Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/komunikacja-z-pacjentami-41787-id14905

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

► Rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej
► Rozwijanie umiejętności dostrajania się do różnych typów Pacjentów
► Rozwijanie umiejętności przekazywania informacji w sposób zrozumiały i precyzyjny
► Przekazanie wiedzy na temat istoty relacji Lekarz-Pacjent

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

► Wzrost umiejętności budowania relacji opartej na zaufaniu
► Wzrost umiejętności komunikacyjnych
► Wzrost pozytywnego nastawienia Pacjentów do proponowanego sposobu leczenia

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztat dostarcza wiedzy i pozwala rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji z Pacjentem.

Adresaci szkolenia
► lekarze
► pielęgniarki
► personel medyczny

Program szkolenia:

Blok wstępny
• Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
• Integracja
• Prezentacja programu i celów szkolenia
• Kontrakt

KOMPETENTNY LEKARZ W OPINII PACJENTA
• Kompetentny lekarz oczyma lekarza- ćwiczenie
• Kompetentny lekarz oczyma Pacjenta- prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród Pacjentów na temat ich postrzegania kompetentnego lekarza
• Podsumowanie

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM
• Komunikacja interpersonalna- mini wykład
• Komunikacja i jej wpływ na nastawienie Pacjenta do proponowanego programu leczenia
• Model komunikacji z Pacjentem
• Zachowania sprzyjające podczas komunikacji z Pacjentami
• Zachowania, który warto unikać podczas komunikacji z Pacjentem

PRZEBIEG WIZYTY A KOMUNIKACJA Z PACJENTEM
• Struktura wizyty i umiejętności komunikacyjne sprzyjające budowaniu relacji Lekarz-Pacjent
• Nastawienie Pacjenta – jak budować relacje z Pacjentem?

POWITANIE
• Siła pierwszego wrażenia
• Sztuka nawiązywania kontaktu i budowania pozytywnego nastawienia

WYWIAD LEKARSKI
• Aktywne słuchanie
• Pytania- typologia, funkcje i zasady zadawania pytań
• Typologia Pacjentów i dostrojenie do poszczególnych typów
• Jak stawiać trudne pytania, aby uniknąć zakłopotania Pacjenta i uzyskać wiarygodną odpowiedź?

BADANIE PRZEDMIOTOWE
• Przekazywanie instrukcji przed badaniem
• Na co zwrócić uwagę, aby uniknąć trudnych sytuacji?

DIAGNOZA I ZALECENIA
• Emocje Pacjenta- jak reagować, kiedy u Pacjenta pojawiają się silne emocje?
• Zrozumiały język- sposób na przekazywanie diagnozy
• Kiedy Pacjent ma trudności ze zrozumieniem diagnozy i zaleceń- rozpoznawanie sygnałów świadczących o takie sytuacji
• Zlecenia- jak je przekazywać i z jakich metod korzystać, aby Pacjent się do nich stosowania

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE WIZYTY
• Podsumowanie i pożegnanie Pacjenta

EWALUACJA

Opis metodyki szkolenia

• Publiczne prezentacje
• Nagrania video i audio
• Mini wykłady
• Symulacje
• Scenki
• Dyskusje grupowe
• Studium przypadku

Informacje o prelegentach:

Ewelina Zdzieszyńska

e-mail: ewelina.zdzieszynska@wstronerozwoju.com

Specjalizacja
Specjalizuje się w projektach mających na celu wzrost efektywności obsługi Klienta, budowanie polity
Doświadczenie
Od 6 lat związana ze szkoleniami. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła szkołę trenerów na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w ramach studiów podyplomowych: Szkolenia i Rozwój. Studentka szkoły coachów w Nobel Manhattan Polska. Doświadczenie zawodowe w obszarze szkoleń rozpoczęła od stanowiska trenera wewnętrznego w Centrum Informatyki Grupy PZU S.A. Kolejne miejsce pracy to firma medyczna Medicover, gdzie zajmowała stanowisko terener/coach i odpowiedzialna była za szkolenia pracowników (kadra zarządzająca, lekarze, pielęgniarki, pracownicy recepcji, pracownicy działu reklamacji, pracownicy Call Center) oraz realizowanie projektów mających na celu podnoszenie poziomu obsługi Klienta. Od listopada 2008 pracowała w Sygma Bank Polska na stanowisku Kierownika ds. Szkoleń. Dodatkowo prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu: kompetencje menedżerskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 zł

Cena zawiera:

Autorskie materiały szkoleniowe, imienny certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wybierz najkorzystniejszy dla siebie rabat:

First minute - rabaty przyznawane za wcześniejsze zgłoszenie się na szkolenie
• Zgłoszenie, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem - 20% rabatu.
• Zgłoszenie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem - 10% rabatu.

Rabaty za zgłoszenie na szkolenie więcej niż jednej osoby:
2 osoba 10%
3 osoba 15%
4 osoby i więcej 20%

Dla grupy do 12 osób 6700zł (Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do potrzeb)

Wydarzenie: Komunikacja z Pacjentami