Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kompendium-podatkowe-w-2011-roku-omowienie-najwazniejszych-praktycznych-aspektow-stosowania-przepisow-w-kontekscie-kilku-miesiecy-od-wprowadzenia-zmian-32581-id1235

Informacje o szkoleniu

 • Kompendium podatkowe w 2011 roku – omówienie najważniejszych praktycznych aspektów stosowania przepisów w kontekście kilku miesięcy od wprowadzenia zmian


  ID szkolenia: 32581
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Stawowa
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy
 • Organizator szkolenia:

  Total Expert
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

PODATEK VAT
Skutki podatkowe zmiany symboli PKWiU z roku 1997 na PKWiU z roku 2008 .
1. Zmiany w zakresie powstania szczególnego moment powstania obowiązku podatkowego w usługach związanych z usuwaniem nieczystości, najmu i dzierżawy , usług budowlanych i konserwacyjnych – problematyka refakturowania usług w związku z stosowaniem powstania szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego.
2. Zmiana stawek podatku VAT :
o stosowanie stawek w okresie przejściowym rok 2010/2011
o stare i nowe stawki a błędy w fakturach
o zaliczki, przedpłaty i zadatki pobrane na przełomie roku
o korygowanie obrotu In plus i In minus a faktury korekty
o co z premią uznaniową
o kiedy wystawiona korekta nie wymaga potwierdzenia
3. Zmiana w zakresie opodatkowania usług zwolnionych – omówienie nowej interpretacji bazującej na orzecznictwie ETS-u oraz brzmieniu unijnych przepisów:
o refaktura usług medycznych – kiedy zwolnione a kiedy opodatkowane stawką 23 %
o refaktura usług szkoleniowych – cel i podmiot wykonujący oraz sposób wykonania a także sposób finansowania decyduje o zwolnieniu – przedmiotowo – podmiotowy charakter zwolnienia
o usługi w zakresie najmu pomieszczeń mieszkalnych oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
o problemy ze zwolnieniem sprzedaży nieruchomości w kontekście przepisów o braku możliwości odliczenia podatku naliczonego gdy sprzedaż zwolniona została „sztucznie” opodatkowana.
o sprzedaż towarów używanych – analiza największej liczby problemów
4. Zasady odliczenia podatku naliczonego w tym ograniczenia przy odliczeniu podatku od samochodów z kratką :
o ochrona praw nabytych – czego dotyczy dotyczyć
o czy wszystkie samochody z kratka nie korzystają z odliczenia VAT od zakupu i od paliwa?
o przypadki gdy możliwe jest odliczanie podatku VAT od samochodów osobowych
o dokumentowanie faktu iż samochód jest ciężarowy w rozumieniu przepisów VAT i konsekwencje zmiany stanu technicznego pojazdu od 01.01.2011 roku.
o odliczanie podatku VAT od rat leasingu i najmu czy dzierżawy.
5. Zmiany od 01.04.2011 w opodatkowaniu wszelkiego rodzaju przekazania towarów na cele związane i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
o opodatkowanie towarów i usług wykonywanych na rzecz własnych pracowników
6. Problematyka związana ze stosowaniem struktury zakupów ( sprzedaż opodatkowana i zwolniona - po zmianach od 01.04.2011 roku.
7. Zmiany w opodatkowaniu handlu złomem nowelizacja od 01.04.2011 r.
8. Uproszczenie procedury importu towarów

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
1. Zmiany dotyczące likwidacji działalności gospodarczej w przypadku likwidacji spółki osobowej lub wyjścia wspólnika z takiej spółki .
2. Moment powstania przychodu – zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego
3. Omówienie budzących największe kontrowersje wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.
4. Wydatki pracownicze pod kątem największej ilości problemów:
o wydatki na imprezy integracyjne kosztem podatkowym , czy występuje przychód u pracowników
o zapewnienie dojazdów do pracy na rzecz pracowników
o wykorzystanie przez pracowników składników majątkowych zakładu pracy na cele prywatne
o wydatki związane z posiedzeniami rady nadzorczej i zarządu
o wydatki płacowe i związane z wykonaniem umów cywilnoprawnych
o inne świadczenia pracownicze ( zakwaterowanie, delegacje , nieodpłatne świadczenia )
5. Problematyka związana ze świadczeniami pracowniczymi pod kątem zakład pracy jako płatnik podatku :
o świadczenia z funduszu socjalnego
o odpowiedzialność karno skarbowa osób wskazanych jako sprawujące piecze na d funkcjami płatnika . niektóre przykłady świadczeń na rzecz pracownika generujące u niego przychód podlegający opodatkowaniu.

Informacje o prelegentach:

Sobiesław Szefer – specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 7 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 290 PLN

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 60 14. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Kompendium podatkowe w 2011 roku – omówienie najważniejszych praktycznych aspektów stosowania przepisów w kontekście kilku miesięcy od wprowadzenia zmian