Szkolenie: Konsolidacja sprawozdań finansowych (3 dni)- Warszawa

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/konsolidacja-sprawozdan-finansowych-3-dni-warszawa-25920-id106

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Miejsce: Warszawa
Data: 2011-06-14 - 2011-06-16
Kod: KSF110614
Prowadzący: Artur Raciński
Godzin: 18 lekcyjnych
Cena: 1549 PLN (1905.27 PLN z VAT)
Termin płatności: 2011-06-07

CEL SZKOLENIA

omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, przedstawienie przykładów najczęściej występujących i sprawiających w praktyce największe trudności korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wprowadzanych do poszczególnych składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego w kolejnych latach obrotowych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy jednostek dominujących odpowiedzialni za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dyrektorzy finansowi, główni księgowi.

Program szkolenia:

Program szkolenia / seminarium
1 Dzień

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną
3. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej
* objęcie 100% udziałów w jednostce zależnej (gotówka, aport rzeczowy),
* objęcie mniej niż 100% udziałów w jednostce zależnej (gotówka, aport rzeczowy).
4. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej zgodnie z ustawą o rachunkowości
* nabycie 100% udziałów w jednostce zależnej
* nabycie mniej niż 100% udziałów w jednostce zależnej

2 Dzień

1. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.
2. Zasady ustalania i amortyzowania wartości firmy i ujemnej wartości firmy zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3. Eliminacja dywidend.
4. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych
* proporcjonalne objęcie udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym,
* zmiana udziału % w kapitale jednostek zależnych,
5. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.
6. Eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną.
7. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składników zapasów.

3 Dzień

1. Niezrealizowane zyski na sprzedaży środków trwałych
2. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych.
3. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego.
4. Podstawowe zasady konsolidacji metodą proporcjonalną.
5. Wycena udziałów metodą praw własności
6. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSSF / MSR

Informacje o prelegentach:

Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1905 - PLN

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Wydarzenie: Konsolidacja sprawozdań finansowych (3 dni)- Warszawa