Kompendium podatkowe 2023

O szkoleniu

 1. Najpierw jeszcze o zdrowotnym.
 2. Kolejne planowane zmiany – zgodnie z bieżącym etapem plac legislacyjnych.
 3. Zmiany w skali podatkowej – konsekwencje w płacach od 01.07.2022 roku. Kluczowe przepisy przejściowe.
 4. Zmiana skali a konsekwencje dla przedsiębiorcy od 01.07.2022. Kluczowe przepisy przejściowe.
 5. Wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Wybór formy opodatkowania na rok 2023. Zmiany w skali i odliczeniach zdrowotnego a możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie i po 2022 roku – 4 warianty.
  Usystematyzowanie wiedzy na temat możliwych wariantów w zakresie opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej i najmu.
  Wybór formy opodatkowania a przepisy ustawy „niskie podatki”.
 7. Zmiany zasad rozliczania 1% na OPP.
 8. Zmiany w ustawie o ZUS
 9. Zmiany w ustawie Polski Ład
 10. Inne zmiany po „polskim ładzie” – uporządkowanie wiadomości.
 11. Podatkowe konsekwencje działań wojennych w polskich przepisach.
 12. Zmiany w CIT estońskim – coraz więcej praktyki.
 13. Zmiany w VAT w 2022
 14. Planowane zmiany w podatku VAT – od 01.01.2023 roku – czyli kolejny slim VAT – zgodnie z bieżącym etapem prac legislacyjnych.
 15. Najważniejsze planowane zmiany w podatku CIT – zgodnie z bieżącym etapem prac legislacyjnych.
 16. Transakcje łańcuchowe w VAT – usystematyzowanie wiadomości.
 17. Inne uchwalone i planowane zmiany w podatkach.
 18. Panel dyskusyjny – podatki w 2022 i 2023 roku – indywidualne tematy trudne do rozwiązania.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy kadrowi
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą

 

Program szkolenia

 1. Najpierw jeszcze o zdrowotnym.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne w nowej odsłonie – KRÓTKIE podsumowanie zmian.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne w trudnych przypadkach – przychody zwolnione, sprzedaż środka trwałego, rozliczanie dochodu różnicami remanentowymi.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne po zmianach od 01.07.2022 roku – zasady występowania o zwrot, rozliczania nadpłaty, raportowania dopłaty składki zdrowotnej przedsiębiorcy.
  • Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne po likwidacji działalności gospodarczej.
  • Wiele działalności, wiele form a ile składek?
  • Członkowie zarządu z powołania, prokurenci – objęci składką zdrowotną, zgłaszanie płatnika składek, konsekwencje, najnowsze wyjaśnienia. Z uwzględnieniem najnowszych zmian w polskim ładzie, obowiązujących od 01.07.2022.
  • Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej a składka zdrowotna po zmianach.
  • Osoba współpracująca a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Ograniczenie wysokości składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – jak działa w praktyce.
 2. Kolejne planowane zmiany – zgodnie z bieżącym etapem plac legislacyjnych.
 3. Zmiany w skali podatkowej – konsekwencje w płacach od 01.07.2022 roku. Kluczowe przepisy przejściowe.
  • Nowa skala podatkowa i jej konsekwencje, nowa zmieniona skala podatkowa i jej konsekwencje, jeszcze o rolowaniu zaliczki, ulga PIT 2 a ulga dla klasy średniej.
  • Zmiany z rozporządzenia i ustawy o PIT – dziennik ustaw 558/2022, z uwzględnieniem najnowszych uchwalonych zmian w polskim ładzie.
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej i jej konsekwencje dla pracowników.
  • Likwidacja „rolowania” zaliczek i jej konsekwencje dla pracowników i zleceniobiorców.
  • Zmiany oświadczeń pracowniczych. Zmiany zasad ustalania zaliczki na PIT w umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych.
  • Zmiana skali i zasad ustalania zaliczek a zeznania roczne za rok 2022. PIT 11 za 2022 rok.
  • Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci, z uwzględnieniem najnowszych zmian w „polskim ładzie”
  • Inne zmiany w opodatkowaniu wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych.
  • Opodatkowanie małych zleceń.
  • Zmiany w stosowaniu ulg: dla młodych, na powrót, rodzic 4 dzieci i senioralnej.
  • Nowe wzory druków, wniosków i oświadczeń.
 4. Zmiana skali a konsekwencje dla przedsiębiorcy od 01.07.2022. Kluczowe przepisy przejściowe.
  • Jak działa zmiana skali podatkowej u przedsiębiorców od 01.07.2022 roku.
  • Zaliczka za czerwiec i następne miesiące.
  • Zaliczki uproszczone w skali podatkowej po zmianach.
  • Inne zmiany od 01.07.2022 mające wpływ na ustalenie wysokości zaliczki
   według skali.
  • Zmienione zasady preferencyjnego rozliczania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci, likwidacja ulgi dla samotnych rodziców.
  • Zmiana definicja „dziecka” z perspektywy „ulg”.
  • Zeznanie roczne PIT 36 za rok 2022.
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej i ulgi dla samotnych rodziców, konsekwencje dla przedsiębiorców.
  • Zmiany w uldze na pałacyk, zmiany w uldze rehabilitacyjnej.
  • Kolejne planowane zmiany w PIT – zgodnie z bieżącym etapem prac legislacyjnych.
 5. Wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Odliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy i osoby współpracującej u podatników rozliczających się podatkiem liniowym.
  • Alternatywnie opcja częściowego zaliczania do kosztów zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Limity kosztów / odliczenia składki zdrowotnej.
  • Konsekwencje „rozliczenia rocznego” składki zdrowotnej a odliczenia.
  • Obniżenie przychodu podatników rozliczających się na „Ryczałcie” o 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osoby współpracującej.
  • Konsekwencje „rozliczenia rocznego” składki zdrowotnej a dokonanego pomniejszenia.
  • Odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych u podatnika na „karcie podatkowej”.
 6. Wybór formy opodatkowania na rok 2023. Zmiany w skali i odliczeniach zdrowotnego a możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie i po 2022 roku – 4 warianty.
  Usystematyzowanie wiedzy na temat możliwych wariantów w zakresie opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej i najmu.
  Wybór formy opodatkowania a przepisy ustawy „niskie podatki”.

   

  • Wariant 1 – rezygnacja z ryczałtu w trakcie roku – dla kogo, do kiedy, jaka forma, jakie konsekwencje.
  • Wariant 2 – zmiana z ryczałtu na skalę po zakończeniu roku – dla kogo, jaka forma, jakie konsekwencje.
  • Wariant 3 – zmiana z podatku liniowego na skalę podatkową – dla kogo, jaka forma, jakie konsekwencje.
  • Wariant 4 – zmiana formy opodatkowania w przypadku najmu prywatnego- dla kogo, jaka forma, jakie konsekwencje.
  • Poszczególne warianty a wybór formy na rok następny.
  • Zmiana z ryczałtu a prowadzenie PKPiR. Rozliczenie remanentów.
  • Rozliczenie zdrowotnego po zmianie formy opodatkowania.
 7. Zmiany zasad rozliczania 1% na OPP.
  • Zmiana z 1% na 1,5%.
 8. Zmiany w ustawie o ZUS
  • Dodatkowe informacje przekazywane w deklaracjach ZUS.
  • Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej.
  • Pozostałe istotne zmiany w ZUS z punktu widzenia płatnika i przedsiębiorcy.
 9. Zmiany w ustawie Polski Ład
  • Zmiany w przepisach wprowadzających i przejściowych
  • obowiązkowa synchronizacja terminala z kasą fiskalną on-line
  • zmiany limitów transakcji gotówkowych – kolejne przesunięcie terminów do 01.01.2024 roku.
  • Zmiany w terminach raportowania PKPiR, KH, ewidencji Ryczałtu i ewidencji środków trwałych
  • Przesunięcie wdrożenia „grup VAT”.
 10. Inne zmiany po „polskim ładzie” – uporządkowanie wiadomości.
  • Zmiany w zasadach dokonywania odpisów amortyzacyjnych – nieruchomości mieszkalne, środki trwałe wprowadzone do ewidencji. Od 01.01.2022 i od 01.01.2023 roku.
  • Zmiany w zasadach rozliczania samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych.
  • Terminal w firmie – obowiązki, sankcje, konsekwencje, uchwalone zmiany.
  • Polska bezgotówkowa pakiet ulg, zwolnień i … sankcji, przesunięcie w czasie.
  • Zmiany w zasadach opodatkowania najmu prywatnego.
  • Zmiany w opodatkowaniu i podleganiu składkom ZUS kierowców.
  • Zmiany w ryczałcie, nowe i zmienione stawki podatku zryczałtowanego. Zmiana definicji wolnego zawodu dla potrzeb stosowania podatków zryczałtowanych. Wyłączenia możliwości stosowania ryczałtu.
 11. Podatkowe konsekwencje działań wojennych w polskich przepisach.
  • Darowizny dla Ukrainy i stawka 0% w VAT w związku z pomocą Ukrainie.
 12. Zmiany w CIT estońskim – coraz więcej praktyki.
  • Co to jest CIT estoński, wady, zalety, zagrożenia.
  • Dla kogo przewidziano rozwiązania CIT estońskiego.
  • Warunki przystąpienia do CIT estońskiego.
  • Wyłączenia – czyli kto nie może być estońskim podatnikiem.
  • Warunki stosowania rozwiązań podatku ryczałtowego od spółek.
  • Podstawa opodatkowania.
  • Stawki podatku.
  • Odliczenia zapłaconego podatku.
  • Podatek na wyjście, podatek z przekształcenia.
  • Dokumentacja, zeznania, obowiązki spółki.
  • Praktyka stosowania przepisów. Problemy praktyczne.
  • Panel dyskusyjny.
 13. Zmiany w VAT w 2022
  • Faktury ustrukturyzowane – od 01.01.2022 roku, faktury w 2022 roku w praktyce. Obowiązkowe wejście w życie przepisów o e-fakturach – 01.01.2024.
  • Kasy fiskalne w 2022 roku. Komu przysługują ulgi, kto nie może skorzystać ze zwolnienia, kasy w formie oprogramowania, zmiany od 01.01.2022 i od 01.07.2022. Kolejne przesunięcie – od 01.02.2023 roku.
  • Zmiany w pakiecie VDEK – od 01.07.2021 – na podstawie uchwalonej zmiany rozporządzenia – wejście w życie od 01.01.2022
  • Omówienie najważniejszych orzeczeń TSUE i polskich sądów z perspektywy podatku VAT.
 14. Planowane zmiany w podatku VAT – od 01.01.2023 roku – czyli kolejny slim VAT – zgodnie z bieżącym etapem prac legislacyjnych.
 15. Najważniejsze planowane zmiany w podatku CIT – zgodnie z bieżącym etapem prac legislacyjnych.
 16. Transakcje łańcuchowe w VAT – usystematyzowanie wiadomości.
 17. Inne uchwalone i planowane zmiany w podatkach.
  • Pakiet sankcji w PIT, CIT i ZUS za zatrudnianie pracowników „na czarno”.
  • Jeszcze o sukcesji w podatkach – co już wiemy a co ciągle nie do końca jest jasne.
  • Trochę o spółkach – wady i zalety w kontekście podatków.
  • Kilka słów o ważnych zmianach w ZUS i zasiłkach.
  • Które przepisy „covidowe” jeszcze działają i jak długo (ulgi, zwolnienia, odroczone terminy).
  • Słów kilka o uldze na złe długi w podatkach dochodowych i w podatku VAT.
  • Tematy zawsze kontrowersyjne – nieruchomości w podatkach dochodowych i w podatku VAT, pakiet e-commerce, amortyzacja, w tym jednorazowa – warunki, dokumentacja, pułapki.
  • Najciekawsze interpretacje podatkowe 2022 roku.
  • Rozliczanie strat- problemy praktyczne.
  • Ulgi i odliczenia – problemy praktyczne.
  • Wskaźniki i limity na rok 2023 – zestawienie z krótkim omówieniem.
 18. Panel dyskusyjny – podatki w 2022 i 2023 roku – indywidualne tematy trudne do rozwiązania.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Anna Kędzierska – Adamczyk - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 27 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Akademii WSB oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 17 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Praktyk z pasją dzielący się zdobytą przez lata wiedzą i doświadczeniem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Grand Stamary

34-500 Zakopane

Kościuszki 19

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę, cena promocyjna do 21.10
2 240
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
Zapisz się

Organizator

EDUTAG
43-100 Tychy
Lwa Tołstoja 60 lok. 36
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDUTAG
43-100 Tychy Lwa Tołstoja 60 lok. 36
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!