Szkolenie

KOMPENDIUM PRAKTYCZNEJ EGZEKUCJI – MAKSYMALNIE EFEKTYWNE I SAMODZIELNE WDROŻENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE PROCEDUR WINDYKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ - NAJNOWSZE REG

O szkoleniu

Zapoznanie uczestników szkolenia w oparciu o najnowsze regulacje prawne z:
- prawnymi możliwościami zapewniającymi zwiększenie efektywności przedsiębiorstw energetycznych poprzez umiejętną obronę interesów w procesach odszkodowawczych.
- umiejętnym doborem odpowiedniej techniki egzekucyjnej w stosunku do konkretnych kontrahentów małych i dużych odbiorców, uwzględniającej realia obrotu gospodarczego w specyfice energetyki a przede wszystkim zabezpieczenie skutecznej windykacji należności na etapie zawierania umowy sprzedaży energii oraz w czasie jej trwania.
Kto powinien wziąć udział?
- prawników oraz osób zajmujących się windykacją należności w firmie.
Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 6 pkt. szkoleniowych.(zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych)

Program szkolenia

1. Ramy czasowe wprowadzenia procedur windykacyjnych - określenie najlepszego oraz ostatecznego momentu
2. Stopniowalność wprowadzanych i realizowanych technik windykacyjnych
- umiejętność wyboru właściwych technik w płaszczyźnie podmiotowej i przedmiotowej
- praktyczne wskazówki służące ustalenia, czy wierzyciel ma do czynienia z uczciwym czy też nieuczciwym dłużnikiem
- całkowita odmienność w prowadzeniu egzekucji p-ko przedsiębiorcom a konsumentom
-rozróżnienie pomiędzy prowadzeniem egzekucji merytorycznej i formalnej
- wykorzystanie przez wierzyciela możliwości przystąpienia do długu osoby trzeciej
(odróżnianie od instytucji zwolnienia z długu)
3. Możliwość maksymalnego wykorzystania przez wierzyciela elektronicznej drogi windykacji należności
- w chwili obecnej, przy aktualnym stanie prawnym
- proponowane zmiany, realność ich wejścia w życie w 2015 roku
4. Umiejętność faktycznego oddziaływania na opóźniającego się z płatnościami dłużnika przez:
- sporządzanie właściwie sformułowanych wezwań przedsądowych o zapłatę i ich wpływ na
zapewnianie skutecznej egzekucji
- ćwiczenie w sporządzaniu wzorcowych wezwań
5. Należyte docenianie konsekwencji właściwego i skutecznego doręczania korespondencji dłużnikowi
- zmiany regulacji związane z zameldowaniem dłużnika i ich realny wpływ na skuteczność windykacji
- podział rodzajów przesyłek oraz sposobów doręczeń
- najczęściej stosowane przez dłużników wybiegi utrudniające lub uniemożliwiające skuteczne doręczenie i sposoby obrony wierzyciela
- sposoby ustalania aktualnego miejsca pobytu dłużnika, postępowanie w przypadku braku takich możliwości
- właściwe zabezpieczanie się wierzyciela przed konsekwencją zmiany adresu dłużnika
6. Podstawowa procedura działań windykacyjnych na etapie przedsądowym - właściwe przygotowanie pod kątem wniesienia pozwu o zapłatę
- określenia faktycznego charakteru dłużnika i wierzytelności
- prowadzenie odmiennych procedur egzekucyjnych w stosunku do dłużnika (kontrahenta) na którego utrzymaniu wierzycielowi zależy lub nie
7. Właściwa technika stosowania rozłożenia świadczenia na raty (zawarcia ugody)
- umiejętność obrony przed postępowaniem dłużnika dążącego faktycznie jedynie do przedawnienia się roszczenia
- używanie właściwych i bezpiecznych dla wierzyciela sformułowań (stosowanie ze zrozumieniem zapisów języka prawniczego )
- ćwiczenia w praktycznym przygotowaniu proponowanego wzorca ugody (rozłożenia na raty)
- właściwe zaliczenie przez wierzyciela częściowych wpłat dłużnika, prawidłowe naliczanie odsetek w świetle zakazu anatocyzmu
- procedura praktycznego wykorzystania wszystkich zalet poddania się przez dłużnika co do obowiązku zapłaty rygorowi egzekucji z aktu notarialnego (art.777 kpc )
- prawda i mity związane ze skutecznością odniesienia do uznania roszczenia częściowej zapłaty przez dłużnika oraz potwierdzenia salda
8.Proponowane wierzycielowi techniki postępowania po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, a przed wszczęciem samego postępowania egzekucyjnego
- w sposób zwiększający skuteczność zaspokojenia w przyszłej egzekucji
- umożliwiający utrzymanie dłużnika jako potencjalnego kontrahenta (mimo przegrania przez niego sprawy sądowej).
9. Wszczęcie i nadzorowanie przez wierzyciela właściwego komorniczego postępowania egzekucyjnego
- przez pracowników wierzyciela mających wiedzę i doświadczenie egzekucyjne
- przez pracowników przygotowujących wnioski i pisma egzekucyjne dla swoich wewnętrznych lub zewnętrznych służ prawnych (profesjonalnych pełnomocników)
- umiejętność wyboru odpowiedniego komornika i sporządzenia właściwego wniosku egzekucyjnego
- analiza i kontrola prawidłowości naliczanych przez komornika kosztów egzekucji
10. Rzeczywisty wpływ wpisu dłużnika do odpowiednich rejestrów na zaspokojenie wierzytelności
- wskazanie właściwych rejestrów i sposoby ich wykorzystania przez wierzyciela celem zwiększenia swojego finansowego bezpieczeństwa
- wpisy wprowadzane na wniosek wierzyciela jak i z urzędu przez sąd.
Program szkolenia chroniony prawem autorskim

Czas trwania

Liczba godzin szkolenia - 8 godz. lekcyjnych.

Prelegenci

Cytat
Sędzia Dariusz RYSTAŁ ekspert w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, sędzia sądu apelacyjnego, nadzoruje prawidłowości prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez sądy i komorników. Jest uznanym autorytetem i praktykiem szeroko rozumianej windykacji należności w odniesieniu do realiów obrotu gospodarczego. specjalizuje się w problematyce związanej z aspektem cywilno-prawnym funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych dystrybucji i obrotu. wyniesione ze swojej pracy zawodowej i dydaktycznej doświadczenia, wykorzystuje prowadząc od kilkunastu lat wykłady i warsztaty z windykacji oraz z zakresu zawierania i zabezpieczania kontraktów handlowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 kwietnia 2015
Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Warszawa

ul. Tumidajskiego 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
netto
790 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch.
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji.
Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, ul. Strażacka 8/90, Lublin
tel: 81 534 13 01, 81 533 31 39.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!