Kompetentna komunikacja – autoprezentacja, perswazja, asertywność

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie interpersonalne pt: "Kompetentna komunikacja – autoprezentacja, perswazja, asertywność".


Szkolenie ma formę praktycznego warsztatu umiejętności interpersonalnych. Typowa sesja szkoleniowa zawiera wprowadzenie teoretyczne wspierane konkretnymi przykładami z autentycznych sytuacji występujących w organizacji wraz z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi metody symulacyjne, studia przypadków, analizę sekwencji zachowań interpersonalnych przy użyciu kamery video oraz podstawy psychodramy.

Korzyści ze szkolenia

· Zapoznanie się z technikami skutecznego porozumiewania się.

· Rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem i z współpracownikami.
· Rozpoznawanie i ćwiczenie własnych umiejętności aktywnego słuchania.
· Nabycie umiejętności skutecznego prezentowania siebie
· Praktyczne przyswojenie metod rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
· Rozwinięcie umiejętność tworzenia pozytywnych relacji ze współpracownikami.

· Przyswojenie zasad zachowań asertywnych.

· Zapoznanie się z cechami efektywnie porozumiewającego się zespołu.





Zajęcia odbywają się w grupach do 14 osób.

Materiały

Każdy uczestnik otrzymuje własny skrypt zawierający całość informacji przekazywanych w trakcie seminarium oraz instrukcje do zadań w grupie.
Kto powinien wziąć udział?
Dla każdego.

Program szkolenia

Dzień pierwszy pozwoli uczestnikom:

· Zapoznać się z technikami efektywnej komunikacji w grupie

· Nawiązywać pozytywne kontakty z współpracownikami

· Doświadczyć w ćwiczeniach własnych umiejętności aktywnego słuchania

· Poznać zasady skutecznej i atrakcyjnej autoprezentacji

Podstawy efektywnego porozumiewania się
§ Elementy wiedzy o komunikacji interpersonalnej. Rozróżnienie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz ich znaczenia w utrzymywaniu relacji ze współpracownikami.

§ Analiza zakłóceń w komunikacji: bariery i ułatwienia w porozumiewaniu się.

§ Wyjaśnienie zasad funkcjonowania komunikacji w organizacji.

Ćwiczenia praktyczne
1. „Plotka”: badanie zakłóceń w przekazywaniu informacji w grupie

2. „Mapa to nie terytorium”: rozpoznawanie różnic między komunikacją jednostronną i dwustronną

3. „Zagadka detektywistyczna”: ćwiczenie umiejętności porozumiewania się w grupie

Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania
· Umiejętność stawiania pytań, wyjaśniania i ogniskowania uwagi

· Wyrażanie zrozumienia poprzez mowę ciała i techniki werbalne

· Stosowanie strategii werbalnych i niewerbalnych w sterowaniu przebiegiem rozmowy

Ćwiczenia praktyczne
„Słuchanie w trójkątach”: przećwiczenie techniki aktywnego słuchania w małych grupach

Rozwijanie umiejętności autoprezentacji w kontaktach z innymi
§ Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: wykorzystanie mowy ciała; operowanie głosem.

§ Zasady wywierania dobrego wrażenia w pierwszym kontakcie.

§ Metoda interaktywnej prezentacji swojego stanowiska w dyskusji.

§ Wywieranie wpływu na grupę: techniki perswazji psychologicznej.

Ćwiczenia praktyczne – Indywidualne prezentacje
Wykorzystanie wiedzy o prezentacji w indywidualnych wystąpieniach przed kamerą i w kontakcie z klientem, omawianych i analizowanych z całą grupą.
Podsumowanie pierwszego dnia pracy
Sesja informacji zwrotnych dotyczących zagadnień poruszonych w ciągu pierwszego dnia
– wrażenia, refleksje, najważniejsze poznane zagadnienia.

Dzień drugi pozwoli uczestnikom:

· Poznać psychologiczne metody rozwiązywania konfliktów

· Rozwinąć umiejętności tworzenia pozytywnych relacji z innymi pracownikami

· Przyswoić zasady zachowań asertywnych

· Rozpoznać swoją umiejętność dopasowania się do pracy zespołu

Metody rozwiązania konfliktów w organizacji
§ Konflikty jako przykład bariery w sytuacji porozumiewania się

§ Manipulacje w procesie porozumiewania się: rozpoznawanie i metody ich neutralizacji

§ Chwyty erystyczne i techniki retoryczne a rozwiązywanie konfliktów.

§ Metoda 4 kroków (Daniel Dana) w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych

Ćwiczenie praktyczne – Rozwiązywanie trudnych sytuacji

Przygotowanie w parach formy rozwiązywania trudnych sytuacji w relacji z innymi pracownikami. Rejestracja na taśmie video i wspólna analiza na forum grupy.

Budowanie umiejętności tworzenia pozytywnych relacji z innymi pracownikami

§ Zasady pozytywnej komunikacji perswazyjnej w zespole pracowników.
§ Psychologiczne podstawy związku między celami firmy, satysfakcją klienta a skutecznym porozumiewaniem się pracowników

§ Kompetencja komunikacyjna w pracy: cechy sytuacji pracy a indywidualne predyspozycje i preferencje w porozumiewaniu się;

§ Świadomość i budowanie własnej strategii porozumiewania się ze współpracownikami

Ćwiczenie praktyczne – Technika indywidualnej rozmowy wyjaśniającej.
Elastyczne wykorzystanie różnorodnych umiejętności porozumiewania się.

Asertywność w bezpośrednim porozumiewaniu się

· Asertywność jako poszukiwanie rozwiązań między agresją a uległością.

· Zasady asertywnego udzielania pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych.

· Metody unikania pułapek zachowań nieasertywnych

· Kształtowanie umiejętności asertywego komunikowania się w zespole

Podsumowanie całości szkolenia

§ Przegląd w telegraficznym skrócie zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 10-11 październik 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9-10 grudzień 2010
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25-26 listopad 2010
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 11-12 marzec 2010
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22-23 październik 2009
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
+ 23 % vat
1 500
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!