KOMPENDIUM WIEDZY Z PROCESU BUDOWLANEGO

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do: inwestorów (indywidualnych, zarządców, właścicieli nieruchomości, deweloperów), pracowników organów administracji (starostw, urzędów wojewódzkich), kierowników budowy oraz wszystkich, którzy w swej pracy zawodowej muszą stosować się do przepisów ustawy Prawo Budowlane.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do: inwestorów (indywidualnych, zarządców, właścicieli nieruchomości, deweloperów), pracowników organów administracji (starostw, urzędów wojewódzkich), kierowników budowy oraz wszystkich, którzy w swej pracy zawodowej muszą stosować się do przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Program szkolenia

USTAWA PRAWO BUDOWLANE JAKO PODSTAWOWY AKT PRAWNY REGULUJĄCY PROCES BUDOWLANY
- zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane
- nowelizacje Prawa Budowlanego wprowadzone w ostatnich latach
PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA ZAWARTE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE
- mankamenty definicji zawartych w Ustawie
TYTUŁ PRAWNY DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
- prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy
PROJEKT BUDOWLANY
- projekt budowlany a projekt wykonawczy, zakres i forma projektu
AKTUALNE WARUNKI UDZIELANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ
- obiekty i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia
- instytucja zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
- przyłącza do obiektów, definicje i zwolnienie z obowiązku zgłoszenia
ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ
SAMOWOLE BUDOWLANE – KONSEKWENCJE I MOŻLIWOŚCI LEGALIZACJI
OPRACOWANIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- obowiązki inwestora, projektanta i kierownika budowy
BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego
- dziennik budowy i tablica informacyjna
KPA PRZY WYDAWANIU POZWOLEŃ NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ
PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- projektowane zmiany do ustawy
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH MOGĄCYCH POWODOWAĆ ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA
- uregulowania środowiskowe realizacji inwestycji (wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, procedury administracyjne w zakresie OOŚ, OOŚ na obszarach Natura 2000, zasady kwalifikacji przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, zasady kwalifikacji przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, zasady sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
- zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania
- obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych
- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
- certyfikacja energetyczna budynków, prowadzenie KOB
ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
- inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy
- obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego
- obowiązki kierownika budowy
- zakres odpowiedzialności i zadań kierownika budowy
WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W BUDOWNICTWIE
WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU
- Aktualny stan prawny w świetle ustawy o wyrobach budowlanych

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Główny specjalista w Wydziale Oceny Energetycznej Budynków Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczoznawca kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i Polskiej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa. Posiada doświadczenie przy realizacji projektów budowlanych, kompleksowych dokumentacji przetargowych, termomodernizacji budynków, inżynier w Spółdzielni Mieszkaniowej, inżynier budowy w przedsiębiorstwie drogowym, audytor energetyczny.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe,kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!