Szkolenie

Kompendium podatkowe w 2011 roku – omówienie najważniejszych praktycznych aspektów stosowania przepisów w kontekście kilku miesięcy od wprowadzenia zmian

O szkoleniu

Szkolenie otwarte
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

PODATEK VAT
Skutki podatkowe zmiany symboli PKWiU z roku 1997 na PKWiU z roku 2008 .
1. Zmiany w zakresie powstania szczególnego moment powstania obowiązku podatkowego w usługach związanych z usuwaniem nieczystości, najmu i dzierżawy , usług budowlanych i konserwacyjnych – problematyka refakturowania usług w związku z stosowaniem powstania szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego.
2. Zmiana stawek podatku VAT :
o stosowanie stawek w okresie przejściowym rok 2010/2011
o stare i nowe stawki a błędy w fakturach
o zaliczki, przedpłaty i zadatki pobrane na przełomie roku
o korygowanie obrotu In plus i In minus a faktury korekty
o co z premią uznaniową
o kiedy wystawiona korekta nie wymaga potwierdzenia
3. Zmiana w zakresie opodatkowania usług zwolnionych – omówienie nowej interpretacji bazującej na orzecznictwie ETS-u oraz brzmieniu unijnych przepisów:
o refaktura usług medycznych – kiedy zwolnione a kiedy opodatkowane stawką 23 %
o refaktura usług szkoleniowych – cel i podmiot wykonujący oraz sposób wykonania a także sposób finansowania decyduje o zwolnieniu – przedmiotowo – podmiotowy charakter zwolnienia
o usługi w zakresie najmu pomieszczeń mieszkalnych oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
o problemy ze zwolnieniem sprzedaży nieruchomości w kontekście przepisów o braku możliwości odliczenia podatku naliczonego gdy sprzedaż zwolniona została „sztucznie” opodatkowana.
o sprzedaż towarów używanych – analiza największej liczby problemów
4. Zasady odliczenia podatku naliczonego w tym ograniczenia przy odliczeniu podatku od samochodów z kratką :
o ochrona praw nabytych – czego dotyczy dotyczyć
o czy wszystkie samochody z kratka nie korzystają z odliczenia VAT od zakupu i od paliwa?
o przypadki gdy możliwe jest odliczanie podatku VAT od samochodów osobowych
o dokumentowanie faktu iż samochód jest ciężarowy w rozumieniu przepisów VAT i konsekwencje zmiany stanu technicznego pojazdu od 01.01.2011 roku.
o odliczanie podatku VAT od rat leasingu i najmu czy dzierżawy.
5. Zmiany od 01.04.2011 w opodatkowaniu wszelkiego rodzaju przekazania towarów na cele związane i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
o opodatkowanie towarów i usług wykonywanych na rzecz własnych pracowników
6. Problematyka związana ze stosowaniem struktury zakupów ( sprzedaż opodatkowana i zwolniona - po zmianach od 01.04.2011 roku.
7. Zmiany w opodatkowaniu handlu złomem nowelizacja od 01.04.2011 r.
8. Uproszczenie procedury importu towarów

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
1. Zmiany dotyczące likwidacji działalności gospodarczej w przypadku likwidacji spółki osobowej lub wyjścia wspólnika z takiej spółki .
2. Moment powstania przychodu – zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego
3. Omówienie budzących największe kontrowersje wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.
4. Wydatki pracownicze pod kątem największej ilości problemów:
o wydatki na imprezy integracyjne kosztem podatkowym , czy występuje przychód u pracowników
o zapewnienie dojazdów do pracy na rzecz pracowników
o wykorzystanie przez pracowników składników majątkowych zakładu pracy na cele prywatne
o wydatki związane z posiedzeniami rady nadzorczej i zarządu
o wydatki płacowe i związane z wykonaniem umów cywilnoprawnych
o inne świadczenia pracownicze ( zakwaterowanie, delegacje , nieodpłatne świadczenia )
5. Problematyka związana ze świadczeniami pracowniczymi pod kątem zakład pracy jako płatnik podatku :
o świadczenia z funduszu socjalnego
o odpowiedzialność karno skarbowa osób wskazanych jako sprawujące piecze na d funkcjami płatnika . niektóre przykłady świadczeń na rzecz pracownika generujące u niego przychód podlegający opodatkowaniu.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Prelegenci

Cytat
Sobiesław Szefer – specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 7 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

Gdzie i kiedy

Katowice 20 września 2011
centrum Katowic

Katowice

Stawowa

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
PLN
290 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Total Expert
41-209 Sosnowiec
Wysoka 5
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 60 14. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Total Expert
41-209 Sosnowiec Wysoka 5
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!