Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego

O szkoleniu

Celem szkolenia online „Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego” jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie promowania projektu unijnego, w tym zapewnienia widoczności samego projektu, jak i Unii Europejskiej. Uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą zagadnienie jak skutecznie komunikować o projekcie na zewnątrz oraz jak prowadzić komunikację wewnętrzną.
Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem szkolenia „Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego” będzie uzyskanie wiedzy na temat:

•Sposobów promocji projektów unijnych

•Komunikacji prowadzonej wewnątrz projektu

•Komunikowania projektu na zewnątrz

•Wytycznych dotyczących widoczności projektu oraz Unii Europejskiej

Uczestnicy posiądą umiejętności praktyczne w zakresie:

•Zaplanowania i prowadzenia promocji projektu unijnego

•Zaplanowania i wdrożenia komunikacji wewnątrz projektu

•Metod, technik i narzędzi promocji stosowanych w praktyce

Kto powinien wziąć udział?

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

•wnioskodawcy,

•przedsiębiorcy,

•pracownicy działów księgowości

•pracowników zespołów projektowych

•pracownicy uczelni wyższych,

•kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,

•pracownicy administracji publicznej

•pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Program szkolenia

Program szkolenia

1. Pojęcie komunikacji i promocji w naukach o zarządzaniu organizacją.

2. Pojęcie komunikacji i widoczności programów unijnych.

3. Finansowanie wydatków na działania komunikacyjne i identyfikację wizualną.

4. Elementy planu działań komunikacyjnych i promocyjnych:

a.przygotowywanie szczegółowego planu komunikacji i rozpowszechniania informacji.

b.określanie zasad dotyczących stron internetowych, kont w mediach społecznościowych i materiałów informacyjnych

c.organizacja imprez

d.relacje z mediami, billboardy, tablice lub inne znaki informacyjne, tradycyjne lub elektroniczne.

5. Komunikacja wewnętrzna w projekcie.

6. Praktyczne przykłady zastosowania opisywanych narzędzi.

7. Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania

16 godzin

Prelegenci

Trener szkoleniowiec z wieloletnią praktyką w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: tylko online

Rejestracja

Cena standardowa
Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw.
974
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ilebędzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin Borów 52
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!