Kompleksowe rozliczanie umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich, członków rad nadzorczych z uwzględnieniem zmian podatkowych oraz rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, które kierujemy do działów finansowych. Zachęcamy do zapoznania się z programem webinaru.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadr
 • księgowych
 • działów finansowych

Program szkolenia

I. CHARAKCERYSTYKA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

 1. Charakterystyka umowy zlecenia
 2. Stawka minimalna dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 3. Umowa o dzieło – informacje ogólne
 4. Umowa agencyjna
 5. Kontrakt menedżerski

II. UMOWY CYWILNOPRAWNE – NOWOŚCI W NALICZANIU ZALICZKI

 1. Pobór zaliczki przez płatnika – art. 41 PDOF
 2. Pobór zaliczki w formie ryczałtu przez płatnika – art. 30 PDOF
 3. Zasady obliczania zaliczki od wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
 4. Nowy limit 50% KUP
 5. Nowe zasady ograniczania składki zdrowotnej
 6. Nowe zasady poboru zaliczki od zleceń – rozporządzenie z 7 stycznia 2022
 7. Brak zaliczki na wniosek – nowość 2022
 8. Rozlicznie umowy zlecenia – krok po kroku

III. ZASADY OSKŁADKOWANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

 1. Zbieg tytułów ubezpieczeń – zasady ogólne
 2. Wyłączenia z podstawy składek
 3. Kiedy umowa o dzieło i zlecenie jest oskładkowana
 4. Zabezpieczenie zleceniodawcy w przypadku oświadczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych niezgodnego z prawdą
 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 6. FP i FGŚP
 7. Lista plac umów cywilnoprawnych – przykłady praktyczne

IV. UMOWY CEWILNOPRAWNE – PRZYPDKI SZCZEGÓLNE

 1. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 2. Istota terminu wypłaty  wynagrodzenia przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 3. Podróż służbowa zleceniobiorcy
 4. Umowa zlecenie a PPK
 5. Umowa zlecenie a urlop wychowawczy
 6. Umowa zlecenie a urlop macierzyński
 7. Rozliczanie umów zlecenie i o dzieło zawartych z własnym pracownikiem
 8. Rozliczanie umowy zlecenia wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy a zawartej z pomiotem trzecim
 9. Najczęstsze błędy przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych

V. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DLA ZLECENIOBIORCÓW

 1. Warunki uzyskania świadczeń
 2. Zasady ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych

VI. WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

 1. Członek zarządu – regulacje
 2. Technika naliczania wynagrodzeń członka zarządu

VII. WYNAGRODZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 1. Rada nadzorcza – ogólna charakterystyka
 2. Składki ZUS z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
 3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
 4. Wysokość składek
 5. Technika naliczenia wynagrodzeń
 6. Opodatkowanie ryczałtowe
 7. Odpowiednie zastosowanie zwolnień składkowych

Czas trwania

10:00 - 15:00

Prelegenci

Wieloletni specjalista ds. kadr i płac, kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Gdzie i kiedy

Online 25 marzec 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
365
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapisy do 18.03
315
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!