Komunikacja i współpraca w zespole rozproszonym

O szkoleniu

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia otwartej, opartej na szacunku i współpracy komunikacji w zespole. Praktyczna część odnosi się do bogatych doświadczeń trenera, materiałów case study i gotowych narzędzi.

Podniesienie poziomu współpracy poprzez:

 • Zrozumienie jak funkcjonuję w relacji z innymi, jakie są moje mocne strony, a na jakie obszary muszę zwrócić uwagę
 • Zwrócenie uwagi na różnorodność zachowań i potrzeb innych osób w relacji ze mną
 • Dbanie o utrzymanie pozytywnych i trwałych relacji
 • Kontrolę emocji podczas rozmowy z wymagającym pracownikiem/ przełożonym
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole;
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktowej;
 • Podniesienie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikacyjnego;
 • Uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej, przy wykorzystaniu efektywnej komunikacji;
 • Zwiększenie otwartości na zmiany i pokazanie możliwości modyfikacji własnych zachowań;
 • Poprawa efektywności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy każdego szczebla

Program szkolenia

I. Znaczenie jakości relacji ze współpracownikami

II.Wprowadzenie do tematu różnorodności– typologia.

 1. Przeprowadzenie testu pozwalającego na ocenę swojego stylu komunikowania w oparciu o metodologię 4 temperamentów
 2. Omówienie charakterystyki typologii współpracowników(prezentacja poparta licznymi przykładami)
 3. Podział na 4 grupy typologiczne i przygotowanie przez każdą z grup prezentacji
 4. Prezentacja na forum

III. Definicja efektywnej komunikacji

 1. Zespoły pracujące nadal w swoich 4 podgrupach wypracowują prezentację, której celem jest przedstawienie, czego 4 temperamenty współpracowników oczekują od efektywnej komunikacji (sugestie właściwych rozwiązań grupa będzie miała w materiałach dla uczestnika)
 2. Wprowadzenie definicji profesjonalnej obsługi współpracownika
  • Przedstawienie definicji
  • Zwrócenie uwagi na pierwszy kontakt z współpracownikiem
  • Zbudowanie listy zachowań pozwalających na wyprzedzanie oczekiwań współpracowników i podejmowanie niestandardowych zachowań

IV. Skuteczne komunikowanie się. Rola i zasady aktywnego słuchania

 1. Technika „Czworo uszu” - uczestnicy biorą udział w eksperymencie, który ujawnia, że jednym z najskuteczniejszych sposobów zdobywania szacunku u innych jest umiejętność uważnego słuchania, czyli odkrywania i rozumienia ich potrzeb, trosk i problemów. Wskazanie, że aktywne słuchanie to proces wymagający cierpliwości i skupienia uwagi, to próba wejścia w świat myśli i uczuć innego człowieka
 2. Parafraza - uczestnicy biorą udział w studium przypadku posługując się tą techniką. Parafrazują wypowiedzi pracownika, mają ciągłą możliwość sprawdzania własnego stopnia rozumienia przedstawianej sprawy oraz bardziej wnikliwego jej poznania. Dowiadują sięże, ludzie nie zawsze mówią w sposób klarowny i szczegółowy, parafrazując ich, mają okazję do zrozumienia ich punktu widzenia.

V. Sztuka zadawania pytań

Omówienie case study, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i w grupach.

 1. Podstawowe narzędzia komunikacji werbalnej i niewerbalnej - analiza cech i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy
 2. Sztuka zadawania pytań - rola i rodzaje pytań w komunikacji - uczestnicy zostają zaznajomieni z zadaniem, w którym zadają pytania (trzymając się tematu). Starają się jak najlepiej zrozumieć powody, dla których rozmówca wyraża takie, a nie inne emocje i uwagi.

VI. Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

 1. Komunikat typu JA - uczestnicy uczą się budować Komunikat „Ja”, oraz doświadczają go w zadaniu. Zadanie kładzie akcent na reakcje nadawcy dotyczące cech lub zachowań drugiej strony. W efekcie komunikaty formułowane w ten sposób są całkowicie pozbawione destrukcyjnego elementu oceniania i etykietowania innych.
 2. Technika DPI – reagowanie na niesłuszną krytykę - uczestnicy uczą się pracy z techniką DPI, oraz poprzez doświadczenie rozumieją, że komunikat szczery to taki, w którym deklarowany cel przekazu jest identyczny z rzeczywistym. Zakamuflowane intencje i ukryte programy niszczą relacje, ponieważ stawiają siebie w pozycji osoby manipulującej innymi, a nie uczciwie budującej relacją.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Kinga Baj

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia, negocjacja ceny powyżej 5 uczestników z firmy
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 15% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!