Szkolenie: Kompendium kadrowo-płacowe Lista płac - warsztaty dla zaawansowanych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kompendium-kadrowo-placowelista-plac---warsztaty-dla-zaawansowanych-40995-id552

Informacje o szkoleniu

 • Kompendium kadrowo-płacowe Lista płac - warsztaty dla zaawansowanych


  ID szkolenia: 40995
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Języki obce
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Warszawa***
  .
  Augustów
  Godziny zajęć (czas trwania):
  .
 • Organizator szkolenia:

  Polexpert Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Polexpert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Szkolenie połączone z jednodniową wycieczką do Wilna

1. Aspekty prawne nawiązywania stosunku pracy i ich wpływ na listę płac

Podstawowe zasady prawa pracy - takie same dla "kadrowca" i "płacowca"
System wynagradzania a specyfika firmy
Regulacje wewnętrzne a zapisy umów o pracę
Kodeks pracy i rozporządzenia wykonawcze
2. Różne tytuły do wypłaty wynagrodzeń a listy płac:

Umowa o pracę a umowa zlecenia - jak poprawnie wyliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia osoby, która
już jest pracownikiem, a prace wykonywała przed zatrudnieniem jako student?
Organy spółki: członek zarządu i członek rady nadzorczej na liście płac - czyli jakie są różnice w podstawach naliczania składek?
Czy umowę o dzieło zawsze rozliczamy tak samo?
Kontrakt menedżerski w praktyce oznacza kilka różnych sytuacji na liście płac - jak je dobrze zidentyfikować?
Kilka tytułów do wypłaty wynagrodzenia dla jednego pracownika - czyli jak naliczyć wypłatę pracownikowi, członkowi zarządu i zleceniobiorcy jednocześnie?
Jak naliczać składki i podatek przy wypłacie dla byłego pracownika?
3. Lista płac zbiorem decyzji i wyliczeń:

Jak wdrożyć w życie kolejne zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownika?
W jaki sposób wyliczyć podstawę do wynagrodzenia za urlop pracownikowi, który wraca z urlopu wychowawczego?
W jaki sposób ustalić granicę potrącenia z zasiłku chorobowego?
4. Różnice i podobieństwa

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
Premia a nagroda
Odprawa i odszkodowanie
5. Deklaracje rozliczeniowe ZUS w praktyce:

Podstawa składek osób przebywających na urlopie wychowawczym
Kiedy pracownika wykazujemy więcej niż jeden raz w raportach imiennych ?
W jaki sposób dokonywać korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA?
6. Jakie błędy popełniamy najczęściej i co zrobić by ich unikać?

Limity zwolnień - jak śledzić ich wykorzystanie?
Podstawy składek - dlaczego nie możemy rozliczyć nowego pracownika bez kompletu oświadczeń?
Dlaczego warto stosować "pakiet wprowadzający" ?
Dokumentacja osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych a właściwe wyliczenia
- czy mamy wszystkie dane?
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a data wypłaty listy płac
- kiedy należy wypłacić ekwiwalent ?
"Za późno dostarczone dokumenty rozliczymy w przyszłym miesiącu" - czy to będzie poprawne rozliczenie w każdym przypadku?
Pracownik otrzymując świadczenie rzeczowe nie potwierdza jego odbioru - co to oznacza dla płacowca?
7. Jakie mamy trudności przy wdrażaniu nowych elementów wynagrodzenia?

Jak tworzyć nowe regulacje wewnątrzzakładowe, by były one czytelne dla płacowca?
Czy nowe warunki wynagrodzenia mniej korzystne dla pracowników wpływają na listę płac? Kiedy przeliczamy podstawy?
Premia a nagroda - jak je rozróżniać? Jak uniknąć pomyłek przy wliczaniu premii i dodatków do podstaw?
Czy stałe dodatki wypłacamy w każdym przypadku - także podczas nieobecności?
8. Współpraca z ZUS w praktyce:

Termin wypłaty a okresy rozliczeniowe składek - czyli dlaczego nie lubimy wypłaty wynagrodzenia na 10-tego?
Dlaczego nie należy nadpłacać składek - także tych na FP i FGŚP?
Korygowanie dokumentacji z lat poprzednich - WDR-y i nie tylko
Zapytania i prośby o interpretacje - o czym warto pamiętać kierując pismo do ZUS?
Jak ustalać okres zasiłkowy, gdy mamy wątpliwości?
Jak najczęściej wygląda teraz kontrola ZUS-u?
9. Współpraca z urzędem skarbowym w praktyce:

Kiedy opodatkować zaliczkę na poczet wynagrodzenia?
Co zrobić, gdy pracownik nie odebrał wynagrodzenia w danym miesiącu, a od kolejnego powinien mieć naliczaną wyższą stawkę podatku?
Kiedy należy korygować błędnie naliczone koszty uzyskania przychodu?
Jak dokumentować postawienie do dyspozycji pracownika świadczeń z FŚS nie podlegających opodatkowaniu?
Jak rozliczać podatek ryczałtowy od umów cywilno-prawnych i podatek od cudzoziemców - razem czy osobno?
10. Jak sobie radzić z "trudnościami" na liście płac?

Nadpłata wynagrodzenia
Czeski błąd
Niedopłata wynagrodzenia lub zasiłku
Przekroczenie podstawy składek emerytalno-rentowych
Dokumenty źródłowe po terminie
11. Z jakimi dokumentami mamy problem - czyli jak patrzeć na druki/formularze, by unikać dwuznaczności, pytań lub dodatkowej pracy?

Jak wyjaśniać rozbieżności pojawiające się w dokumentacji dotyczącej pracy w godzinach nadliczbowych?
Jak dokumentować zgodę na dobrowolne potrącenia pracownicze?
Czy ZUS Z-15 musi być wypełniony do każdej opieki nad dzieckiem?
Jak wypełnić ZUS Z-3, by dokument był poprawny i czytelny?
Co zrobić z błędnie wystawionym zwolnieniem lekarskim?
Zmiana oświadczeń pracowniczych w trakcie miesiąca - od kiedy obowiązują nowe dane?
12. Błędy w dokumentacji pracowniczej - najczęściej występujące przypadki

Brak ewidencji czasu pracy a godziny nadliczbowe
Niekompletne oświadczenia pracownicze
Absencje i ich dokumentowanie
Nowozatrudnieni i zwolnieni - czyli przekazywanie informacji do listy płac
13. Błędy na liście płac - najczęściej występujące przypadki

Nadpłaty wynagrodzenia dokonane na rzecz pracownika
Wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku
Błędna podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Długotrwałe zwolnienia lekarskie nie rozliczane na bieżąco
14. Jak unikać pułapek sporządzając dokumentację kadrową i naliczając listy płac?
15. Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

Prawidłowa kolejność potrąceń
Kwotę wolna od potrąceń
Potrącenie dobrowolne a potrącenia obowiązkowe dla pracodawcy
Czy z zasiłku możliwe jest potrącenie?
Realizacja zbiegu tytułów egzekucyjnych
16. Ciekawostki i trudności z życia wzięte m.in. :

"Wieloetatowiec"
Rozliczenia z byłym pracownikiem
Nadpłata składek emerytalnych i rentowych
Urlopy macierzyńskie i wychowawcze na liście płac
Obowiązki względem zmarłego pracownika
17. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Informacje o prelegentach:

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Menedżer, konsultant i trener posiadający 12-letnie doświadczenie w HR. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii UW oraz MBA dla HR w Akademii Koźmińskiego a także licznych kursów i szkoleń z zakresu HR i prawa pracy. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach outsourcingowych m.in. w Praktiker Polska i Aviva. Odpowiadała zarówno za obszary administracji personalnej, wynagrodzenia i benefity w wewnętrznych działach HR, jak również za obsługę i relacje z klientami firm outsourcingowych oferujących usługi administracji kadrowo-płacowej. Wieloletni praktyk HR, łączący doświadczenie menedżerskie zdobyte w „dwóch światach HR: wewnętrznym i zewnętrznym”, ekspert w zakresie znajomości prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzeń i naliczania list płac

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2 100 zł + 23% VAT Cena promocyjna: 1 950 zł + 23% VAT* *Cena promocyjna obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 15.06.2012r.

Cena zawiera:

Cena obejmuje: udział w szkoleniu (2 dni), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą - 150 zł), pełne wyżywienie(od kolacji 8.07 do obiadu 11.07.2012), przerwy kawowe, możliwość korzystania z siłowni, sauny parowej oraz jacuzzi, jednodniowa wycieczka do Wilna w dniu 10.07.2012 kolacja grillowa transport autokarem na trasie Warszawa-Augustów-Warszawa W programie wycieczki m.in: Cmentarz na Rossie, Ostra Brama, Rynek Starowileński, Cerkiew Św.Ducha, Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu, Kościół Św. Anny, Bernardynów, Muzeum Adama Mickiewicza Obiad w restauracji regionalnej Czas wolny na zakupy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wydarzenie: Kompendium kadrowo-płacowe Lista płac - warsztaty dla zaawansowanych