Szkolenie

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe

O szkoleniu

Poznań, 11 – 13 marca 2014 r. - SOP 14172
Warszawa, 8 – 10 kwietnia 2014 r. - SOP 14331

Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, przedstawienie przykładów najczęściej występujących i sprawiających w praktyce największe trudności korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wprowadzanych do poszczególnych składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego w kolejnych latach obrotowych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy jednostek dominujących odpowiedzialni za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dyrektorzy finansowi, główni księgowi.

Program szkolenia

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

2. Konsolidacja metodą pełną:
a) podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną,
b) korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem i nabyciem jednostki zależnej,
c) odpisy amortyzacyjne i aktualizujące wartość firmy i ujemną wartość firmy,
d) podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych,
e) zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych,
f) eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną,
g) niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składników majątku,
h) sprzedaż całości lub części udziałów w jednostkach zależnych,
i) zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego.

3. Wycena udziałów metodą praw własności:
a) podstawowe zasady wyceny metodą praw własności,
b) wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych,
c) rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych, zmiana statusu spółki ze stowarzyszonej na zależną,
d) sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

4. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSR/MSSF:
a) konsolidacja metodą pełną,
b) wycena udziałów metodą praw własności.

5. Dyskusja.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Artur Raciński – – biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze”, „Konsolidacja sprawozdań finansowych”, a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 - 10 kwietnia 2014
centrum Warszawy lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1590 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1440 zł/os. + 23% VAT,
1590 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!