Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kompleksowe-utrzymanie-maszyn-tpm-w-praktyce-10888-id127

Informacje o szkoleniu

 • Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce


  ID szkolenia: 10888
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 6 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  11-12.09.2017
  05-06.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Symulacje dotyczące wykrywania błędów, warsztaty.
Wykorzystanie TPM w praktyce, relacje między TPM a TQM, 6 głównych strat – sposób kalkulacji, SMED (Single Minute Exchange of Die). Program 5S, Kaizen – ciągłe usprawnianie. Wdrażanie TPM w przedsiębiorstwie, Ćwiczenia praktyczne z metod pozwalających na osiągnięcie: maksymalizacji całkowitej efektywności wyposażenia (kalkulacja OEE), redukcji awarii i redukcji defektów wynikających z pracy maszyn, zaangażowania wszystkich pracowników w proces doskonalenia wytwarzania.

Szkolenie skierowane jest do:

• Personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
• Personel działu utrzymania ruchu,
• Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
• Personel z działów jakości.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Wstęp do produktywności
Cele TPM,
Sześć Wielkich Strat, Definicje czasów, 16 głównych strat TPM, Straty sporadyczne i chroniczne,
Rozwój koncepcji TPM – (Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance., Productive Maintenance, TPM,
Wskaźniki TPM, typowe awarie , przyczyny fizyczne, błędy ludzkie i zarządzania, przykładowe stany operacyjne urządzenia, niezawodność, MTTF, łatwość utrzymania, MTBF, Zdolność wsparcia, dostępność, OEE, TRS,

Określenie strategii TPM dla firmy, Filary TPM
Rola Działu Utrzymania Ruchu oraz Autonomous Maintenance
Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie (Reakcyjne, Prewencyjne UR, Strategia wg resursu czasowego, Strategia wg obsługi diagnostycznej, Strategia mieszana, Strategia wg efektywności, Strategia wg efektywności),
Specjalistyczne utrzymanie,
Projektowanie i rozruch nowych urządzeń,
Utrzymanie dla jakości,
Jakość totalna a TPM,
TPM w biurach, 12 strat,
Bezpieczeństwo i środowisko,
Szkolenie.

Etapy wdrażania
12 etapów wdrażania TPM wg Japan Institute of Plant Maintenance,
Wdrożenie TPM – plan uproszczony, Organizacja TPM.

Redukcja czasu przezbrojeń maszyn
Metoda SMED, typy działań wewnętrzne i zewnętrzne, schemat zastosowania SMED, opis procesu SMED – diagram Spaghetti, konwersja czynności wewn. na zewn. M, Standaryzacji funkcji, poprawa operacji przygotowawczych, Eliminacja regulacji, Korzyści z zastosowania.

Koszty Utrzymania Ruchu
Struktura kosztów, czynniki wpływające na koszty.

Narzędzia stosowane w TPM
Metoda 5"H" - 5 x dlaczego? Diagram Ishikawy.Ćwiczenia:
Klasyfikacja strat wg TPM,
Obliczenie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia,
SMED – przykłady kalkulacji, wzory i przykłady, warsztaty zastosowania
Wykorzystanie współczynnika OEE dla obliczenia stawki wynagrodzenia
Wykres Ishikawy.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi Lean Manufacturing

Wydarzenia towarzyszące:

Lean Manufacturing w praktyce - SYMULACJA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1450 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce