Szkolenie: KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-projektow-unijnych---najnowsze-orzecznictwo-krajowe-i-miedzynarodowe-w-kontekscie-nieprawidlowosci-i-uchybien-68388

Informacje o szkoleniu

 • KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ


  ID szkolenia: 68388
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Unijne projekty
 • Adres szkolenia:

  Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 31.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia nabędą szczegółową wiedzę nt. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
• Podstawa prawna.
• Podstawowe definicje.
• Warunki ogólne kontroli.
• Kontrola systemowa.
• Weryfikacja wydatków:
- Weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta.
- Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.
- Kontrola krzyżowa.
• Kontrola instrumentów finansowych.
• Kontrola na zakończenie realizacji projektu.
• Kontrola trwałości projektu.
• Roczne plany kontroli.
• Kontrole w trybie doraźnym.
• Środki zwalczania nadużyć finansowych.
• Minimalny zakres informacji oraz struktura rocznego planu kontroli.
• Definicja nieprawidłowości.
• Źródła informacji o nieprawidłowościach.
• Sposoby postępowania z nieprawidłowościami.
• Stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
• Stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność.
- Stwierdzenie nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność.
- Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność.
• Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność.
• Obliczanie wysokości korekty finansowej.
• Odzyskiwanie środków i skutki nieprawidłowości dla beneficjentów.
• Procedura odzyskiwania środków wskazana w art. 207 UFP.
• Postępowanie z nieprawidłowo lub nieterminowo rozliczonymi zaliczkami

• Skutki stwierdzenia nieprawidłowości dla beneficjentów.
• Rejestr podmiotów wykluczonych.
• Obliczanie odsetek od kwot podlegających zwrotowi oraz z tytułu nierozliczonych zaliczek.
• Nieprawidłowość indywidualna niezawiniona przez beneficjenta – procedura dokonywania korekty finansowej.
• Nieprawidłowość systemowa – procedura dokonywania korekty finansowej.
• Odpowiedzialność za proces korygowania wydatków.
• Korekta finansowa a rozliczenia z Komisją Europejską.
• Ogólne zasady raportowania nieprawidłowości.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Radosław Gierałtowski
Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 400zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE: www.orylion.pl

Szkolenie, kurs: KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ