Szkolenie

Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce. 3-dniowe warsztaty uwzględniające nowelizację przepisów oraz analizę najczęściej popełnianych błędów.

O szkoleniu

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 3 dni (24h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
Prezentacja sylwetki wykładowcy i Uczestników warsztatów.
Omówienie głównych elementów warsztatów.
Rozpoznanie oczekiwań i doświadczeń Uczestników.

2. Zamówienia publiczne - zagadnienia wstępne.
Sektor zamówień publicznych w Polsce
Definicje zamówienia publicznego – zasięg stosowania przepisów ustawy o PZP.
Umowy ramowe, aukcja elektroniczna, dynamiczny system, zakupów, centralny zamawiający, licytacja.
Instytucje zobligowane do stosowania prawa zamówień publicznych.

3. Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne.
Opis przedmiotu zamówienia.
Szacowanie wartości zamówienia.
Poprawne sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – wyjaśnianie treści SIWZ, zmiany treści.
Prawa i obowiązki spoczywające na kierowniku zamawiającego i komisji przetargowej.

4. Wybór oferty – krok po kroku.
Czynność otwarcia ofert.
Ocena wykonawcy i ocena oferty.
Kryteria stosowane przy ocenie ofert.
Odrzucenie oferty – praktyczne przykłady.
Rozstrzygnięcie postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty.
Przesłanki do unieważnienie postępowania – praktyczne przypadki uzasadnienia faktycznego.
Sposoby składania odwołania.

5. Dokumentowanie postępowania.
Treść, termin sporządzenia i rodzaje protokołów z postępowania o zamówienie publiczne w zależności od wybranego trybu.
Analiza najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu druków ZP.
Jawność postępowania.

6. Tryby udzielania zamówień publicznych
Przetarg ograniczony.
Przetarg nieograniczony.
Negocjacje z ogłoszeniem.
Zamówienie z wolnej ręki.
Negocjacje bez ogłoszenia.
Licytacja i aukcja elektroniczna.
Dialog konkurencyjny.
Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.

7. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna ciążąca na osobach zajmujących się zamówieniami publicznymi.
Następstwa błędów i świetle ustawy pzp i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Przegląd typowych błędów – ćwiczenia warsztatowe, praca w grupach.

8. Środki ochrony prawnej.
Niezgodne z prawem czynności zamawiającego.
Czynności odwoławcze: zasady wnoszenia, treść, przykłady konkretnych pism odwoławczych.
Odpowiedź na odwołanie.
Uwzględnianie odwołania.
Przykłady rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej
Sposoby i możliwości wnoszenia skargi.

9. Ćwiczenia praktyczne – próba przeprowadzenia i udokumentowania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

10. Pytania i wątpliwości zgłaszane przez Uczestników – dyskusja kończąca.

11. Konsultacje indywidualne.

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 3 dni (24h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Metody pracy:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Zasady uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa: 1490zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl

Czas trwania

-czas trwania szkolenia - 3 dni (24h);

Prelegenci

Cytat
Wykładowcy:

Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony specjalista w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych. Trener i prelegent podczas wielu autorskich szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 2 - 4 grudnia 2015
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 2 - 4 grudnia 2015
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 20 listopada 2015
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1490 PLN
Cena zawiera:
  • udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez eksperta IIST; - komplet materiałów szkoleniowych; - dyplom ukończenia szkolenia; - przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad; - pomoc trenera w ramach konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!