Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/komunikacja-i-praca-zespolowa-w-projekcie-57518-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Termin szkolenia
18-19 września 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****
21-22 listopada 2019r., Warszawa - Warsaw Plaza Hotel****Cele szkolenia
Uświadomienie sobie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w projekcie takich jak, dyskutowanie w grupie, informacja zwrotna, stosowanie różnych form spotkań, aktywne słuchanie, zachowania empatyczne, tworzenie profesjonalnych komunikatów z dbałością o ich zrozumienie i zapamiętanie, sposoby rozwiązywania konfliktów, a w efekcie poprawę współpracy i efektywności w zespole projektowym.

Korzyści dla uczestników
• poznanie własnych słabości komunikacyjnych i poprawa sytuacji,
• przyswojenie ważnych umiejętności komunikacyjnych i ich zastosowań w pracy projektowej, zwłaszcza w warunkach konfliktu,
• poprawa relacji i efektywności działania w zespole projektowym,
• rozwój współpracy w ramach zespołu projektowego.

Szkolenie skierowane jest do:

Profil uczestnika
• osoby odpowiedzialne za prawidłowy przepływ komunikacji w zespole projektowym,
• członkowie zespołów projektowych,
• wszystkie osoby pragnące przyswoić oraz udoskonalić metody i techniki podnoszące efektywność pracy projektowej.

Program szkolenia:

1. Schemat procesu komunikacyjnego.

2. Powtórzenie podstaw projektowych pod kątem komunikacji:
• cykl życia projektu,
• struktura osobowa,
• matryca interesariuszy,
• proces komunikacji,
• zasady planowania komunikacji w projekcie,
• kanały komunikacyjne: wady i zalety,
• warunki pracy projektowej i ich wpływ na specyfikę komunikacji.

3. Nasz styl komunikacji – ćwiczenie Lustro – uczestnicy przyjrzą się własnym nawykom i błędom komunikacyjnym, częstym barierom, wyciągniemy wnioski.

4. Informacja zwrotna, zasady, jej znaczenie dla powodzenia projektu i rozwoju firmy, postrzeganie informacji zwrotnej w różnych kulturach, ćwiczenie: pilot.

5. Profesjonalny komunikat: cechy, zasady tworzenia, ćwiczenie „4 komunikaty”.

6. Tworzenie skutecznych komunikatów (zasady i praktyka).

7. Spotkania w projekcie – niezastąpiony rodzaj komunikacji:
• rodzaje, zasady, cele,
• ćwiczenie: przeprowadzamy spotkanie rozpoczynające (Kick-off).

8. Komunikacja w zespole projektowym: wypracowanie wspólnego stanowiska w grupie, perswazja, argumentacja, wywieranie wpływu + feedback – ćwiczenie: most zwodzony, dyskusja, wnioski praktyczne.

9. Zapamiętywanie: jak ułatwić odbiorcy komunikatu jego zapamiętanie – ćwiczenie Test pamięci.

10. Burza mózgów: zasady i etapy, ilustracja filmowa (reportaż z pracy najbardziej innowacyjnej firmy projektowej w Dolinie Krzemowej) i dyskusja, ćwiczenie: „wprowadzenie do burzy mózgów”.

11. Praca zespołowa w projekcie: ćwiczenie „budujemy inaczej”, omówienie i wnioski.

12. Trudne sytuacje komunikacyjne, ćwiczenie: przeciek – jak zachowamy się w trudnej sytuacji?

13. Bariery w komunikacji: werbalne i niewerbalne, jak je pokonywać.

14. Rozumienie komunikatu: ćwiczenie „Dyktator”:
• aktywne słuchanie – rodzaje i znaczenie, ćwiczenie „opowieść wakacyjna”.

15. Ilustracja filmowa: dyskusja, wnioski.

16. Osobowość a styl komunikacji, typologia zachowań wg Maccoby’ego, jak się dostosować, jakie zadania przydzielić, jak przekonać i zdobyć zaufanie, osobowość a konflikty.

17. Konflikty w projekcie: rodzaje, najczęstsze przyczyny, rola komunikacji, rozwiązywanie konfliktów: ćwiczenie „konflikt”, zapobieganie konfliktom.

18. Empatia – jej praktyczny wyraz na co dzień, ćwiczenie: Graffiti.

19. Asertywność – zastosowanie w projektach w naszych realiach kulturowych, critical incidents i scenki.

20. Podsumowanie.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Komunikacja i praca zespołowa w projekcie