Szkolenie: KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-projektow-unijnych---najnowsze-orzecznictwo-krajowe-i-miedzynarodowe-w-kontekscie-nieprawidlowosci-i-uchybien-69289

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia nabędą szczegółową wiedzę nt. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Program szkolenia:

• Podstawa prawna.
• Podstawowe definicje.
• Warunki ogólne kontroli.
• Kontrola systemowa.
• Weryfikacja wydatków:
- Weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta.
- Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.
- Kontrola krzyżowa.
• Kontrola instrumentów finansowych.
• Kontrola na zakończenie realizacji projektu.
• Kontrola trwałości projektu.
• Roczne plany kontroli.
• Kontrole w trybie doraźnym.
• Środki zwalczania nadużyć finansowych.
• Minimalny zakres informacji oraz struktura rocznego planu kontroli.
• Definicja nieprawidłowości.
• Źródła informacji o nieprawidłowościach.
• Sposoby postępowania z nieprawidłowościami.
• Stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
• Stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność.
- Stwierdzenie nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność.
- Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność.
• Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność.
• Obliczanie wysokości korekty finansowej.
• Odzyskiwanie środków i skutki nieprawidłowości dla beneficjentów.
• Procedura odzyskiwania środków wskazana w art. 207 UFP.
• Postępowanie z nieprawidłowo lub nieterminowo rozliczonymi zaliczkami
• Skutki stwierdzenia nieprawidłowości dla beneficjentów.
• Rejestr podmiotów wykluczonych.
• Obliczanie odsetek od kwot podlegających zwrotowi oraz z tytułu nierozliczonych zaliczek.
• Nieprawidłowość indywidualna niezawiniona przez beneficjenta – procedura dokonywania korekty finansowej.
• Nieprawidłowość systemowa – procedura dokonywania korekty finansowej.
• Odpowiedzialność za proces korygowania wydatków.
• Korekta finansowa a rozliczenia z Komisją Europejską.
• Ogólne zasady raportowania nieprawidłowości.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.
Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 500 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Szkolenie, kurs: KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ