Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/komunikacja-z-pokoleniem-y-w-kierunku-harmonii-generacyjnej-przedsiebiorstw-44038-id1018

Informacje o szkoleniu

 • Komunikacja z pokoleniem Y – w kierunku harmonii generacyjnej przedsiębiorstw


  ID szkolenia: 44038
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel HP Park Plaza****
  Drobnera 11-13
  50-257 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00 zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu szkolenia.
 • Organizator szkolenia:

  TAW Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pokolenie Y, pokolenie Milenium, generacja WHY, pokolenie klapek i iPod’ów. Młodzi ludzie, urodzeni po 1982 r. dziś zaczynają robić kariery w wielu organizacjach, stanowiąc wyzwanie dla swoich pracodawców.

Młodzi ludzie - świetnie wykształceni, bogaci w doświadczenia edukacyjno-zawodowe w kraju i za granicą. Multilingwiści, zorientowani w nowych technologiach. Pokolenie o nowym jakościowo spojrzeniu na świat, systemie wartości, celach. Nastawione na samorozwój, wymykające się z dotychczasowych ram przestrzeni zawodowej.
Jak wykorzystać atuty pokolenia Y w organizacji?
Jak połączyć jego odmienny świat z dotychczasowym ładem korporacyjnym?
Jak sprawić, by młodzi pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy, a cele strategiczne firmy osiągane?
Jak wprowadzić i podtrzymać harmonijną współpracę między wszystkimi generacjami pracowników w organizacji?
Na te i inne pytania związane z efektywnym wykorzystaniem potencjału pokolenia Y w rzeczywistości organizacyjnej pozwolą odpowiedzieć warsztaty szkoleniowe

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników z działów HR, menadżerów, liderów zespołów

Program szkolenia:

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.tawpolska.pl

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener i konsultant biznesu z trzynastoletnim doświadczeniem szkoleniowo-doradczym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1500 zł netto / os.

Cena zawiera:

przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer (071) 346 81 35
lub mailem (skan) na adres: k.obuchowska@tawpolska.pl
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.
3. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, zaświadczenie udziału.
4.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia
w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu do dnia 01.10.2012 jest podstawą do zwrotu całej wpłaty.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 01.10.2012 nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty.
7.W przypadku odwołania szkolenia z winy TAW Polska Sp. z o.o., wpłata zostaje zwrócona w całości.
8.Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty.
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.
10.Przesłanie formularza zgłoszenia faksem lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez TAW Polska Sp. z o.o., ul. Więzienna 21, 50-118 Wrocław. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

Wydarzenie: Komunikacja z pokoleniem Y – w kierunku harmonii generacyjnej przedsiębiorstw