Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-w-branzy-chemicznej-czyli-jak-przygotowac-sie-do-kontroli-inspekcji-panstwowych-70621-id356

Informacje o szkoleniu

 • Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych


  ID szkolenia: 70621
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Przemysł, produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Theta Doradztwo Techniczne
  Żeligowskiego 32/34
  90-643 Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:45-16:15
 • Organizator szkolenia:

  THETA Doradztwo Techniczne
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie czynności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty chemiczne. Na szkoleniu zostanie przedstawiony zakres obowiązków poszczególnych organów nadzoru, mogących kontrolować przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty chemiczne, osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji w przedsiębiorstwie, weryfikowanej przez poszczególne organy nadzoru. Na szkolenie zapraszamy producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

Program szkolenia:

1. Definicje i terminy prawne wynikające z podstawowych rozporządzeń o substancjach i mieszaninach chemicznych.
2. Kluczowe organy nadzoru i kontroli, istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu dany produkt chemiczny.
3. Zakres stosowania przepisów poszczególnych ustaw.
4. Obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów oraz dalszych użytkowników substancji i mieszanin w zakresie poszczególnych grup produktowych.
5. Zakazy i ograniczenia we wprowadzaniu poszczególnych produktów/substancji na rynek.
6. Oznakowanie substancji i mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP.
7. Karta charakterystyki jako główne narzędzie służące przekazaniu kluczowych informacji na temat danego produktu.
8. Badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy- obowiązki.
9. Kary nakładane na przedsiębiorców oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów.
10. Konsultacje pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz prowadzącym - wymiana doświadczeń.

Informacje o prelegentach:

mgr Magdalena Skoneczna- absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku chemia w nauce i gospodarce. W firmie THETA doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych. Prelegent na konferencjach dotyczących tematyki związanej z wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 600 netto

Cena zawiera:

Szkolenie, materiały dydaktyczne

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych