Kompleksowa umowa - czyli jak skonstruować zapisy, żeby zapewnić bezpieczną i efektywną realizację zamówienia publicznego.

O szkoleniu

Podczas 2 dni kursu omówiona zostanie reguła współdziałania stron umowy jako nowa zasada w PZP – jak rozumieć ją w praktyce i co oznacza? Poznasz konkretne przykłady, analizy zapisów umownych, klauzule abuzywne, dzięki czemu dowiesz się czego w umowie o zamówienia publiczne nie wolno zamieszczać.

Poprawnie skonstruowana umowa to jeden z najważniejszych elementów efektywnego przeprowadzenia zamówienia publicznego. Warto znać zasady, aby sporząć ją poprawnie, bez narażenia na nieprawidłowości, które mogą zostać zauważone na etapie kontroli!

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – w szczególności dla pracowników Zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie postepowanie ws. wyboru wykonawcy i nadzór nad realizacją zawartej umowy.

Program szkolenia

Reguła współdziałania stron umowy jako nowa zasada w PZP – jak rozumieć ją w praktyce i co oznacza?

Elementy obowiązkowe umowy o zamówienie publiczne

 1. Jak określać w umowie termin realizacji zamówienia?
 2. Jakie elementy zasad wynagradzania należy umieścić w kontrakcie?
 3. Limit kar umownych – na jakim poziomie go określić? Jak wyglądać powinien prawidłowy zapis w umowie?
 4. Mechanizm chroniący płatności podwykonawców i obowiązek przewidzenia przepisów waloryzacyjnych
 5. Co ważnego jeszcze powinno znaleźć się w umowie o ZP? Czy Pzp reguluje tę tematykę wyczerpująco?

Klauzule abuzywne – czego w umowie o zamówienia publiczne nie wolno zamieszczać?

 1. Odpowiedzialność za nieterminowość – zasady umowne, orzecznictwo.
 2. Jak długi powinien być katalog kar umowny i za co nie wolno się karać?
 3. Czy wykonawca może odpowiadać za naruszenia na które nie ma wpływu? Jak prawidłowo dzielić ryzyka kontraktowe?
 4. Dopuszczalna i niedopuszczalna swoboda w określanie zakresu przedmiotu umowy w toku jej realizacji.
 5. Przykłady zapisów abuzywnych, dyskusja, ocena abuzywności przepisów umów.
 6. Czy klauzule abuzywne wynikają wyłącznie z PZP? Jaka jest swoboda stron w kształtowaniu treści umowy o ZP? Różnice miedzy zapisami niedozwolonymi, a niesprawiedliwymi.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

 1. Kiedy waloryzacja jest obowiązkowa? Jakich umów dotyczy?
 2. Waloryzacja z uwagi na zmiany prawa w zakresie danin publicznych, minimalnego wynagrodzenia za pracę, PPK.
 3. Waloryzacja z uwag na wzrost kosztów realizacji zamówienia (art. 439 Pzp).
 4. Techniki, metody waloryzacji.
 5. Jakie mierniki zmian cen przyjąć?
 6. Czy waloryzacja wymaga aneksu umowy?
 7. Najczęstsze błędy w klauzulach waloryzacyjnych.
 8. Case study – ocena poprawności zapisów  w przykładowych klauzulach waloryzacyjnych zamówień w różnych branż.
 9. Waloryzacja umowna – na co zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu zapisów umowy.
 10. Waloryzacja sądowa – rebus sic stantibus: kiedy jest możliwa, jakie przesłanki należy spełnić, co to jest rażąca strata, czy warto iść do sądu – stanowisko Prokuratorii Generalnej RP.
 11. Czy wysoka inflacja powinna wymuszać waloryzację?
 12. Czy można zmusić zamawiającego do waloryzacji wynagrodzenia?
 13. Potencjalne skutki odmowy aneksu waloryzacyjnego. Kiedy można zerwać kontrakt publiczny? Jakie skutki może to mieć dla obu stron?

Siła wyższa w umowie o zamówienie publiczne

 1. Czym jest siła wyższa?
 2. Jak prawidłowo zagospodarować w umowie kwestie siły wyższej? Których zapisów dotyczy ta tematyka?
 3. Czy strony odpowiadają za skutki siły wyższej?
 4. Czy w 2022 r. pandemia COVID-19 to siła wyższa? Czy siłą wyższą jest obecnie także wojna na Ukrainie? Czy te zdarzenia mogą np. wymuszać waloryzacje umów?

Zmiany umów o zamówienie publiczne

 1. Istotność/nieistotność zmiany
 2. Zasady projektowania podstaw prawnych aneksów umów
 3. Rozszerzenie zakresu zamówienia aneksem
 4. Zmiany wynikające z okoliczności niemożliwych do przewidzenia
 5. Zmiany bagatelne
 6. Zmiany podmiotowe

Kary umowne w umowach o zamówienia publiczne

 1. Charakter i funkcja kary umownej
 2. Kara a odszkodowanie
 3. Zasady kumulacji kar umownych
 4. Czym jest kara rażąco wygórowana? 5. Jak skutecznie miarkować kary umowne i o ile w praktyce?

Wpływ nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne na status wykonawcy w kolejnych postepowaniach, raport z realizacji zamówienia.

Pytania i dyskusja

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

DAMIAN MICHALAK

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługuje na stałe przedsiębiorców startujących w przetargach pomagając im zarówno na etapie proceduralnym, jak i w toku realizacji kontraktów o zamówienia publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed KIO.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 099
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!