Szkolenie

Konsolidacja sprawozdań finansowych (3 dni)- Warszawa

O szkoleniu

Miejsce: Warszawa
Data: 2011-06-14 - 2011-06-16
Kod: KSF110614
Prowadzący: Artur Raciński
Godzin: 18 lekcyjnych
Cena: 1549 PLN (1905.27 PLN z VAT)
Termin płatności: 2011-06-07

CEL SZKOLENIA

omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, przedstawienie przykładów najczęściej występujących i sprawiających w praktyce największe trudności korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wprowadzanych do poszczególnych składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego w kolejnych latach obrotowych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy jednostek dominujących odpowiedzialni za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dyrektorzy finansowi, główni księgowi.

Program szkolenia

Program szkolenia / seminarium
1 Dzień

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną
3. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej
* objęcie 100% udziałów w jednostce zależnej (gotówka, aport rzeczowy),
* objęcie mniej niż 100% udziałów w jednostce zależnej (gotówka, aport rzeczowy).
4. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej zgodnie z ustawą o rachunkowości
* nabycie 100% udziałów w jednostce zależnej
* nabycie mniej niż 100% udziałów w jednostce zależnej

2 Dzień

1. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.
2. Zasady ustalania i amortyzowania wartości firmy i ujemnej wartości firmy zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3. Eliminacja dywidend.
4. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych
* proporcjonalne objęcie udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym,
* zmiana udziału % w kapitale jednostek zależnych,
5. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.
6. Eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną.
7. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składników zapasów.

3 Dzień

1. Niezrealizowane zyski na sprzedaży środków trwałych
2. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych.
3. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego.
4. Podstawowe zasady konsolidacji metodą proporcjonalną.
5. Wycena udziałów metodą praw własności
6. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSSF / MSR

Czas trwania

Godzin: 18 lekcyjnych

Prelegenci

Cytat
Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 16 czerwca 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
1905 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!