Szkolenie

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. Certyfikowane szkolenie online.

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą procedur audytowania i kontroli zagrożeń na etapie: uczestniczenia w przetargach, projektowaniu, realizacji i rozliczenia projektów budowlanych oraz poprzez praktyczne ćwiczenia, zdobędą umiejętność skutecznego rozpoznawania tych zagrożeń, oraz formułowania wniosków zapobiegających negatywnym skutkom ryzyka, co stanowi podstawowy cel tego szkolenia. Celem praktycznym szkolenia jest prezentacja zsynchronizowanego systemu audytowania i kontroli ryzyka uwzględniającego: Model audytu, zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od inwestora, projektanta, poprzez realizatora i grupy nadzorującej do audytora. Przygotowanie zasad, zakresu i karty audytu dla konkretnych zadań inwestycyjnych a także, harmonogramu wdrożenia procedur. Istotą tego szkolenia jest kilkuetapowy przegląd, zaczynający się od ogólnego spojrzenia na inwestycję budowlaną, w chwili jego rozpoczęcia i przechodzący do wyzwań związanych z oceną zagrożeń i szans, powtarzaną cyklicznie w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Pozwoli to poznać nowe rozwiązania, które można stosować w kolejnych realizacjach projektowych. Uświadamia także następstwa i korzyści wynikające z prawidłowego audytowania zarządzania ryzykiem w procesie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej.
Celem wiodącym tego szkolenia jest zapoznanie uczestników i zdobycie przez nich umiejętności w zakresie praktycznego wdrożenia postępowania audytowego i kontrolnego w procesie przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji budowlanych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym.  Szkolenie, prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla Audytorów wewnętrznych, Kierowników projektów oraz osób współpracujących w zakresie inwestycji budowlanych odpowiedzialnych za przygotowanie procesów kontroli i audytu w etapach, przygotowania, realizacji i rozliczenia planowanych i osiągniętych efektów procesów inwestycyjnych.
Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu skutecznej kontroli i audycie przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak audytor powinien postępować w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.

Korzyści dla uczestników

1.Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce audytowania i kontroli przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych wniosków o zmiany w Kontrakcie oraz zgłaszania roszczeń.
2.Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy dotyczącej metodyki identyfikacji błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
3.Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań audytorskich, dotyczących:  Fazy przedinwestycyjnej, organizacji przebiegu procesu budowlanego, zmian w fazie realizacyjnej oraz rozliczeń końcowych.

Metodologia
Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:

 • Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące audytu i kontroli
 • Krótka historia audytu, czyli jak zmieniała się rola i zadania audytu i czym jest audyt dzisiaj?
 • Specyfika audytu i kontroli w procesie inwestycji budowlanej.

2. Karta i zakres audytu inwestycji budowlanej - ćwiczenie
3. Etap przygotowania inwestycji

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące zakresu audytu;
 • Analiza Opisu Przedmiotu Zamówienia (PFU/ dokumentacja projektowa/kosztorys) pod kątem zgodności z prawem i adekwatności względem przedmiotu zamówienia.
 • Analiza postępowania przetargowego w tym w szczególności, badanie:
 • Adekwatności postawionych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty,
 • Zapisów projektu umowy pod kątem praktycznej i sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego oraz jej zgodności z prawem,
 • Postępowania przetargowego pod kątem jego zgodności z prawem oraz przyjętymi regulaminami wewnętrznymi,
 • Kompletności dokumentacji przetargowej,
 • Prawidłowości ustalenia szacowanej wartości zamówienia,
 • Badanie ofert wykonawców i wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Audyt dokumentacji projektowej

 • Sprawdzenie kompletności, zgodności z udzielonym zezwoleniem na budowę, poprawności przyjętych rozwiązań czy wykonalności zamierzonych robót.
 • Raporcie kontrolny, zawierający ewentualne sugestie zmian rozwiązań projektowych, mogące się przyczynić do uniknięcia błędów i nieprawidłowości na etapie wykonawstwa.
 • Wzór raportu - ćwiczenie

5. Audyt robót budowlanych - faza realizacji inwestycji

 • Proces inwestycyjny: etapy, uczestnicy, oczekiwane wyniki tych etapów oraz ogólny profil ryzyka projektu inwestycyjnego
 • Zarządzanie projektowe: podstawowe modele zarządzania
 • Formy organizacyjne realizacji inwestycji
 • Role i odpowiedzialności (inwestor, projektant, wykonawca, podwykonawca, inżynier kontraktu)
 • Zobowiązania stron i rodzaje umów
 • Korzyści i ryzyka poszczególnych form realizacji inwestycji
 • Zarządzanie projektowe a zarządzanie ryzykiem
 • Raport kontrolny, zawierający stwierdzone i udokumentowane wady oraz nieprawidłowości.
 • Wzór raportu ćwiczenie

6. Audyt przebiegu procesu inwestycji budowlanej

 • Kontrola finansowo księgowa inwestycji, zawierająca analizę prawidłowości finansowania i rozliczenia inwestycji.
 • Badanie odpowiedzialności i zaangażowania uczestników procesu budowlanego w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.
 • Badanie postępowań z wolnej ręki oraz umów zawieranych z wyłączeniem ustawy związanych z danym przedsięwzięciem.
 • Analiza prawidłowości prowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami umownymi.
 • Kontrola zawierania umów z podwykonawcami.
 • Analiza przebiegu inwestycji badanie harmonogramów, uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, ostatecznego rozliczenia, dziennika budowy oraz innych dokumentów towarzyszących prowadzeniu procesu inwestycyjnego.
 • Raport podsumowania, zawierający m.in. najważniejsze wydarzenia i decyzje, jakie miały wpływ na przebieg procesu budowlanego

7. Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych

 • Modele i identyfikacja ryzyk
 • Ocena ryzyk ryzyka typowe i specyficzne inwestycji budowlanej
 • Karta kontrolna ryzyka - ćwiczenie
 • Monitorowanie ryzyk

8. Programowanie i harmonogramy audytu

 • Definiowanie celów i zakresu zadań audytowych
 • Opracowanie programu zadania audytowego
 • Realizacja procedur audytowych

9. Produkty finalne audytu:

 • Sprawozdanie raport końcowy z audytu- ćwiczenie
 • Analiza ryzyka dla procesu inwestycyjnego
 • Harmonogram działań do zakończenia/poprawy projektu
 • Ćwiczenie w opracowaniu programu audytu

10. Podsumowanie szkolenia.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Informacje organizacyjne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie
Dzień II
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

Prelegenci

Cytat

-

Gdzie i kiedy

Online 19 - 20 kwietnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 marca 2021

Gdzie i kiedy

Online 25 - 26 lutego 2021

Gdzie i kiedy

Online 14 - 15 stycznia 2021

Weź udział

Cen standardowa
za osobę
1150 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, konsultacje poszkoleniowe, 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online.  
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
 • Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
 • Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!