Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kompendium-zmian-w-podatkach-zmiany-w-podaku-vat-oraz-podatku-cit-na-2013-rok-48138-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

• Omówienie zmian i problematyki podatku VAT oraz podatku CIT


Korzyści dla uczestników:

• Uzyskanie oraz uaktualnienie (uwzględniającej najnowsze zmiany) wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatków, pracowników księgowości.
• Kadra kierownicza, pracownicy działów księgowości, służb finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowanych podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

Podatek VAT
1. Planowane na 2014 rok zmiany w zakresie powstania szczególnego moment powstania obowiązku podatkowego w usługach związanych z usuwaniem nieczystości, najmu i dzierżawy, usług budowlanych i konserwacyjnych – problematyka refakturowania usług w związku
z stosowaniem powstania szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego.
2. Zmiana w zakresie fakturowania wchodzące w życie w 2013 roku .
3. Zmiana w zakresie korekty podatku naliczonego z powodu braku zapłaty za faktury zakupowe.
4. Nowe zasady rozliczenia ulgi na złe długi po stronie wierzyciela.
5. Inne zmiany wchodzące w życie od 01.01.2013 i od 01.04.2013 wynikające z ustawy
de regulacyjnej oraz zmiany ustawy VAT.
6. Sprzedaż towarów używanych – analiza największej liczby problemów zmiana w zakresie opodatkowania .
7. Zmiany w opodatkowaniu wszelkiego rodzaju przekazania towarów na cele związane i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i w pływ na podatek VAT i podatek dochodowy.
8. Opodatkowanie towarów i usług wykonywanych na rzecz własnych pracowników.

Podatek dochodowy
1. Dochody podmiotów powiązanych – korekta dochodu uznanego i opodatkowanego w innym kraju za jako dochód z transakcji z podmiotami powiązanymi.
2. Nieruchomości oddane do odpłatnego użytkowania – zmiana zasad ustalania przychodu i kosztu.
3. Wynagrodzenia pracownicze i składki na ubezpieczenie społeczne – terminy i warunki zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.
4. Ujawnione składniki majątku – rozszerzenie katalogu o wartości niematerialne i prawne, zmiana zasad korekty kosztu i naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej.
5. Zaniechane inwestycje – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.
6. Zmiany dotyczące korekty kosztów z powodu braku zapłaty przy rozliczeniach w 2013 roku .
7. Zmiany dotyczące rozliczenia umów leasingowych w 2013 roku.
8. Moment powstania przychodu – zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego.
9. Omówienie budzących największe kontrowersje wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Informacje o prelegentach:

Ekspert z dziedziny podatków, wykładowca uczelni wyższych z zakresu prawa podatkowego m.in. Politechniki Śląskiej, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 7 lat.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: KOMPENDIUM ZMIAN W PODATKACH ZMIANY W PODAKU VAT ORAZ PODATKU CIT NA 2013 ROK