne aspekty postępowania.
a) Praca Komisji – elektronizacja zamówień, praktyczne możliwości i aspekty.
b) Elektroniczna oferta i dokumenty.
c) Weryfikacja dokumentów elektronicznych.
d) Bezpieczeństwo danych.
e) Komunikacja elektroniczna.
f) Elektroniczne narzędzia wspomagające Zamawiającego.
6. Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SEMPER - Specjalista ds. prawa.

Gdzie i kiedy

Online 27-28 styczeń 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 24-25 luty 2022
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 24-25 luty 2022

Gdzie i kiedy

Gdańsk 30-31 marzec 2022
-

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Online 30-31 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 26-27 kwiecień 2022
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 26-27 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Kraków 23-24 maj 2022
-

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 23-24 maj 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 27-28 czerwiec 2022
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 27-28 czerwiec 2022

Zapisz się

Szkolenia stacjonarne
zł netto
1350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenia on-line
zł netto
1250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!