Szkolenie: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/komunikacja-interpersonalna-45552-id495

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:

a) dowiesz się, jak poprzez efektywną komunikację możesz zwiększyć efektywność procesów związanych z zarządzaniem,
b) poznasz skuteczne techniki komunikowania się,
c) przećwiczysz sprawdzone sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji,
d) będziesz potrafił poradzić sobie z każdym typem pracownika, szefa czy klienta,
e) zwiększysz wachlarz swoich sposobów na budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi,
f) dowiesz się, jak kształtować relacje z innymi ludźmi.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest dla: menedżerów (średniego i wyższego szczebla), osób na co dzień zarządzających zespołami pracowników, nowo mianowanych szefów oraz wszystkich osób, które pragną pogłębić swoje umiejętności komunikacyjne.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych

II. Diagnoza własnego stylu komunikowania się

III. Trudna sztuka ... słuchania

a) Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie uczuć, dowartościowanie, dojaśnianie)
b) Rola informacji zwrotnych w procesie komunikacji partnerskiej
c) Wprowadzanie zasad komunikowania się
d) Ustalanie znaczeń

IV. Odpowiedzialność za wypowiedziane słowa podstawą partnerskiej komunikacji

a) Rozwijanie niejasności języka rozmówcy
b) Znaczenie metamodelu w komunikacji z innymi ludźmi
c) Precyzyjne pytania i sposoby wyłapywania niejasności, zniekształceń i generalizacji zawartych w języku
d) Krok w dół, jako metoda doprecyzowywania znaczeń

V. Komunikacja niewerbalna

a) Mowa ciała jako informacja
b) Praca z ciałem – świadome wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą
c) Komunikacja niewerbalna jako sposób na przerywanie kontaktu

VI. Rozpoznawanie barier komunikacyjnych

a) Kim jestem jako rozmówca? Jak mnie widzą inni
b) Ćwiczenia budujące empatię – przyjmowanie perspektywy innych ludzi
c) Techniki na niwelowanie własnych błędów i radzenie sobie z trudnym rozmówcą

VII. Co kryje się za słowami?

a) Ustalanie ukrytych celów motywacji i wartości ukrywających się pod słowami
b) Filtry świata rozmówcy
c) Werbalne dostosowanie się do drugiego człowieka – konsekwencje dla przebiegu rozmowy

VIII. „By język giętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa”. Ćwiczenia.

a) Fakty a opinie – odróżnianie jednego od drugiego i konsekwencje dla komunikacji
b) Trudne pojęcia i terminy w języku – ćwiczenia w prostej i zwięzłej komunikacji
c) Nauka precyzji oraz jasności wypowiedzi
d) Techniki rozwijające elastyczność oraz elokwencję
e) Komunikacja w sytuacjach trudnych i niejasnych
f) Komunikacja pod wpływem emocji

IX. Zalety komunikacji asertywnej

a) Istota komunikatów asertywnych
b) Czy mamy prawo krytykować innych? Sposoby przyjmowania ocen i wyrażania krytyki
c) Wyrażanie uczuć pozytywnych jako podstawa dobrych relacji z innymi ludźmi
d) Jak skutecznie bronić swoich praw? Sposoby obrony przed osobami agresywnymi
e) Formy kontrolowania przebiegu rozmowy

X. Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu. Ćwiczenia.

a) Relacja zwierzchnik – podwładny
b) Relacje ze współpracownikami


Program szkolenia jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb uczestników. Przed rozpoczęciem szkolenia, trener kontaktuje się telefonicznie z każdym z uczestników w celu doprecyzowania oczekiwań, sytuacji w pracy zawodowej nad jakimi szczególnie chciałby podczas szkolenia dany uczestnik popracować. W oparciu o te informacje trener dostosowuje program do potrzeb uczestników oraz układa ćwiczenia dla uczestników do pracy indywidualnej i grupowej podczas szkolenia.

METODOLOGIA:
Ponad 80% treningu to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, wideotreningu, elementów coachingu indywidualnego i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

1. Indywidualną analizę potrzeb każdego uczestnika
(wywiad telefoniczny trenera prowadzącego szkolenie z uczestnikiem, mający na celu m. in. określenie oczekiwań uczestnika, sytuacji problematycznych występujących w pracy uczestnika i związanych z tematyką szkolenia)
2. Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu i materiały szkoleniowe
3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę
(analiza pracy uczestników w podgrupach oraz pracy indywidualnej każdego uczestnika z określeniem dalszych kroków rozwojowych w obszarze tematycznym szkolenia dla każdego uczestnika)
4. Poszkoleniowe, indywidualne 2-godzinne spotkania konsultacyjne
(spotkanie indywidualne uczestnika z trenerem prowadzącym, mające na celu udzielenie każdemu uczestnikowi dodatkowych informacji zwrotnych na podstawie pracy podczas szkolenia i analizy nagrań wideo - wskazanie dalszego kierunku rozwoju w obszarze tematycznym szkolenia)
5. Certyfikat ukończenia szkolenia
6. Obiady i przerwy kawowe podczas szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Zespół CIRCULUS tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z różnych dziedzin związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie. Nasi trenerzy mają doświadczenie i sukcesy zawodowe oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w obszarze, w którym prowadzą treningi. Naszą pasją jest uczenie i rozwijanie umiejętności tak naszych Klientów, jak i naszych własnych.

Wydarzenia towarzyszące:

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA
KIEROWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1430,00 - PLN brutto (w tym 23 % VAT)

Cena zawiera:

Cena szkolenia zawiera: 1. Indywidualna analiza potrzeb uczestników / Udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe / 3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę / 4. Poszkoleniowe konsultacje indywidualne z trenerem / 5. Certyfikat ukończenia szkolenia / 6. Obiady i przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • 10 % - przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy
  • 15 % - dla 3-ciej i każdej następnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej (www.circulus.edu.pl) i przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem pod nr (71) 368 64 04.

Wydarzenie: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA