Komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej.

O szkoleniu

Komunikacja wewnętrzna jest przekazywaniem informacji wewnątrz organizacji. Od jej efektywności zależy skuteczność wielu procesów w firmie czy instytucji. Zapraszamy na szkolenie, które wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności, które zaprocentują poprawą obiegu informacji wewnątrz organizacji.

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, czym jest komunikacja wewnętrzna oraz praktycznych umiejętności stosowania tego narzędzia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • sprawne wykonywanie swoich obowiązków zawodowych,
 • większa efektywność organizacji dzięki skutecznej komunikacji wewnętrznej.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • głównych cechach skutecznej komunikacji wewnętrznej,
 • roli przeszkód komunikacyjnych i sposobach ich redukowania,
 • projektowaniu i redagowaniu angażujących infografik,
 • barierach i szumach komunikacyjnych oraz sposobach ich minimalizowania.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • planowania skutecznej komunikacji wewnętrznej w organizacji,
 • formułowania jasnych i spójnych komunikatów,
 • definiowania i systematyzowania kompetencji osób posługujących się komunikacją wewnętrzną.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele działów HR odpowiedzialnych za komunikację i komunikowanie procesów biznesowych,
 • specjaliści i kierownicy z firm i instytucji, którzy odpowiadają w organizacji za proces komunikacji wewnętrznej,
 • specjaliści i eksperci działający w obszarze employer brandingu,
 • każdy, kto może w przyszłości zacząć zajmować się procesami komunikacji wewnętrznej,
 • pasjonaci komunikacji pragnący rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Cześć I: Wiedzieć, z czym mam do czynienia. Czym jest, a czym nie jest komunikacja wewnętrzna w organizacji.

 • Zdefiniujesz rolę i wagę komunikacji wewnętrznej w organizacji.
 • Rozpoznasz cele, którym służy, a którym nie służy i jakie w związku z tym powinna mieć cechy, jakimi kanałami.
 • Rozpoznasz, na jakie obszary ma wpływ komunikacja wewnętrzna.
 • Nazwiesz i usystematyzujesz kompetencje osób posługujących się tym narzędziem.

Cześć II: Wyzwaniem jest spójność i jasny odbiór komunikatu.

 • Zdefiniujesz pojęcie szumów komunikacyjnych i dowiesz się, jaki im przeciwdziałać.
 • Dowiesz się, czemu służy kultura dialogu i co zrobić, by była ona spójna.

Cześć III: Zaplanować skutek. Co sprawia, że komunikacja jest skuteczna.

 • Dowiesz się, jakie są cechy skutecznej komunikacji.
 • Zdefiniujesz oczekiwania odbiorców komunikacji wewnętrznej.
 • Dobierzesz narzędzia w postaci kanałów i wyznaczysz cel, jaki chcesz osiągnąć.
 • Stworzysz i zaplanujesz ścieżkę komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Cześć IV: Żeby chcieli Cię usłyszeć, zrozumieć i odpowiedzieć.

 • Dowiesz się, dlaczego treści, które komunikujesz powinny być angażujące, jak je stworzyć i jaką masz z tego korzyść.
 • Zaprojektujesz treści według zasad służących projektowaniu i redagowaniu angażujących infografik.

DZIEŃ 2

Cześć I: Zarządzający: jak powie, tak będzie!

 • Zdefiniujesz kompetencje komunikacyjne kadry zarządzającej.
 • Dowiesz się, dlaczego tak ważne jest, by je budować, rewidować i wzmacniać.

Część II: Komunikacja angażującego lidera

 • Poznasz odpowiedź na pytanie, jak komunikuje angażujący lider.
 • Dowiesz się, dlaczego ważne jest, by komunikować według standardów oraz jak je zdiagnozować i przygotować.
 • Poznasz bariery komunikacyjne i dowiesz się, co zrobić, by minimalizować ich występowanie.
 • Przyswoisz dobre praktyki komunikacji liderskiej.

Cześć III: Nie kopać studni, gdy płonie las.

 • Dowiesz się, dlaczego właściwe komunikowanie sytuacji trudnych jest istotne.
 • Poznasz odpowiedź na pytanie, jak komunikować sytuacje, które są trudne dla pracowników.

Część IV: Zmierzmy się z tym.

 • Uzyskasz wiedzę, czym są KPI w komunikacji.
 • Zdefiniujesz główne KPI dla komunikacji w swojej organizacji.
 • Dowiesz się jak je badać i optymalizować.

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 09.00-15.00

Prelegenci

Certyfikowany trener Moderatora, jednej z czołowych polskich Szkół Trenerów Biznesu, Certyfikowany Trener New World Kirkpatrick Model/ Bronze Level. Członek Klubu Trenerów Biznesu.

Studiowała w Niemczech i Polsce.

Swoje doświadczenie zdobyła pracując między innymi w Performance Media i Kazar jako trener wewnętrzny oraz doradca kadry zarządzającej. Jako niezależny konsultant pracowała z między innymi z zespołami Polpharma Biologics, Arvato, DZ Bank, Emed oraz Managerami kadry zarządzającej oraz CFO.

W ramach szkoleń otwartych przeszkoliła ponad 200 praktyków. Specjalizuje się w tematach dotyczących obsługi klienta, podnoszenia efektywności zespołów, delegowania zadań, feedbacku, autoprezentacji, podnoszenia standardów komunikacji, asertywności menedżera.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!