Szkolenie

Konferencja: PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON W ZNOWELIZOWANEJ PROCEDURZE KARNEJ

O szkoleniu

28 października 2014 r., Warszawa, Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79

"Wielka nowelizacja k.p.k.", czyli ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) zdaniem wszystkich praktyków prawa karnego stanowi rewolucję w polskim postępowaniu karnym. Podstawowe cele jakie przyświecały twórcom nowelizacji to m.in.:
• większa kontradyktoryjność procesu,
• usprawnienie i przyśpieszenie postępowania dzięki szerszemu wykorzystaniu konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego i nowemu ujęciu instytucji mediacji,
• odciążenie sędziów poprzez zmiany w zasadach orzekania oraz ukonstytuowanie możliwości podejmowania części decyzji przez referendarzy sądowych,
• rezygnacja z szeregu czynności niesłużących ani wyjaśnieniu prawdy w procesie, ani poszanowaniu gwarancji uczestników postępowania,
• ukształtowanie na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych, tak aby zapobiec ich nadmiernemu wykorzystywaniu, a zarazem lepiej zabezpieczyć prawidłowy przebieg postępowania,
• ograniczenie przewlekłości postępowania dzięki nowemu ukształtowaniu modelu postępowania odwoławczego,
• przemodelowanie postępowania przygotowawczego, zwłaszcza w zakresie celów, do osiągnięcia których to postępowanie zmierza.
Czy powyższe cele udało się osiągnąć? Jaki wpływ na sytuację procesową poszczególnych uczestników postępowania będą miały wprowadzone nowelizacją zmiany? W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w trakcie której uznani specjaliści prawa karnego, m.in. eksperci zasiadający w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a tym samym współautorzy wspomnianej nowelizacji, omówią konsekwencje wprowadzonych zmian legislacyjnych na praktykę postępowania przedstawicieli procesowych stron.
Kto powinien wziąć udział?
Prawnicy

Program szkolenia

Program konferencji

Koordynator merytoryczny konferencji:
prof. dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Koordynator obrad konferencji: dr hab. SSN Dariusz Świecki
09:00 rejestracja uczestników konferencji
10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie założeń merytorycznych
dr hab. SSN Dariusz Świecki
10:10 Nowy model postępowania - nowe wyzwania dla stron procesowych
prof. dr hab. SSN Piotr Hofmański, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
10:40 Oskarżyciel publiczny i oskarżony w kontradyktoryjnej rozprawie sądowej
prof. dr hab. SSA Jerzy Skorupka
11:10 Dyskusja – podsumowanie bloku I
11:30 Przerwa na kawę
11:50 Wpływ zmian w postępowaniu odwoławczym na pozycję przedstawiciela procesowego strony
prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
12:20 Konstrukcja środka odwoławczego i jego znaczenie dla zakreślenia granic rozpoznania sprawy w instancji apelacyjnej w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania karnego
prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

12:50 Dyskusja - podsumowanie bloku II
13:10 Przerwa na lunch
14:00 Rola pełnomocnika strony przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości
prof. dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
14:30 Ocena zmian do k.p.k. z 2013 r. w zakresie pozycji pełnomocnika stron przy
dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości
prof. US dr hab. Danuta Tarnowska
15:00 Dyskusja - podsumowanie bloku III
15:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Szczegółowe informacje: www.LEX.pl/nowelizacjakpk

Czas trwania

10:00-15:20

Prelegenci

Cytat
Zapraszamy do udziału w najbardziej prestiżowym wydarzeniu tej jesieni. Konferencja z udziałem ekspertów Komisji Kodyfikacyjnej oraz uznanych specjalistów prawa karnego takich jak:prof. dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk - Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
prof. dr hab. SSN Piotr Hofmański - Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
prof. dr hab. SSA Jerzy Skorupka
prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn - Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
dr hab. SSN Dariusz Świecki
prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński - Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
prof. US dr hab. Danuta Tarnowska

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 października 2014
Wolters Kluwer

Warszawa

Przyokopowa 33

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ VAT
650 PLN
Cena zawiera:
  • materiały piśmiennicze, lunch, serwis kawowy, udział w konferencji
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI:
650 zł + 23% VAT – cena obowiązuje przy nadesłaniu zgłoszenia do 10 października br.
750 zł + 23% VAT – cena obowiązuje przy nadesłaniu zgłoszenia po 10 października br.

System rabatowy (prosimy o zaznaczenie)*:
□ 10% rabatu dla Klientów Wolters Kluwer
□ 10% rabatu przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej instytucji
*rabaty łączą się

Koszt udziału obejmuje: udział w konferencji, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch.
Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Wolters Kluwer S. A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
fax (022) 535 81 34
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!