Komunikacja menedżerska i współpraca w zespole - zarządzanie zespołem II

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do zarządzania zespołem oraz daje możliwość uporządkowania dotychczasowej wiedzy z zakresu motywowania, delegowania zadań i wyznaczania celów oraz usprawnienia pracy własnej i całego zespołu.Dzięki szkoleniu uczestnik pozna:

Model informacji zwrotnej podsumowującej.
Model informacji zwrotnej interwencyjnej.
Struktura rozmów dyscyplinujących.
Model zachowań indywidualnych DISC.
„Kompas menedżera” zarządzającego zespołem różnorodnym.
Struktura rozmów z pracownikami z różnych pokoleń.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.

Program szkolenia

Otwarcie i przywitanie

 • Cele szkolenia i program
 • Cele indywidualne uczestników
 • Omówienie wniosków z zadania przeszkoleniowego.

Symulacja: działanie zespołu w sytuacji zadaniowej "Budowla" - jak lepiej współpracować?

 • Wprowadzenie: cele gry (ilościowe oraz jakościowe), podział na zespoły i przedstawienie zasad
 • Rozgrywka: dynamiczna współpraca w podgrupach dla realizacji celów
 • Podsumowanie: analiza współpracy i komunikacji w podzespołach
 • Ranking kluczowych zasad współpracy i komunikacji przydatnych w realności zawodowej
 • Odpowiedzialność zadaniowa i odpowiedzialność za obszar w praktyce

Konsekwencja w zarządzaniu, czyli skuteczne komunikowanie:

 • Informacja zwrotna:
 • Kwestionariusz "Konstruktywna Informacje Zwrotna" - wypracowanie zasad udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Wyniki badań: dlaczego informacja zwrotna jest efektywnym narzędziem menedżerskim?
 • Informacja zwrotna podsumowująca wykonanie zadania lub okres - model "Z", określenie mocnych stron i działań efektywnych oraz diagnoza obszarów do zmiany.
 • Analiza materiału wideo - przekonania i postawy nt. feedbacku
 • Osobiste postawy wobec udzielania feedbacku

Motywująca krytyka; Komunikacja w sytuacjach trudnych i/ lub nie wykonania zadania wymagająca poprawy pracy podwładnego:

 • Informacja zwrotna z wykorzystaniem modelu FUKO. Formułowanie konstruktywnego komunikatu interwencyjnego.
 • Trening udzielania informacji zwrotnej
 • Reagowanie w sytuacji łamania zasad. Cykl rozmów dyscyplinujących:
 • Rozmowa korygująca.
 • Rozmowa ostrzegawcza.
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji.

Style zachowań DISC, a komunikacja zindywidualizowana z pracownikiem - potrzeby pracowników reprezentujących różne typy psychologiczne DISC:

 • Wprowadzenie do typologii zachowań
 • Cztery style zachowań: D, I, S, C – charakterystyka.
 • Diagnoza stylu zachowań moich podwładnych – praktyczne wskazówki.
 • Potrzeby pracowników reprezentujących różne typy psychologiczne DISC.
 • Identyfikacja mocnych stron i obszarów rozwojowych moich pracowników na bazie stylów zachowań DISC.
 • Dopasowanie komunikacyjne menedżera do stylu zachowań komunikacyjnych podwładnego:
 • Najbardziej komfortowy dla różnych typów DISC styl komunikacji i współpracy.
 • Action Plan – jakie działania podejmę w stosunku do moich pracowników?

Zindywidualizowane podejście do pracownika. Wprowadzenie do zarządzania różnorodnością:

 • Różne perspektywy postrzegania siebie i innych.
 • Mini eksperyment. „Jak postrzegasz siebie? – Jak Cię postrzegają inni?", mający na celu wskazanie różnic w postrzeganiu i zbudowanie świadomości tego, że świat i otaczający nas ludzie nie jest takim, jakim jest, lecz takim, jakim go widzimy.
 • Co wpływa na różnice w postrzeganiu?
 • Stereotyp, przekonanie a uprzedzenie.
 • Czym jest różnorodność?
 • Różne oblicza różnorodności:

Różnorodność pokoleniowa – motywowanie dostosowane do potrzeb różnych generacji:

 • „Łączy nas różnorodność!" – porozumienie przez zrozumienie.
 • Skąd biorą się i na czym polegają podobieństwa i różnice?
 • Inspirująca prezentacja interaktywna 4 pokoleń obecnych na rynku pracy (BB, X, Y, Z/C):
 • Charakterystyka pokoleń – podobieństwa i różnice.
 • Wyzwania menedżera w zarządzaniu pokoleniami – jak motywować pracowników z poszczególnych pokoleń?
 • Wyzwania i kluczowe kompetencje menedżera zarządzającego zespołem różnorodnym pokoleniowo – „Kompas Menedżera".

Czas trwania

1 dzień, 8h zajęć od 9:00 do 17:00

Prelegenci

Trener Grupy Szkoleniowej SOLBERG

Gdzie i kiedy

Gdańsk 6 lipiec 2022
Q Hotel Grand Cru Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 28 listopad 2022
Q Hotel Grand Cru Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 22 kwiecień 2022
Hotel Scandic

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie 1-dniowe stacjonarne
Cena szkolenia zawiera: • pakiet materiałów szkoleniowych, • obiad + przerwy kawowe (nie dotyczy szkolenia w wersji ONLINE), • certyfikat ukończenia szkolenia, • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem w dniu szkolenia
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Konsultacja z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków
ul. Długa 15
woj. śląskie
5 najważniejszych powodów, dla których Klienci wybierają Grupę Szkoleniową SOLBERG 1. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i wzajemnym szacunku Chcemy stać się dla Ciebie idealnym partnerem biznesowym, dzięki któremu osiągnie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer (33) 300 31 46 lub mailem na adres: biuro@solberg-szkolenia.pl

2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji.

3.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji uzasadnionej. Informacje o zmianach w terminie podana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Grupy Szkoleniowej SOLBERG zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.

5.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia. Istnieje możliwośc zmiany uczestnika szkolenia.

6.W przypadku odwołania szkolenia z winy Grupy Szkoleniowej SOLBERG, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.

7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

8.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Grupy Szkoleniowej SOLBERG dostępnego na stronie internetowej www.solberg-szkolenia.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem Grupy Szkoleniowej SOLBERG do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.

9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.

10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Szkoleniową SOLBERG Marzena Mrukwa w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie daje dofinansowanie szkoleń.

Prosimy o kontakt

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków ul. Długa 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!