Szkolenie

Kompendium "Prawo pracy w działaniu 2022"

O szkoleniu

Szkolenie oparte jest o analizę licznych przykładów występujących w praktyce z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk organów kontrolnych PIP oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie prawo pracy przeznaczone jest dla pracowników używających prawa pracy jako codziennego narzędzia zarządzania pracownikami, zobowiązanych do podejmowania szybkich i trafnych decyzji personalnych, oceny pism kierowanych do pracowników i partnerów społecznych, oraz wspierania merytorycznego innych jednostek organizacji.

Program szkolenia

I DZIEŃ

I. Zatrudnianie i zwalnianie – warsztaty ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach w wersji papierowej, elektronicznej oraz w zakresie okresów jej przechowywania.     

 1. Optymalny wybór umowy o pracę – na okres próbny, czas określony czy nieokreślony  - warsztatowa analiza wszystkich typów umowy o pracę – samodzielne podejmowanie przez uczestników decyzji – która z umów najbardziej odpowiadająca potrzebom organizacji. Wady i zalety każdej z nich. 
 2. Przygotowanie do rozwiązania umowy o pracę – warsztaty przygotowania do zwolnienia,  wybór trybu rozwiązania umowy o pracę.
 3. Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem w celu rozwiązania umowy o pracę – symulacja kierowana. Uczestnicy wezmą udział w zwalnianiu i byciu zwalnianym.
 4. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem w prawie pracy – omówienie zasad ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.
 5. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach: wersja papierowa czy elektroniczna.
 6. Długość okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej po zmianach.

 

II. Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.

Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych:

 • możliwość polecenia pracownikowi udziału w szkoleniach,
 • zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy,
 • zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy).

Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych.

Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej z winy umyślnej i nieumyślnej pracownika.

Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy.

Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych.

Obowiązek przestrzegania czas czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, obowiązek zachowywania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz tajemnicy służbowej.

 

III. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

 1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:
 2. Zasady udzielania urlopów zaległych.
 3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.
 4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 5. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

 

II DZIEŃ

I. Praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy z uwzględnieniem zmian.

1. Zasady gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, lista obecności, ewidencjonowanie czasu pracy.

2. Maksymalne normy czasu pracy – zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem tzw. „ruchomej doby pracowniczej”.

3. Zasady wprowadzania dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy.

4. Udzielanie odpoczynku oraz możliwości jego naruszenia:

 • dobowego,
 • tygodniowego.

5. Zasady rozliczania podróży służbowej, oraz dyżuru pracowniczego.

6. Praca w porze nocnej.

7. Praca w niedziele i święta.

8. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy:

 • występowanie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu,
 • występowanie pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych a zasada pięciodniowego tygodnia pracy,
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych,
 • praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej,
 • praca w godzinach nadliczbowych w zadaniowym systemie czasu pracy
 • limity pracy w godzinach nadliczbowych. 

8. Ewidencjonowanie czasu pracy.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

Cytat

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Adwokat, były inspektor pracy, specjalizujący się w problematyce czasu pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

Gdzie i kiedy

Online 16-17 grudzień 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1495 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!