KONFERENCJA: Odpowiedzialność Dyrektora, Kierownika w zakresie zamówień publicznych, finansów publicznych, kontroli zarządczej

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... 90% spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczy kierowników jednostek sektora finansów publicznych?

Cel szkolenia
Wskazanie „słabych punktów” systemu zamówień publicznych oraz metod zapobiegania nieprawidłowościom w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność wczesnego rozpoznawania nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz przyswojenie wiedzy na temat argumentacji w wyjaśnianiu ewentualnych zarzutów, w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do członków kadry kierowniczej, audytorów, kontrolerów wewnętrznych, ale również pracowników komórek zamówień publicznych, na co dzień przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia.

Program szkolenia

Pierwszy dzień - prowadzący Jerzy Czaban
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
Czynności wykonywane na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej
biegły w zamówieniach publicznych
tryby negocjacyjne
doradztwo w drodze dialogu technicznego

Główne przyczyny problemów w zamówieniach publicznych

Wadliwy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji

niejednoznaczny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia
problemy związane z użyciem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia
błąd w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzony w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego - zamówienie dodatkowe czy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w świetle znowelizowanej ustawy

Ocena zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia pod kątem:

wiedzy
doświadczenia
rzetelności

„Konsorcjum” w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Badanie i ocena ofert

Uzupełnianie oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych
Kryteria oceny ofert w świetle znowelizowanej ustawy Pzp
Wyjaśnianie „rażąco niskiej ceny” w świetle znowelizowanej ustawy Pzp


Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Zasady wprowadzania dopuszczalnych zmian w treści zawartej umowy
Waloryzacja umów w świetle znowelizowanej ustawy
Odstąpienie od umowy w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania

Drugi dzień – prowadzący Ewaryst Kowalczyk

Kogo dotyczy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Podmioty podlegające ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych
Pracownicy jednostki, którym powierzono obowiązki z zakresu gospodarki finansowej
Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków
Odpowiedzialność członków komisji przetargowych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
Określenie kryteriów oceny ofert
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie procesów gromadzenia środków, zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków

Kontrola zarządcza

Na czym polega wdrożenie kontroli zarządczej
Procedury kontroli zarządczej
Monitoring i ocena kontroli zarządczej

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej

Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Jerzy Czaban, Ewaryst Kowalczyk

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1190
b.d.
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!