Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-z-urzedu-ochrony-danych-osobowych-74621-id72

Informacje o szkoleniu

 • Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych


  ID szkolenia: 74621
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 – 14:00
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia - Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO oraz z postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa - Zdobycie praktycznej wiedzy w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jakie uprawnienia mu przysługują - Zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami jakie może nałożyć UODO - Zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić uwagę

Szkolenie skierowane jest do:

 • Administratorzy Danych Osobowych sektora publicznego, samorządowego i prywatnego
 • IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych
 • Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub którzy w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko

Program szkolenia:

 • Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie.

  • Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyłączenia z kontroli UODO
  • Udział podmiotu zagranicznego w kontroli
  • Jak zweryfikować czy pracownik urzędu ma prawo do przeprowadzenia kontroli?
  • Co może kontroler?
  • Czy kontrolowany ma obowiązek być w trakcie kontroli?
  • Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
  • Jak długo może trwać kontrola? Czas trwania.
  • Jakie są skutki przeprowadzonej kontroli?
  • Zakończenie kontroli
 • Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu.
  • Jakie są cechy postępowania przed UODO?
  • Wszczęcie postępowania
  • Jak przebiega postępowanie?
  • Wydanie decyzji Prezesa UODO- konsekwencje
  • Dalsze postępowanie po wydanej decyzji Prezesa UODO
 • Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?
  • Fundament: Wypełnienie podstawowych przepisów prawa
  • Fundament: Współpraca Administratora (ADO) oraz pracowników z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
  • Fundament: Polityka ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i ich minimalizacja
  • Fundament: Wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych
  • Jak ograniczyć do minimum ryzyko kontroli?
  • Ciągłe monitorowanie systemu ochrony danych osobowych
  • Wdrożenie Listy kontrolnej: sprawdzenie czy Podmiot jest gotowy na kontrolę UODO
 • Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa
  • Odpowiedzialność cywilna
  • Odpowiedzialność karna
  • Odpowiedzialność administracyjna
  • Wysokość kar
  • Co wpływa na wysokość kar?
 • Dyskusja

Informacje o prelegentach:

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 9 października
 • 690 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 10 października

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych