Kompetencje niezbędne w pracy sprzedawcy - warsztaty rozwijające umiejętności sprzedawcy

O szkoleniu

Na szkoleniu poruszone zostaną zagadnienia: jakie kompetencje są ważne w pracy handlowca, jak efektywnie komunikować się, jak budować asertywną postawę w relacji z klientem, jak zarządzać sobą w czasie, jak reagować na stres oraz jak wyznaczać cele i planować działania.

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych w obszarze kompetencji handlowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia: wzmocnienie umiejętności niezbędnych dla skutecznego sprzedawcy.

Uczestnicy szkolenie nabędą wiedzę o:

 • efektywnej komunikacji biznesowej, blokadach w komunikacji i podstawowych stylach komunikacyjnych,
 • postawie asertywnej w relacji z klientem,
 • sposobach na skuteczne zarządzanie sobą w czasie,
 • metodach wpływania na motywację wewnętrzną,
 • technikach rozwiązywania trudnych sytuacji w relacji z klientem,
 • wyznaczaniu celów oraz tworzeniu planów ich realizacji,
 • strategiach myślenia, przekonaniach i nawykach w zawodzie handlowca,
 • podstawowych metodach zarządzania stresem.

Uczestnicy nabędą umiejętność:

 • sprawnej, asertywnej i empatycznej komunikacji w relacjach biznesowych,
 • przekuwania pomysłów w działania oraz zorientowania na wyniki,
 • kreatywnego myślenia,
 • przejęcia inicjatywy oraz brania odpowiedzialności za swoje działania w relacji biznesowej,
 • świadomego panowania nad własnymi emocjami i stresem,
 • budowania pozytywnych nawyków i przekonań oraz wpływania na zwiększenie poczucia własnej wartości i pewność siebie.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są osoby, które zajmują stanowiska sprzedażowe, jako handlowcy lub sprzedawcy oraz takie, które posiadają firmy sprzedające usługi lub produkty. Zarówno te, które zaczynają swoja przygodę ze sprzedażą, jak i te doświadczone, które chcą rozwinąć swoje umiejętności pozyskiwania klientów do współpracy.

Program szkolenia

I. Rozpoczęcie szkolenia:

 1. przywitanie uczestników szkolenia, wzajemne poznanie się,
 2. przedstawienie agendy i celów szkolenia,
 3. ustalenie zasad współpracy oraz zebranie oczekiwań uczestników.

II. Znaczenie komunikacji i jej wpływ na budowanie relacji biznesowych:

 1. podstawowe style komunikacyjne, budowanie samoświadomości w komunikacji interpersonalnej, kwestionariusz,
 2. postawa asertywna w komunikacji, a błędy w komunikacji zaburzające budowanie relacji z klientem, na podstawie 12 blokad T. Gordona,
 3. przekonania, wspierają czy zaburzają budowanie relacji z Klientem,
 4. strategie myślenia, przekonania i nawyki oraz ich rola w komunikacji biznesowej,
 5. trudne sytuacje w komunikacji biznesowej - komunikat JA, czyli jak, zabezpieczając interesy każdej ze stron, osiągać porozumienie w rozmowie handlowej.

III. Efektywność osobista – umiejętność zwiększania rezultatów przy minimalizowaniu nakładów:

 1. analiza SWOT jako narzędzie do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń,
 2. motywacja wewnętrzna, zewnętrzna i amotywacja – rodzaje motywacji i ich wpływ na efektywność działań, kwestionariusz,
 3. wydajność, koncentracja i zarządzanie sobą w czasie, a prokrastynacja, czyli o sposobach na produktywne planowanie i organizowanie,
 4. 5 x Why, Pytania Osborne’a oraz Scamper, czyli techniki kreatywnego myślenia i ich wykorzystanie w procesie sprzedaży;
 5. metoda SMARTer i planowanie wsteczne, jako skuteczne narzędzia wyznaczania, planowania drogi do osiągania celów.

IV. Emocje i stres w sprzedaży – świadomość, regulacja, transformacja:

 1. rozpoznawanie stanów emocjonalnych swoich i rozmówcy, jako narzędzie służące do budowania samoświadomości oraz efektywnej komunikacji,
 2. kluczowe elementy zarządzania emocjami w środowisku zawodowym,
 3. inteligencja emocjonalna i jej wpływ na sukcesy w procesie sprzedaży,
 4. pojęcie i fazy stresu, stresory oraz ocena poznawcza, czyli o znaczeniu i wpływie stresu na reakcje organizmu,
 5. niekończąca się spirala stresu w sprzedaży – jak zarządzać stresem z głową.

V. Podsumowanie:

 1. runda końcowa – pytania, refleksje, mój pierwszy mały krok,
 2. ankieta poszkoleniowa,
 3. rozdanie certyfikatów.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Trener Biznesu z doświadczeniem sprzedażowym, managerskim i rekrutacyjnym, certyfikowany Life i Business Coach ICF, certyfikowany praktyk Neurolingwistycznego Programowania NLP oraz Porozumienia bez przemocy NVC, dyplomowany Pedagog z specjalizacją nauczycielską .
Specjalizuje się w szkoleniach handlowców w obszarze sprzedaży, efektywnej i asertywnej komunikacji, zarządzaniu sobą w czasie, rozwiązywaniu problemów i kreatywnym generowaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach, pracy z nawykami i przekonaniami dla wydajnego wykorzystania potencjału uczestników szkoleń.
Swoje doświadczenie zdobyła przy współpracy między innymi z Krajowym Rejestrem Długów, Kaczmarski Inkasso, S8, Language Solutions for Business, Empik School i Speak Up oraz projektom dedykowanym operatorom telefonicznym i multimedialnym, firmom ubezpieczeniowym, biurom inżynieryjnym oraz firmom z branży metalowej, realizując tym samym ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów, ponad 1000 godzin indywidualnych spotkań rozwojowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • możliwość skorzystania z indywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym ustalonym terminie
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!