Szkolenie

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce

O szkoleniu

Symulacje dotyczące wykrywania błędów, warsztaty.
Wykorzystanie TPM w praktyce, relacje między TPM a TQM, 6 głównych strat – sposób kalkulacji, SMED (Single Minute Exchange of Die). Program 5S, Kaizen – ciągłe usprawnianie. Wdrażanie TPM w przedsiębiorstwie, Ćwiczenia praktyczne z metod pozwalających na osiągnięcie: maksymalizacji całkowitej efektywności wyposażenia (kalkulacja OEE), redukcji awarii i redukcji defektów wynikających z pracy maszyn, zaangażowania wszystkich pracowników w proces doskonalenia wytwarzania.
Kto powinien wziąć udział?
• Personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
• Personel działu utrzymania ruchu,
• Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
• Personel z działów jakości.

Program szkolenia

Program szkolenia:

Wstęp do produktywności
Cele TPM,
Sześć Wielkich Strat, Definicje czasów, 16 głównych strat TPM, Straty sporadyczne i chroniczne,
Rozwój koncepcji TPM – (Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance., Productive Maintenance, TPM,
Wskaźniki TPM, typowe awarie , przyczyny fizyczne, błędy ludzkie i zarządzania, przykładowe stany operacyjne urządzenia, niezawodność, MTTF, łatwość utrzymania, MTBF, Zdolność wsparcia, dostępność, OEE, TRS,

Określenie strategii TPM dla firmy, Filary TPM
Rola Działu Utrzymania Ruchu oraz Autonomous Maintenance
Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie (Reakcyjne, Prewencyjne UR, Strategia wg resursu czasowego, Strategia wg obsługi diagnostycznej, Strategia mieszana, Strategia wg efektywności, Strategia wg efektywności),
Specjalistyczne utrzymanie,
Projektowanie i rozruch nowych urządzeń,
Utrzymanie dla jakości,
Jakość totalna a TPM,
TPM w biurach, 12 strat,
Bezpieczeństwo i środowisko,
Szkolenie.

Etapy wdrażania
12 etapów wdrażania TPM wg Japan Institute of Plant Maintenance,
Wdrożenie TPM – plan uproszczony, Organizacja TPM.

Redukcja czasu przezbrojeń maszyn
Metoda SMED, typy działań wewnętrzne i zewnętrzne, schemat zastosowania SMED, opis procesu SMED – diagram Spaghetti, konwersja czynności wewn. na zewn. M, Standaryzacji funkcji, poprawa operacji przygotowawczych, Eliminacja regulacji, Korzyści z zastosowania.

Koszty Utrzymania Ruchu
Struktura kosztów, czynniki wpływające na koszty.

Narzędzia stosowane w TPM
Metoda 5"H" - 5 x dlaczego? Diagram Ishikawy.Ćwiczenia:
Klasyfikacja strat wg TPM,
Obliczenie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia,
SMED – przykłady kalkulacji, wzory i przykłady, warsztaty zastosowania
Wykorzystanie współczynnika OEE dla obliczenia stawki wynagrodzenia
Wykres Ishikawy.

Czas trwania

2 dni x 6 godzin

TERMINY SZKOLENIA:
11-12.09.2017
05-06.12.2017

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi Lean Manufacturing

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto/os.
1450 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!