Kontrola zamówień publicznych w praktyce z uwzględnieniem taryfikatora korekt - obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów kontrolujących

O szkoleniu

Dlaczego warto przyjść na kurs z kontroli zamówień publicznych?

Po pierwsze u nas na szkoleniu liczy się praktyka!

Ekspert Iwona Holka swoje szkolenia prowadzi w formie warsztatów! Jeśli chodzi o merytorykę, to zdobędziesz ważną wiedzę na temat dokumentów zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia kontroli. Dowiesz się jak wygląda kontrola zp z uwzględnieniem taryfikatora korekt. Co ważne trener opowie o kontroli prawidłowego ustalenia rodzaju zamówienia oraz kiedy nieprawidłowe przyporządkowanie do dostawy/usługi/RB jest błędem i jakie niesie konsekwencje.

Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy merytoryczni
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

1. Czy wszystko musi być w SWZ – obowiązkowy zakres dokumentów zamówienia i charakter załączników, formularzy;
2. Terminy i ich liczenie;
3. Zmiana ogłoszeń, modyfikacje SWZ, wyjaśnienia SWZ  – na co zwrócić uwagę podczas kontroli;
4. Dokumenty zamówienia niezbędne do przeprowadzenia kontroli – co musi udostępnić podmiot kontrolowany. Zapewnienie ścieżki audytu;

 • Dokumenty w postaci papierowej;
 • Dokumenty elektroniczne i ich weryfikacja;

5. Strona internetowa prowadzonego postępowania, BIP, strona zamawiającego, platformy: co, gdzie, jak i dlaczego tak?
6. Co jest załącznikiem do protokołu postępowania, po co protokół i czy trzeba go weryfikować? W tym: zasada jawności w praktyce.
7. Różnica między nieprawidłowością a naruszeniem, czy każda niezgodność z przepisami ustawy Pzp powoduje naliczenie korekty, pociągnięcie do odpowiedzialności?
8. Przegląd zasad obowiązujących w PZP;
9. Czy kontrolujący powinien weryfikować etap planowania zamówień, przygotowanie analiz, zgodność z Polityką Zakupową Państwa, zasadę efektywności ekonomicznej,plany zamówień i postępowań?
10. Zakres kontroli dotyczący agregacji zamówień i ustalania ich wartości;
11. Sztuczny podział zamówienia na części, umożliwienie składania ofert częściowych, brak uzasadnienia podziału zamówienia na części – o co w tym wszystkim chodzi - wyjaśnienie pojęć i mechanizmów;
12. Kontrola prawidłowego ustalenia rodzaju zamówienia. Kiedy nieprawidłowe przyporządkowanie do dostawy/usługi/RB jest błędem i jakie niesie konsekwencje;
13. Kontrola zamówień do których ustawy się nie stosuje: zasada konkurencyjności w praktyce kontrolera;

14.Ogłoszenia o zamówieniu i ich problematyka – nieprawidłowości związane z publikacją ogłoszeń;

15. Niedozwolone zapisy OPZ – przykłady praktyczne według taryfikatora

16. Nieprawidłowe warunki - przykłady praktyczne;

17. Wykonawca, konsorcjum, podmiot udostępniający, podwykonawca: pojęcia, zasady okiem kontrolera;

18. Błędy w kryteriach oceny ofert – przykłady praktyczne;

19. Ocena i badanie ofert: problemy, naruszenia, nieprawidłowości:

 • nieuprawnione negocjacje;
 • odrzucenie za niewyjaśnienie;
 • rażąco niska cena – wykazywanie;
 • ocena ofert przedmiotowa;
 • ocena podmiotowa wykonawcy;
 • zasada jednokrotności uzupełniania dokumentów i czy są od niej wyjątki;
 • czy możliwe jest poprawienie SWZ po składaniu ofert, gdy zapisy są bezsensu;
 • miarkowanie wykluczenia;
 • problematyka wadium;
 • przedłużenie TZO;
 • poprawianie omyłek;

20. Problematyka umów – zmiany umów, klauzule abuzywne w umowach, interpretacja zapisów, problematyka protokołów odbioru;

21. Zasady przyporządkowania nieprawidłowości do taryfikatora korekt.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

IWONA HOLKA

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!