Komunikatywny ekspert IT (szkolenie zamknięte dla firm)

O szkoleniu

Z rozwiązaniami w dziedzinie technologii informatycznych jest jak z solą. Kiedy zabraknie jej w potrawie – czujemy to natychmiast. A kiedy jest w odpowiedniej ilości – nawet jej nie wyczuwamy.Tak mają działać współczesne technologie. Zjawisko konsumeryzacji IT wyznacza standard intuicyjności obsługi systemu. Jeśli rozwiązania nie są intuicyjne, użytkownicy nie będą z nich chętnie korzystać.Jak sprawić, żeby eksperci IT, którzy tworzą system informatyczny dostarczali dokładnie tego czego potrzebuje użytkownik? Jak upewnić się, że eksperci IT wspierający użytkowników, którzy już korzystają z rozwiązań, umieli zrozumieć ich potrzeby i wymagania?
Właściwie „czytać” potrzeby, motywacje, emocje użytkowników i odpowiednio się z nimi porozumiewać – to klucz do sukcesu. Tym zajmujemy się na treningu biznesowym „Komunikatywny ekspert IT”.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

 • Nauczą się  lepiej radzić sobie z trudnościami podczas zbierania wymagań, otrzymywania informacji zwrotnej o działaniu produktu, doradzania w rozwiązywaniu problemów
 • Będą wiedzieć, jak unikać kosztownych błędów podczas procesu zbierania wymagań czy wspierania użytkowników
 • Będą efektywniej zarządzać wymaganiami i potrzebami klientów
 • Będą uznawani za ekspertów w zakresie wspieranego produktu

Korzyści dla organizacji:

 • Zredukowanie kosztów wytwarzania, utrzymania i rozwijania produktu
 • Budowanie długotrwałych relacji z klientem
 • Zapewnienie swoim pracownikom rozwoju i satysfakcji z wykonywanej pracy
 • Zbudowanie pozycji eksperta na rynku
 • Uczynienie z ekspertów IT specjalistów, którzy pozytywnie promują firmę na rynku
 • Zwiększenie sprzedaży dzięki zaufaniu do ekspertów-przedstawicieli marki
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla pracowników działów IT, którzy na co dzień współpracują z innymi działami lub klientami i chcą poprawić komunikację

Program szkolenia

Założenia prawdziwe, założenia fałszywe

Trening rozpoczniemy od ćwiczenia Mój produkt, w którym uczestnicy wcielają się w rolę klienta, pozbywając się jednocześnie całej swojej wiedzy z zakresu informatyki. Dostają zadanie do wykonania.
Ćwiczenie zderza ze sobą dwie perspektywy: klienta i eksperta IT. Uczestnicy doświadczą, jak działają stereotypy myślowe, projekcje i emocje, jakie zwykle towarzyszą obu stronom podczas współpracy.

Wybrane zagadnienia:

 • Założenia znajdujące potwierdzenie w praktyce:
  – klient zawsze wie, czego chce
  – klient często nie wie czego potrzebuje
  – klient często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich oczekiwań
 • Niski poziom świadomości zjawisk między klientem a ekspertem IT oraz niski poziom umiejętności komunikacyjnych powoduje frustrację i niepokój podczas zbierania wymagań
 • Stereotypowe myślenie ekspertów IT, że klient nie wie czego chce, jest fałszywe i niekorzystnie wpływa na relacje z klientem (biznes a IT)
 • Efektywna komunikacja ze zleceniodawcą, umiejętność zrozumienia potrzeb oraz oczekiwań i tworzenia dobrej atmosfery zależy od eksperta IT

Myślenie biznesowe a praktyka ekspertów IT

W tej części treningu skupimy się na pojęciu „myślenia biznesowego” i często słyszanego zarzutu, że eksperci IT „nie myślą biznesowo”. Przeanalizujemy to zjawisko, zweryfikujemy, jaka jest praktyka w odniesieniu do zarzutu.
W następnym kroku wykażemy, że ignorowanie wagi pojęć, które dla biznesu są ważne, generuje dodatkowe koszty wytwarzania systemu. Na koniec tego modułu wypracujemy metody uwspólniania znaczeń co do wizji.

Wybrane zagadnienia:

 • Czym jest myślenie biznesowe?
 • Słowa, których używamy w dokumentacji i podczas rozmów z klientem budują oczekiwania, które z kolei implikują określone reguły
 • Kontekst prowadzenia rozmowy determinuje znaczenie i reguły związane z nazwami używanymi w trakcie rozmowy
 • Kosztowną pułapką w procesie zbierania wymagań jest fakt, że pojęcia, którymi posługuje się biznes jest zupełnie różny od pojęć funkcjonujących w IT (algebra nazw programistycznych)
 • Istotne są koszty jakie zostały poniesione w związku ze stworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem systemu
 • Jak te koszty minimalizować?

Wizja produktu programistycznego i proces biznesowy

Ten moduł to praca z produktem. Trener zaprosi uczestników do ćwiczenia. W trakcie ćwiczenia zespołowego uczestnicy zrozumieją, że aby produkt spełnił swoją rolę, musi pochodzić od klienta a nie od eksperta IT oraz być współdzielona przez wszystkich interesariuszy oraz przez zespół. Wskażemy także wszystkie sytuacje, kiedy wizja produktu zagraża pracom nad systemem.
Dalej będziemy trenować tworzenie współdzielonej wizji oraz efektywny sposób jej komunikowania.
Poza ćwiczeniem trener wykorzysta także symulacje dialogów z klientem zaprezentowane na filmach oraz współtworzone z uczestnikami.

Wybrane zagadnienia:

 • Czy jest wizja systemu (produktu programistycznego)?
 • Jaki jest cel wizji? (także chroniący relacje z klientem oraz pieniądze)
 • Wizja a zakres systemu, np. W jaki sposób korzystając z wizji, można ustalić, czy nowe oczekiwanie klienta należy do zakresu prac czy nie?
 • Nazwa jaką nadamy produktowi ma ogromne znaczenie, bo buduje oczekiwania co do funkcjonalności produktu, może być np. zbyt ogólna, co spowoduje, że niemal każda funkcjonalność znajdzie się w zakresie tak nazwanego produktu
 • Zakres systemu a proces biznesowy – różnice i dlaczego programista musi poznać proces biznesowy,
 • Rozmawianie z klientem na temat procesu biznesowego.

Propozycja narzędzi:

 • Arkusz wizji, K. Wiegers,
 • Zmiana ram odniesienia,
 • Ekrany użytkownika,
 • Technika proponowania alternatywnych rozwiązań,
 • Algorytm zwiększania przestrzeni możliwych rozwiązań.

Umiejętność odkrywania potrzeb biznesowych za pomocą pytań

W tym module skupimy się na trudnej sztuce zadawania pytań i identyfikowania potrzeb biznesowych w ujęciu: problemów, których doświadcza klient korzystając z obecnych rozwiązań oraz korzyści, które spodziewa się osiągnąć dzięki nowym rozwiązaniom.
Wykażemy, że to właśnie problemy i korzyści są głównymi motywatorami, które są istotne w procesie badania potrzeb.
Pracę rozpoczniemy od ćwiczenia Mój zakup, podczas którego uczestnicy doświadczą na sobie, jak działają wspomniane motywatory. Uczestnicy będą wdrażać wskazówki pomocne przy odkrywaniu potrzeby i właściwej pracy pytaniami, realizując na szkoleniu cały proces poszukiwania potrzeby związanej z konkretnym biznesem.

Wybrane zagadnienia:

 • Pytania o problemy i pytania o korzyści
 • Pytania neutralne, o przyczyny i rezultaty
 • Najczęstsze błędy w nazywaniu potrzeb, np. traktowanie problemów do uniknięcia jako odwrotności korzyści do osiągnięcia
 • Jak świadomie pracować pytaniami, aby precyzować potrzeby i osadzać je w kontekście biznesowym
 • Korzystanie z narzędzi umożliwiające zauważenie potrzeby stojącej za wymaganiami zgłaszanymi przez biznes

Propozycja narzędzi:

 • Szablony User Stories (US)
 • Katalog pytań
 • Technika parafrazy

Struktura i przebieg rozmowy z klientem

Przebieg, struktura i atmosfera rozmowy mają kolosalny wpływ na efekty wykonywanych prac, relacje z klientem, a w końcu na koszty wytwarzania, utrzymania i rozwijania produktu. Z tego powodu, w module piątym, zajmiemy się sztuką rozmowy z klientem, po to by wytrenować najważniejsze umiejętności w tym zakresie.
A zrobimy to poprzez kilka ćwiczeń opartych o doświadczenie, w formule zespołowej i indywidualnej.

Wybrane zagadnienia:

 • Co buduje strukturę konwersacji?
 • W jaki sposób prowadzić rozmowę z klientem?
 • Czym jest pojemność informacji ze względu na desygnaty?
 • W jaki sposób konkretyzować wymagania?
 • Jak radzić sobie z impasem w trakcie rozmowy?
 • Jak odróżnić informacje konkretne od ogólnikowych?

Propozycja narzędzi:

 • Technika zmiany ramy odniesienia
 • Technika radzenia sobie z impasem w trakcie rozmowy
 • Przejmowanie kierunku konwersacji
 • Technika konkretyzowania wymagań

Atmosfera rozmowy, emocje, trudne sytuacje

Rozpoczniemy od case’u. Przypadek będzie obrazował zjawisko szkodliwych projekcji występujące naturalnie w komunikacji międzyludzkiej, a także uświadomi jak brak dbałości o dobrą atmosferę rozmowy może wpłynąć na jej efekt. Przypadek będzie punktem wyjścia do omówienia i treningu umiejętności budowania dobrej atmosfery, szczególnie jeśli mamy poczucie, że rozmowa się „nie klei”.

Wybrane zagadnienia:

 • Bycie rozumianym zgodnie ze swoją intencją
 • Zjawisko projekcji w kontakcie
 • Mniej „mechaniki” więcej ludzkiego kontaktu i budowania relacji
 • Trudne sytuacje – jak zapobiegać, jak je „wyprowadzać”?

Propozycja narzędzi:

 • Język JA
 • Technika odsłony intencji, narzędzie eliminowania projekcji
 • Technika pozytywnej intencji
 • NVC – Nonviolent Comunication – metoda prowadzenia dialogu

Proces wdrożenia umiejętności

Ostatnią godzinę treningu przeznaczymy na wypracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju w oparciu o narzędzie przygotowane przez MENTORI.

Uczestnicy wybierają z ćwiczonych podczas szkolenia umiejętności dwie, które najsilniej wzmacniają ich efektywność podczas wykonywanych zadań.
Z jednym ochotnikiem, trener przepracowuje na forum grupy sposób opracowania zadania rozwojowego dla wybranej przez niego umiejętności.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!